2015-1-PT01-KA202-013119

EURspace: European IVT Recognition Gateway

Projektas EURspace: European IVT Recognition Gateway finansuojamas Erasmus+ programos lėšomis. Projekto tikslas prisidėti prie Europos įgūdžių ir kvalifikacijų plėtros, sukurti Europos skaitmeninę platformą, kaip priemonę palengvinančią mokymosi rezultatų, įgytų pirminio profesinio lygmens mokinių Europos mobilumų metu perkėlimą, pripažinimą ir sertifikavimą.

Remiantis Europos Parlamento Europos Tarybos 2009 m. birželio 18 d. rekomendacija buvo sukurta Europos profesinio mokymo kreditų sistema (ECVET), siekiant perkelti ir užskaityti siekiančių įgyti kvalifikaciją asmenų mokymosi rezultatus.

pagerinti bendrą supratimą apie asmenų mokymosi rezultatus, jų skaidrumą, tarptautinį mobilumą ir perkėlimą tarp šallių ir pagal poreikį šalies viduje, besienėje mokymosi visą gyvenimą erdvėje.

palengvinti kreditų sistemų, naudojamų profesiniame mokyme suderinamumą, palyginamumą ir papildomumą ir Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS), kuri naudojama aukštojo mokslo sektoriuje ir taip prisidėti prie geresnio pralaidumo tarp mokymo lygių, remiantis nacionaliniais įstatymais ir taikoma praktika.

palengvinti Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimą, didinti skaidrumą ir skatinti Europos piliečių mokymąsi visą gyvenimą ir mobilumą.

Laikantis Europos gairių ir rekomendacijų dėl ECVET ir kitų Europos instrumentų, tokių kaip EQF ir EQAVET, EURspace projektu siekiame prisidėti metodine sistema, priemonėmis ir skaitmenine platforma, kurie bus naudingi asmenims, dalyvaujantiems Europos mobilumo programose, profesiniame mokyme ir ketinantiems taikyti ECVET.