INFORMAȚII GENERALE DESPRE CURSANT

Passport photo of the Learner

Nume
Data nașterii (zi/luna/an) ___/___/______ Gen

(masculin/feminin)

Arii de interes Scurtă descriere a intereselor cursantului
Background educational Scurtă descriere a background-ului educational.

 

 

INFORMAȚII GENERALE LEGATE DE MOBILITATEA  EUROPEANĂ

Proiect Name of the Project in which the mobility takes place. Agreement number
Curs/Calificare

 

Name of the course/qualification that the Learner is attendig to. EQF Level
Organizația de trimitere Website
Organizația de primire Website

 

 

Persoana de contact din  Organizația de trimitere         
Nume
E-mail
Număr Direct

 

 

Persoana de contact din  Organizația de primire
Nume tutore
E-mail
Număr Direct

 

 

 

 

Rezultatele Învățării

Nivel de Start                   
Rezultatele Învățării ce trebuie sa fi fost atinse pentru ca learnerul să fie selectat pentru mobilitate Scrieți aici Rezultatele Învățării de început legate de calificarea learnerului și adăugați informații despre competențele lingvistice  (Engelză sau altă limbă relevantă)
Rezultatele Învățării accumulate de cursant în timpul pregătirii pentru mobilitate   Scrieți aici tipul de activitate furnizat (exemplu: curs de limbi străine; workshop intercultural) și descrieți Rezultatele Învățării accumulate de cursant.
Rezultatele Învățării accumulate în timpul traseului extracurricular Scrieți aici Rezultatele Învățării de început acuulate în timpul traseului extracurricular

 

 

Rezultatele așteptate ale Învățării
Unități de  Rezultate ale învățării pentru mobilitate Numele Unităților de  Rezultate ale Învățării pe care  cursantul le va parcurge în unitatea gazdă; Abilități practice ce se așteaptă ca el să își dezvolte în organizația de primire
Rezultatle Învăățării care trebuie realizate, evaluate și validate în timpul mobilității Identificați aici Rezultatul Tehnic Cheie și cunoștințele, abilitățile și competențele aferente care se așteaptă să fie realizate de elev în timpul perioadei de formare în străinătate
Criterii de  Performață Scrieți aici criteriile de performanță necesare pentru performanța – criteriile de performanță asociate cu rezultatele învățării descrise

 

 

Rezultatele Învățării acumulate
Rezultatele învățării obținute, evaluate și validate în timpul mobilității Identificați aici Rezultatul tehnic Cheie și cunoștințele, abilitățile și competențele aferente realizate de elev în timpul perioadei de formare în străinătate.
ÎNREGISTRAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII OBȚINUTE
Unitatea de Rezultate ale Învățării Complete (DA/NU) Credite Explicații

 

ANEXA I – FIȘA TECHNICĂ

 • Acest cadru e creat pentru a oferi:
  1. înțelegerea și înregistrarea cuprinzătoare a realizărilor elevului;
  2. un model pentru înregistrarea personală a căii cursanților înainte și după mobilitate, sa axat pe rezultatele învățării cursantului.
 • Acest cadru se dorește a fi folosit pentru a inregistra :
  1. rezultatele învățării care vor fi fost deja realizate de cursant pentru a fi selectate pentru mobilitate;
  2. rezultatele învățării realizate de cursant în timpul pregătirii pentru mobilitate;
  3. rezultatele învățării obținute în timpul traseului extracurricular;
  4. rezultatele obținute în timpul perioadei de mobilitate care contribuie la realizarea unei calificări.
 • Acest cadru este creat pentru a fi utilizat de școli , instituții publice și alte organizații private care participă în proiecte de mobilitate europeană.
 • Acest cadru este creat pentru a fi aplicat în contextul implementării ECVET pentru înregistrarea, validarea, și recunoașterea Rezultatellor Învățării accumulate de cursanții VET într-o varietate de context de învățare cum ar fi participarea la o mobilitate europeanăîn cadrul unui proiect..
 • Faza și Stadiul Circuitului edagogic în care acest instrument trebuie folosit:

Faza 3: După Mobilitate

Stadiul 7: Validarea și Certificarea Rezultatelor Învățării