2015-1-PT01-KA202-013119

EURspace: European IVT Recognition Gateway

EURspace: European IVT Recognition Gateway projesi IVET (Temel Mesleki Eğitim ve Öğretim) öğrencilerinin Avrupa hareketlilik programlarına katılımları sırasında edindikleri öğrenme kazanımlarının transferi, tanınıp onaylanması ve belgelendirilmesinde destek sağlayan bir Avrupa Platformu’nun oluşturulması yoluyla Avrupa beceri ve yeterlilikler alanının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan ve Erasmus+ Programı tarafından finanse edilen bir projedir.

18 Haziran 2009 tarihli Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tavsiye Kararı ile bir yeterlilik elde etmeyi hedefleyen kişilerin değerlendirilmiş öğrenme sonuçlarının transferini, tanınıp onaylanmasını ve birikimini kolaylaştırmak amacında olan bir Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECVET) oluşturulmuştur.

Ülke sınırlarına bağlı olmayan bir hayat boyu öğrenme alanında, vatandaşların öğrenme kazanımları ve bu öğrenme kazanımlarının tanınırlığı, uluslararası hareketliliği ve mümkün olduğunda Üye Devletler arasında ve içerisinde taşınabilirliği konularındaki, genel anlayışı geliştirmek.

Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET)’de kullanılan kredi sistemleri ve Yüksek Öğretim sektöründe kullanılan Avrupa Kredi Transfer ve Birikim Sistemi (ECTS)’deki kredi sistemlerinin uyumluluklarını, karşılaştırılabilirliklerini ve tamamlayıcılıklarını kolaylaştırmak ve bu sayede, ulusal mevzuat ve uygulamalara da uygun olarak, eğitim ve öğretim seviyeleri arasında daha fazla geçirgenliğin oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Üye Ülkeler arasındaki işbirliğini, şeffaflığın artmasını, yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesini ve vatandaşların hareketliliğini kolaylaştırmak.

ECVET (Mesleki Eğitim ve Öğretimde Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ve bunun yanında EQF (Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi) ve EQAVET (Mesleki Eğitimde Avrupa Kalite Güvencesi) ve benzer Avrupa araçları hakkındaki Avrupa kılavuz ilkeleri ve tavsiye kararları ile uyumlu olan EURspace Projesi, Avrupa Hareketlilik Programları ve Mesleki Eğitim konularına iştirak eden ve ECVETi uygulama niyetinde olan kişilerin yararına olacak şekilde bir Metodoljik Çerçeve Program, Eğitsel Araçlar ve bir Dijital Platform sağlayarak katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.