1. KAS YRA EUROPASS MOBILUMO DOKUMENTAS?

Europass Mobilumo dokumentas yra vienas iš penkių dokumentų, sudarančių Europos įgūdžių pasą (Europass). Jį išduoda švietimo ir mokymo institucijos.

Europass Mobilumo dokumente įrašomos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos, kurias mokinys įgijo kitoje šalyje:

 • Stažuotės metu ;
 • Akademinių studijų užsienyje metu;

Bet kuris asmuo, nepriklausomai nuo amžiaus ar išsilavinimo, kuris išvažiavo į kitą šalį mokytis ar dirbti, gali naudoti šį dokumentą, kuris atspindi jo įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

 1. KAS JĮ PILDO?

Europass Mobilumo dokumentą pildo dvi partnerių organizacijos, dalyvaujančios mobilumo projekte- siunčianti organizacija ir priimanti užsienio organizacija. Šios organizacijos gali būti profesinės mokyklos, kompanijos, universitetai, jaunimo tinklai ir t.t.

 

 

 1. KADA JIS TURI BŪTI PILDOMAS?

 

Europass Mobilumo dokumentas turi būti pildomas kai asmuo dalyvavęs mobilume grįžta į savo šalį, pripažinti jo įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas.

 

 1. KUR JĮ GAUTI ?

 

Kiekviena Europos šalis turi Nacionalinį Europass centrą (žiūrėkite pilną sąrašą: https://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). Siunčianti organizacija turi susisiekti su savo nacionaliniu centru ir vykdyti nurodymus kaip prisiregistruoti ir suformuoti Europass Mobilumo dokumentą. Kai dokumente yra suvedama visa reikiama informacija (mobilume dalyvaujančio asmens duomenys, siunčianti ir priimanti organizacijos, įgytos žinios, įgūdžiai, kompetencijos ….), dokumentas yra siunčiamas priimančiai organizacijai, kuri turi pasirašyti ir uždėti antspaudą.

Galutinė versija yra siunčiama siunčiančiai organizacijai ir mobilumo dalyviui.

 

 1. EUROPASS MOBILUMO DOKUMENTO PAVYZDYS

Įsivaizduokite, kad jūsų profesinės mokyklos mokinys nori vykti į 3 mėnesių mokymosi vizitą Portugalijoje.

Mokiniui grįžus, jis/ ji nori gauti dokumentą, kuriame būtų įrašyta, kokių naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų jis įgijo užsienyje ir nori, kad tas dokumentas būtų pripažįstamas.

Jūs turėtumėte kreiptis į Nacionalinį Europass centrą, užsiregistruoti ir užpildyti Europass mobilumo dokumentą.

EUROPASS MOBILUMO DOKUMENTAS

Gavėjo nuotrauka

Dokumento gavėjas
      1  PAVARDĖ(S) *       2  VARDAS(AI) *       3  ADRESAS
Ugalde Ekain C/Autonomía, 52. 2ºD, 48012, Bilbao (Spain)
      4  GIMIMO DATA       5  NATIONALITY
09 09 1991
dd mm yyyy
      Spanish
Dokumentą išduodanti organizacija
      6  DOKUMENTĄ IŠDAVUSIOS ORGANIZACIJOS PAVADINIMAS *       7  EUROPASS MOBILITY
NUMERIS*
      8  IŠDAVIMO DATA*
Goierri Eskola 16886556
01 07 2017
dd mm yyyy
Siunčiantis partneris
      9  PAVADINIMAS, TIPAS1 IR ADRESAS *   1 jei taikoma fakultetas/departamentas     10  ANTSPAUDAS IR/ARBA PARAŠAS
Goierri Eskola

Vocational College

Area of cookery and bakery

Lehendakari Agirre Hiribidea, 2

48054 Ordizia (Gipuzkoa, Spain)

    11  MENTORIAUS PAVARDĖ(S) IR VARDAS(AI)     12  TELEFONAS
Laura Igarzabal +34 946 848 954
    13  PAREIGOS     14  EL. PAŠ
Responsible for the Area of Cookery and Bakery cookery@goierri.eus
Priimantis partneris
    15  PAVADINIMAS, TIPAS1 IR ADRESAS* 1 jei taikoma fakultetas/department     16  ANTSPAUDAS IR/ARBA PARAŠAS
EPRALIMA

