1. ĮVADAS

 

Profesinio švietimo ir mokymo be sienų plėtra ir užsienyje įgytų mokymosi rezultatų pripažinimo ir sertifikavimo skaidrumo užtikrinimas Europos mastu, yra bendras plataus masto projekto „Eurspace” partnerių tikslas. Sienų pašalinimas ir skaidrumo užtikrinimas, galiausiai pasiekiant bendrą kreditų pripažinimą, patvirtinimą ir priskyrimą Europos mastu, turėtų būti paremta visų dalyvių mokymosi rezultatais, o tai reiškia, kad reikia, kad mokymosi rezultatai būtų bendri. Norint pasiekti bendrus mokymosi rezultatus, turėtų būti išnagrinėtos tokios temos:

 • Mokymosi rezultatai: mokymosi rezultatai yra teiginiai apie tai, ką besimokantysis žino, supranta ir gali atlikti baigus mokymosi procesą. Mokymosi rezultatai apibrėžiami žinių, įgūdžių ir kompetencijų požiūriu.
 • Mokymosi rezultatų vienetai: Mokymosi rezultatų vienetas (taip pat vadinamas „vienetu”) yra kvalifikacijos sudedamoji dalis, susidedanti iš nuoseklių žinių, įgūdžių ir kompetencijų, kuriuos galima įvertinti ir patvirtinti. Tai reiškia, kad mokymosi rezultatų vienetai turi būti išsamiai ir logiškai struktūrizuoti ir kad juos būtų galima išnagrinėti. Mokymosi rezultatų vienetai gali būti specifiniai vienai kvalifikacijai arba bendri kelioms kvalifikacijoms, taip pat gali apibūdinti vadinamąją papildoma kvalifikacija, kuri nėra formalios kvalifikacijos arba mokymo programos dalis.

 

 

 1. Į KĄ REIKIA ATSIŽVELGTI NUSTATANT BENDRUS MOKYMOSI REZULTATUS

 

Pirmiausia, mokymosi rezultatai turėtų būti suformuluoti taip, kad būtų suprantami ir tokiu būdu būtų „valdomi” visiems susijusiems asmenims. Kitas etapas, jie turi būti „bendri”. Tai reiškia, kad partneriai apibrėžia konkretaus mokymosi rezultato žinias, įgūdžius ir gebėjimus tokiu būdu juos galės atpažinti visi susiję asmenys.

 • Vertinamos profesinės kvalifikacijos, kurias patvirtina visos dalyvaujančios šalys.
 • Siekiant suderinti atitinkamas mokymosi rezultatų dalis, reikėtų atsižvelgti į kiekvienos partnerių institucijos ar šalies bendrus mokymo planus, mokymo programas ar kvalifikacijų aprašus.
 • Visoms dalyvaujančioms šalims mokymosi rezultatai turėtų būti patikrinami ir vertinami pagal atitinkamus vertinimo kriterijus, taikomus bendriesiems mokymosi rezultatams.
 • Žinios, įgūdžiai ir gebėjimai turėtų būti tokie pat, kad mokymosi rezultatai būtų patvirtinti kaip bendri visoms dalyvaujančioms šalims.
 • „Bendrieji” mokymosi rezultatai neturėtų prieštarauti dalyvaujančio partnerio mokymo programoms ir kitiems švietimo aspektams.

 

 1. EURSPACE PROJEKTE NAUDOJAMA METODIKA, NUSTATANT BENDRUS MOKYMOSI REZULTATUS

 

Šiuo pilotiniu projektu siekiama standartizuoti mokymosi rezultatų pripažinimą, patvirtinimą ir sertifikavimą visose Europos šalyse, kurios nori ir gali dalyvauti mobilumuose, daugiausia dėmesio skiriant „Viešbučių ir restoranų sektoriaus” virėjo mokymo programai. Atitinkamai buvo parengta suderinimo metodika. Taikant šią metodiką, siekiant nustatyti bendrus mokymosi rezultatus, buvo taikomi šie veiksmai:

 1. Partnerinės institucijos įtraukė savo mokymosi rezultatus: žinias, įgūdžius ir kompetencijas į konkrečių virėjo mokymo programos mokymosi rezultatų bendrą šabloną.
 • 1 lentelė – kiekvieno partnerio mokymosi rezultatai ir elementai
PARTNERIO ŠALIS: …………  (PT, ES, IT, FR, LT, RO, TR)
MOKYMO PROGRAMA: …………….. (VIRĖJO, KONDITERIO)
KVALIFIKACINIS

VIENETAS

SIEKTINAS

MOKYMOSI

REZULTATAS

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS
1 KVALIFIKACINIS VIENETAS 1 SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS
2 SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS
3 SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS
2 KVALIFIKACINIS VIENETAS 1 SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS
2 SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS
 1. Partnerių institucijos ištyrė ir palygino kiekvieno partnerio mokymosi rezultatus.
 2. Iš pateiktų kvalifikacinių vienetų buvo nustatyti bendri mokymosi rezultatai.
 • 2 lentelė – Bendrų mokymosi rezultatų nustatymas
BENDRI MOKYMOSI REZULTATAI
MOKYMO PROGRAMA: ……………..
KVALIFIKACINIS VIENETAS SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS ŠALYS TURINČIOS BENDRUS MOKYMOSI REZULTATUS

