PREZENTARE GENERALĂ

EURspace: Portal de recunoaștere europeană a formării profesionale inițiale, referință nr.2015-1-PT01-KA202-013119,este un proiect european finanțat deprogramul Erasmus+ , KA2, care are ca obiectiv principal facilitarea mobilității elevilor IVET în Europa și să contribuie la dezvoltarea educației și formării profesionale fără frontiere, precum și transparența în recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în străinătate.

Rezultatele EURspace vor oferi sprijin pentru a asigura recunoașterea, validarea, atribuirea creditelor și certificarea unităților de formare profesională inițială, aplicate în alte țări europene, care să permită combinarea unor abordări teoretice și practice, prin urmare, extinderea de la scară națională la scară europeană.