Ghidul metodologic ECVET pentru profesioniști a fost elaborat prin intermediul proiectului EURspace, număr de referință 2015-1-PT01-KA202-013119, cofinanțat prin programul Erasmus + al Uniunii Europene.

Ghidul metodologic ECVET pentru profesioniști este o parte fundamentală a Kitului pedagogic EURspace, Produsul Intelectual nr. 2 al proiectului EURspace, care este compus din ghid și o baterie de instrumente.

Scopul Ghidului metodologic ECVET pentru profesioniști este de a oferi orientări și înțelegeri pentru implementarea ECVET (Sistemul European de Credite pentru Educație și Formare Profesională) printr-o metodologie dezvoltată special pentru ECVET și concepută pentru organizațiile și profesioniștii VET care lucrează cu proiectele de mobilitate europeană pentru cursanți VET.

Ghidul metodologic ECVET pentru profesioniști este destinat profesioniștilor din domeniul VET, profesorilor, formatorilor din domeniul VET, profesioniștilor care lucrează cu proiecte europene de mobilitate, organizațiilor care promovează stagii sau programe de instruire la locul de muncă pentru EFP, entități educaționale, autorități educaționale etc.