VET School
Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães
4980 – 548 Ponte da Barca

    17  MENTORIAUS PAVARDĖ, VARDAS     18  TELEFONAS
Céu Branco +35 258 480 120
    19  PAREIGOS     20  EL. PAŠTAS
Atsakinga už tarptautinius projektus ceubranco@epralima.pt
Informacija pažymėta (*) yra provaloma
Europass Mobilumo patirties aprašymas
    21  EUROPASS MOBILUMO PATIRTIES TIKSLAI *
Įgyti naujų ir patobulinti turimas žinias, įgūdžius ir kompetencijas naudojant įvairias žaliavas ir maisto produktus maisto ruošime

Įgyti ir patobulinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas ruošti ir laikyti maistą

Įgyti ir patobulinti žinias, įgūdžius ir kompetencijas kontroliuoti maisto kokybę

Įgyti tarptautinės darbo patirties

    22  INICIATYVA, KURIOS METU PILDOMA EUROPASS MOBILUMO PATIRTIS, jei taikoma
Profesinis mokymas, 4 EKS lygis, viešbučių ir vadybos sektorius
    23  KVALIFIKACIJA (SERTIFIKATAS, DIPLOMAS ARBA LAIPSNIS) Į KURĮ VEDA MOKYMASIS ARBA PRAKTIKA, jei taikoma
Virėjas ir kulinaras
    24  MOBILUMO PROGRAMA, jei taikoma
Erasmus+ KA102
          EUROPASS MOBILUMO PATIRTIES LAIKOTARPIS
    25  *NUO
01 03 2017
dd mm yyyy
    26  *IKI
31 05 2017
dd mm yyyy

Įgyti įgūdžiai ir kompetencijos

27A  ATLIKTOS VEIKOS/ UŽDUOTYS *
–       Paruošti ir laikyti maistą

–       Kontroliuoti maisto kokybę

28A  ĮGYTI DARBINIAI ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS

Įgūdžiai

Mokinys geba:

§  Geba nustatyti maisto tipą: gyvulinės ar augalinės kilmės;

§  Tinkamai ir įvairiai naudoti žaliavas;

§  Taikyti pagrindinius žaliavų paruošimo ir laikymo metodus;

§  Atpažinti maisto kokybei įtakos turinčius faktorius ir nustatyti rizikas;

§  Tikrinti ir kontroliuoti maisto kokybę.

Kompetencijos

§  Mokinys paruošia ir laiko maistą:

–                       Taikant žaliavų parinkimo, paruošimo ir laikymo metodus;

–                       Tinkamai naudojant įvairias žaliavas;

–                       Laikantis maisto saugos ir higienos reikalavimų;

–                       Laikantis darbų saugos ir higienos standartų.

§  Mokinys kontroliuoja maisto kokybę:

–                       Taikant kokybės kontrolės procedūras;

–                       Laikantis restorano maisto saugos ir higienos reikalavimų;

–                       Laikantis darbų saugos ir higienos standartų.

29A  ĮGYTI KALBINIAI ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS (jei neįrašyta tarp “darbinių įgūdžių ir kompetencijų”)
– Bendravimas su portugalų mokytojais, kolegomis, tarptautinėje virėjų komandoje

– patobulinti bendravimo anglų kalba įgūdžiai

– išmoko naujų profesinių terminų anglų ir portugalų kalbomis

30A  ĮGYTI KOMPIUTERINIO RAŠTINGUMO ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS (jei neįrašyta tarp “darbinių įgūdžių ir kompetencijų”)
–       Specialių programėlių (APPsų) naudojimas maisto produktų užsakymui ir valdymui
31A  ĮGYTI ORGANIZACINIAI ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS (jei neįrašyta tarp “darbinių įgūdžių ir kompetencijų”)
–       Organizaciniai įgūdžiai

–       Prioritetų nustatymas

–       Laiko valdymas

–       Instrukcijų laikymasis

–       Procesų ir rezultatų registravimas

–       Problemų sprendimas

32A  ĮGYTI SOCIALINIAI ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS (jei neįrašyta tarp “darbinių įgūdžių ir kompetencijų”)
–       Komandinis darbas

