BENDRA INFORMACIJA APIE MOKINĮ

Mokinio dokumentinė nuotrauka

Vardas, pavardė
Gimimo data (diena/mėnuo/metai) ___/___/______ Lytis

(vyras/moteris)

Pomėgiai Trumpas mokinio pomėgių aprašymas.
Išsilavinimas Trumpas išsilavinimo aprašymas.

 

 

BENDRA INFORMACIJA APIE EUROPOS MOBILUMĄ

Projektas Projekto pavadinimas, pagal kurį vyksta mobilumas. Sutarties numeris
Mokymosi programa/Kvalifikacija

 

Mokymosi programos/ kvalifikacijos pavadinimas. EQF Level
Siunčianti organizacija Internetinis tinklapis
Priimanti organizacija Internetinis tinklapis

 

 

Siunčiančios organizacijos kontaktinis asmuo
Vardas, pavardė
El. paštas
Telefonas

 

 

Priimančios organizacijos kontaktinis asmuo
Praktikos vadovo vardas, pavardė
El. paštas
Telefonas

 

 

 

MOKYMOSI REZULTATAI

Pradinis lygis                  
Mokymosi rezultatai, kuriuos mokinys turės būti pasiekęs, kad būtų atrinktas vykti į mobilumą Įrašykite mokinio mokymosi rezultatus, susijusius su kvalifikacija ir kalbines kompetencijas (anglų arba kitos tinkamos kalbos).
Mokymosi rezultatai, kuriuos mokinys pasiekė pasiruošimo mobilumui metu. Įrašyk veiklos tipą (pavyzdžiui: kalbos kursai; tarptautiškumo mokymai) ir parašyk mokinio pasiektus mokymosi rezultatus.
Neformaliuoju būdu įgyti mokymosi rezultatai Įrašykite mokinio neformaliuoju būdu įgytus mokymosi rezultatus.

 

 

Siektini mokymosi rezultatai
Kvalifikacinis vienetas (-ai) , kurių mokinys mokysis mobilumo metu Išvardinkite kvalifikacinius vienetus, kurių mokinys mokysis priimančioje organizacijoje.
Mokymosi rezultatai , kurie turės būti pasiekti, įvertinti ir patvirtinti mobilumo metu Įrašykite siektinus mokymosi rezultatus, kokių žinių, įgūdžių ir kompetencijų mokinys sieks mokymosi užsienyje metu.
Vertinimo kriterijai Įrašykite vertinimo kriterijus, susijusius su aprašytais mokymosi rezultatais.

 

 

Pasiekti mokymosi rezultatai   
Mobilumo metu pasiekti, įvertinti ir patvirtinti mokymosi rezultatai Įvardinkite stažuotės užsienyje metu mokinio pasiektus mokymosi rezultatus- žinias, įgūdžius ir kompetencijas.
Pasiektų mokymosi rezultatų įrašas
Kvalifikacinis vienetas Atlikta (Taip/ Ne) Kreditai Pažymiai

 

 I PRIEDAS – TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Išsamus mokinio pasiekimų registravimo paaiškinimas;
  2. Forma, kuriame registruojami mokinio mobilumo metu įgyti mokymosi rezultatai.
 • Šis aprašas bus naudojamas registruojant:
  1. Mokymosi rezultatus, kuriuos mokinys turės būti pasiekęs, kad būtų atrinktas vykti į mobilumą;
  2. Mokymosi rezultatus, kuriuos mokinys pasiekė ruošdamasis mobilumui;
  3. Mokymosi rezultatus, pasiektus neformaliuoju būdu;
  4. Mokymosi rezultatus, pasiektus mobilumo metu, kurie prisidės prie kvalifikacijos įgijimo.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, ypač registruojant, patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso fazė ir etapas, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

3 fazė: po mobilumo

7 etapas: mokymosi rezultatų patvirtinimas ir sertifikavimas