2015-1-PT01-KA202-013119

EURspace: European IVT Recognition Gateway

EURspace: European IVT Recognition Gateway (Portal pentru Recunoașterea Europeană a IVT) este un proiect finanțat prin Programul + Erasmus care își propune să contribuie la dezvoltarea unei arii de competențe și calificări europene prin dezvoltarea unei platforme digitale europene, care oferă sprijin în transferul, recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite de către elevi IVET în timpul participării la programele europene de mobilitate.

La recomandarea Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 a fost creat un sistem european de credite pentru educație și formare profesională (ECVET), cu scopul de a facilita transferul, recunoașterea și acumularea rezultatelor evaluate a învățării indivizilor care doresc să obțină o calificare.

Îmbunătățirea înțelegerii generale a rezultatelor învățării cetățenilor și transparența lor, mobilitatea transnațională și portabilitatea de cealalta parte, acolo unde este cazul, în cadrul statelor membre, într-o zonă de învățare pe tot parcursul vieții fără frontiere

Să faciliteze compatibilitatea, comparabilitatea și complementaritatea sistemelor de credite utilizate în VET și transferul in Sistemul European de Credite (ECTS), care este utilizat în sectorul învățământului superior și, prin urmare, ar trebui să contribuie la o mai mare permeabilitate între nivelurile de educație și formare, în conformitate cu legislația și practicile naționale

Facilitarea cooperării între statele-membre, creșterea transparenței și promovarea învățării pe tot parcursul vieții și mobilitatea cetățenil

In line with the European guidelines and recommendations on ECVET and other European instruments, such as EQF and EQAVET, the EURspace Project has the purpose to contribute with a Methodological Framework, Tools and a Digital Platform that will be useful to those who are involved in European mobility programmes and Vocational Education and Training and intend to put ECVET in practice.

Sari la bara de unelte