–       Verbalinio ir neverbalinio bendravimo įgūdžiai

–       Socialumas

–       Lankstumas

33A  KITI ĮGYTI ĮGŪDŽIAI IR KOMPETENCIJOS
– Tarptautiniai įgūdžiai ir prisitaikymas prie naujos kultūrinės aplinkos

– atsparumas

34A  DATA * 35A  MENTORIAUS PARAŠAS 36A  MOKINIO PARAŠAS
01 07 2017
dd mm yyyy
Informacija pažymėta (*) yra privaloma

Įvykdyto kurso ir gautų pažymių/ kreditų įrašas

27B  STUDENTO IMATRICIJOS NUMERIS *
28B
KVALIFIKACINIO VIENETO  KODAS [1]
29B
KVALIFIKACINIO VIENETO PAVADINIMAS*
30B
KURSO TRUKMĖ[2]*
31B
VIETINIS PAŽYMYS [3]*
32B
ECTS/ECVET
PAŽYMYS [4]
33B
ECTS/ECVET
KREDITAI 5
8239 Maisto produktai/ žaliavos 50 valandų 18 4.5 kreditai
Pridėkite arba ištrinkite eilutes
34B  ATASKAITA ESĖ FORMATU
Netaikoma
35B  ĮTEIKTAS SERTIFIKATAS/ DIPLOMAS/ LAIPSNIS, JEI TAIKOMA
Kvalifikacinis vienetas: Maisto produktai/ žaliavos
36B  MENTORIAUS/ ADMINISTRATORIAUS PAVARDĖ, VARDAS 37B  MOKINIO PARAŠAS
Céu Branco
38B  PATVIRTINIMO DATA *
31 05 2017
dd mm yyyy
39B  PRIIMANČIOS INSTITUCIJOS PAVADINIMAS, ADRESAS IR STATUSAS * 40B  ANTSPAUDAS
EPRALIMA

VET School

Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães
4980 – 548 Ponte da Barca

Informacija pažymėta (*) yra privaloma

INTERNETINĖS NUORODOS

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility

 

 

I PRIEDAS– TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Išsamus Europass Mobilumo dokumento paaiškinimas;
  2. Europass Mobilumo dokumento pildymo aspektai;
  3. Pavyzdys kaip užpildyti Europass Mobilumo dokumentą.
 • Ši priemonė bus naudojama nustatant šią informaciją:
  1. Europass Mobilumo tikslus;
  2. Informaciją apie mokinį, siunčiančią ir priimančią organizacijas;
  3. Europass Mobilumo patirties aprašymas;
  4. Mokinio įgyti įgūdžiai ir kompetencijos.
 • EURspace Pedagoginiame komplekte, ši priemonė bus naudojama mokyklų, viešųjų įstaigų ir privačių įmonių, dalyvaujančių Europos mobilumo projektuose.
 • EURspace Pedagoginiame komplekte, šia priemone gales naudotis taikant ECVET, ypač patvirtinant, pripažįstant ir įrašant mokymosi rezultatus, kuriuos mokinys įgijo dalyvaudamas Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso faze ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

3 fazė: po mobilumo

8 pakopa: mokymosi rezultaų įrašymas

[1]. KVALIFIKACINIO VIENETO KODAS: pagal priimačios institucijos ECTS informaciją, pateikiamą internete

[2]. KURSO TRUKMĖ: Y = 1 pilni akademiniai metai | 1S = 1 semestras | 2S = 2 semestrai | 1T = 1 trimestras | 2T = 2 trimestrai

[3]. INSTITUCIJŲ VERTINIMO SISTEMŲ APRAŠYMAS

Portugalijoje vertinimo Sistema yra nuo 1 (labai blogai) iki 20 (puikiai). 18 reiškia “labai gerai”

[4]. ECTS KREDITAI: 1 pilni akademiniai metai = 60 kreditų | 1 semestras = 30 kreditų | 1 trimestras = 20 kreditų

Kursas truko 200 trimestro valandų. ECVET taškų skaičiaus atitikmuo ir pripažinimas priklauso nuo siunčiančios organizacijos.