Kılayuz Ögrencilerin ECVET’i Anlamasını Kolaylastırmak Için

Öğrencilerin Ecvet’i Anlamasini Kolaylaştirmak için Kılavuz, Avrupa’da Temel Mesleki Eğitim Kurslarına katılan Öğreniciler için açık bir eğitici kaynaktır.

Bu kılavuz, iki öğrenci arasında geçen bir diyalog aracılığı ile aşağıdaki hususların anlaşılmasını hedeflemektedir:

  • ECVET hakkında bilgi vermek;
  • Avrupa Hareketlilik Programları ile ilgili kalite güvencesi hakkında rehberlik etmek;
  • Yurtdışında edinilen öğrenme kazanımlarının tanınması, onanması ve belgelendirilmesini sağlamak için hareketlilik programlarının seçilmesinde yardımcı olmak.