(PT, ES, IT, FR, LT, RO, TR)

1 KVALIFIKACINIS VIENETAS Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
2 KVALIFIKACINIS VIENETAS Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
3 KVALIFIKACINIS VIENETAS Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
Siektinas mokymosi rezultatas 4
4 KVALIFIKACINIS VIENETAS Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
5 KVALIFIKACINIS VIENETAS Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
6 KVALIFIKACINIS VIENETAS Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
Siektinas mokymosi rezultatas 4
 • 3 lentelė – Tam tikro kvalifikacinio vieneto ir mokymosi rezultato pavyzdinė lentelė

 

MOKYMO PROGRAMA: VIRĖJO
KVALIFIKACINIS VIENETAS / MODULIS SIEKTINAS

MOKYMOSI

REZULTATAS

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS
UŽSIENIO ŠALIŲ SRIUBOS Gaminti užsienio šalių sriubas

Mokinys žino ir supranta:

– Kitokią užsienio šalių kulinarijos kultūrą;

– Sriubos įvairiose kultūrose;

– Užsienio šalių sriubų charakteristikos;

– Užsienio šalių sriubų rūšys;

– Užsienio šalių sriubų gamyba ir patiekimas.

Mokinys geba:

–  Pagaminti užsienio šalių sriubas;

–  Paruošti garnyrą;

–  Paruošti sriubas patiekimui.

Mokinys:

–  Paruošia įrangą ir ingredientus užsienio šalių sriubų gamybai;

–  Verda užsienio šalių sriubas, atsižvelgdamas į jų charakteristikas ir tipą;

– Paruošia priedus ir garnyrą pagal užsienio šalių sriubų savybes ir tipą;

–  Paruošia tarptautines sriubas patiekimui;

–  Laikosi sveikatos ir saugos bei higienos reikalavimų.

 1. BENDRŲ MOKYMOSI REZULTATŲ NUSTATYMO LENTELĖS

 

 • 1 Lentelė – Partnerių išskaidyti mokymosi rezultatai
PARTNERIO ŠALIS      : …………………
MOKYMO PROGRAMA             : …………………
KVALIFIKACINIS

VIENETAS

SIEKTINAS

MOKYMOSI

REZULTATAS

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS
 

1 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

2 KVALIFIKACINIS VIENETAS
3 KVALIFIKACINIS VIENETAS
 • 2 lentelė – Bendrų mokymosi rezultatų nustatymas
BENDRI MOKYMOSI REZULTATAI
MOKYMO PROGRAMA: ……………..
KVALIFIKACINIS VIENETAS SIEKTINAS MOKYMOSI REZULTATAS ŠALYS TURINČIOS BENDRUS MOKYMOSI REZULTATUS
1 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
2 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
3 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
Siektinas mokymosi rezultatas 4
4 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
5 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
6 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
Siektinas mokymosi rezultatas 3
Siektinas mokymosi rezultatas 4
7 KVALIFIKACINIS

VIENETAS

Siektinas mokymosi rezultatas 1
Siektinas mokymosi rezultatas 2
 • 3 lentelė – Suvienodinti mokymosi rezultatai
MOKYMOSI REZULTATAI:
KVALIFIKACINIS VIENETAS SIEKTINAS

MOKYMOSI

REZULTATAS

ŽINIOS ĮGŪDŽIAI KOMPETENCIJOS
KVALIFIKACINIS VIENETAS    

Mokinys žino ir supranta:

 

 

 

 

 

Mokinys geba:

 

 

 

 

 

Mokinys:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

 

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

Office for Official Publications of the European Communities (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Referencing National Qualifications Levels to the EQF, European Qualifications Framework Series: Note 3. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series: Note 4. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2017). Defining, writing and applying learning outcomes, A European handbook. Luxembourg.

I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 

 • Šiame apraše pateikiamams:
  1. Mokymosi rezultatų apibrėžimas;
  2. Kvalifikacinio vieneto apibrėžimas;
  3. Bendrų mokymosi rezultatų nustatymas;
  4. Eurspace projekte naudota metodika nustatant bendrus mokymosi rezultatus:
   1. Partnerių mokymosi rezultatų lentelė;
   2. Bendrų mokymosi rezultatų nustatymas;
 • Suvienodintų mokymosi rezultatų lentelė.
 • Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. Siektinos profesijos profilį;
  2. Mobilume dalyvaujančios institucijos tam tikros mokymo programos kvalifikacinius vienetus, siektinus mokymosi rezultatus, žinias, įgūdžius ir kompetencijas;
  3. Kiekvienos mobilume dalyvaujančios insitucjos tam tikros mokymo programos bendrus mokymosi rezultatus.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis mobilumo mokiniai iš projekte dalyvaujančių institucijų, norėdami nustatyti mokymosi rezultatus, kuriuos jie turėtų pasiekti.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

1 žingsnis: Siektinų mokymosi rezultatų nustatymas