1. CE ESTE CERTIFICATUL EUROPASS PENTRU MOBILITATE?

Certificatul Europass pentru Mobilitate este unul dintre cele cinci instrumente care alcătuiesc pașaportul european al competențelor (Europass). El este eliberat de autoritățile pentru educație și formare.

Certificatul Europass pentru Mobilitate  înregistrează cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite într-o altă țară accumulate datorită uneia sau mai multora dintre următoarele situații:

 • un placement de muncă într-o organizație;
 • un termen academic în străinătate;
 • un placement de voluntariat într-o organizație.

Orice persoană, indiferent de vârstă sau nivel de educație, care s-a mutat într-o altă țară pentru a învăța sau a lucra, poate folosi acest document pentru a reflecta experiența sa și pentru a înregistra ce cunoștințe, aptitudini și competențe și-a dezvoltat.

 1. CINE ÎL COMPLETEAZĂ?

Certificatul Europass pentru Mobilitate ar trebui să fie completat de două organizații partenere implicate în proiectul de mobilitate – organizația de trimitere din țara de origine și organizația de primire din țara gazdă. Aceste organizații pot fi școli profesionale, școli generale, companii, universități, rețele de tineret etc.

 

 

 1. CÂND AR TREBUI SĂ FIE COMPLETAT?

 

Certificatul Europass pentru Mobilitate ar trebui să se eliberezee după ce persoana care a participat la mobilitate s-a întors în țara sa de origine, ca  să i se recunoască cunoștințele, abilitățile și competențele dezvoltate.

 1. DE UNDE ÎL OBȚINEM?

 

Fiecare țară europeană are un Centru Național Europass (lista completă este accesibilă aici: https://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres). Organizația de trimitere trebuie să contacteze Centrul său Național și să urmeze instrucțiunile pentru a obține un cont și pentru a genera Certificatul Europass pentru Mobilitate. Odată ce documentul este completat cu toate informațiile necesare (datele personale ale persoanei care participă la mobilitate, organizațiile de intrare și de trimitere, cunoștințele, abilitățile, competențele dobândite …), acesta este trimis organizației destinatare, care trebuie să il semneze și să o ștampileze.Versiunea finală este trimisă organizației de trimitere și participantului la mobilitate

 1. EXEMPLU DE CERTIFICAT EUROPASS PENTRU MOBILITATE

Imaginați-vă că sunteți o școală VET și unul dintre cursanții dvs. în calificarea bucătar dorește să petreacă 3 luni într-o școală VET din Portugalia pentru o perioadă de învățare.Când el se întoarce, el dorește să aibă un document care să arate ce cunoștințe, abilități și competențe noi a câștigat în timpul perioadei în străinătate și dorește ca acest document să fie recunoscut de oricine îl citește.Vă adresați Centrului Național Europass și, după ce vă înregistrați ca utilizator, veți completa documentul cu informațiile necesare.

CERTIFICAT EUROPASS PENTRU MOBILITATE

Fotografía deținătoruluui
Deținătorul  documentului
      1  PRENUME *       2  NUME *       3  ADRESA
Ugalde Ekain C/Autonomía, 52. 2ºD, 48012, Bilbao (Spain)
      4  DATA NAȘTERII       5  NAȚIONALITATE
09 09 1991
dd mm yyyy
      Spanish
Organizația care emite
      6  NUMELE ORGANIZAȚIEI EMITENTE *       7  NUMĂR CERTIFICAT*       8  DATA ELIBERĂRII*
Goierri Eskola 16886556
01 07 2017
dd mm yyyy
Partener de trimitere
      9  NUME,TIP,ADRESĂ*   1 dacă este relevantt facultate/department 10 ȘTAMPILA ȘI/SAU SEMNĂTURA
Goierri Eskola

Vocational College

Area of cookery and bakery

Lehendakari Agirre Hiribidea, 2

48054 Ordizia (Gipuzkoa, Spain)

    11  PRENUME ȘI  NUME al persoanei de referință/mentor     12  TELEFON
Laura Igarzabal +34 946 848 954
    13  TITLU/POZȚIIE     14  E-MAIL
Responsabil pentru domeniul gastronomie cookery@goierri.eus
Partener gazdă
    15  NUME, TIP1 ȘI  ADRESĂ* 1 dacă este relevant facultate/departament     16  STAMPILA ȘI/SAU SEMNĂTURA
EPRALIMA

VET School
Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães
4980 – 548 Ponte da Barca

    17  PRENUME ȘI NUME AL PERSOANEI DE  REFERINȚĂ /MENTOR     18  TELEFON
Céu Branco +35 258 480 120
    19  TITLU/POZIȚIE     20  E-MAIL
Responsabil cu proiecte de mobilitate ceubranco@epralima.pt
Spațiile marcate cu un asterisk (*) sunt obligatorii
Descrierea experienței de Mobilitate Europass
    21  OBIECTIVE ALE EXPERIENȚEI DE MOBILITATE EUROPASS *
Să dobândească și să dezvolte cunoștințe, aptitudini și competențe în utilizarea diferitelor materii prime – alimente – în bucătăria

Să dobândească și să dezvolte cunoștințe, aptitudini și competențe în pregătirea și conservarea alimentelor

Să dobândească și să dezvolte cunoștințe, aptitudini și competențe în controlul calității alimentelor

Să dobândească experiență de lucru într-un context internațional

    22  INITIATIVA ÎN CADRUL CĂREIA EXPERIENȚA DE MOBILITATE EUROPASS  ESTE REALIZATĂ, dacă e cazul
Educație Vocatională, lnivel 4 EQF, în domeniul hotelărie  și management
    23  CALIFICAREA (CERTIFICAT, DIPLOMA SAU GRAD) LA CARE  EDUCAȚIA SAU FORMAREA CONDUC, dacă există
Technician în  Gastronomie
    24  COMMUNITATEA  SAU  PROGRAMUL DE MOBILITATE IMPLICAT, dacă există
Erasmus+ KA102
          DURATA EXPERIENȚEI DE MOBILITATE EUROPASS
    25  *DE LA
01 03 2017
dd mm yyyy
    26  *PÂNĂ LA
31 05 2017
dd mm yyyy
Abilități și competențe dobândite
27A  ACTIVITĂȚI /SARCINI PURTATE *
–       Pregătirea și conservarea alimentelor

–       Controlul ș calitatea alimentelor

28A  ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE DOBÂNDITE LEGATE DE LOCUL DE MUNCĂ

Abilități

Cursantul poate să:

§   Identifice tipuri de hrană:de  origine animală și vegetală;

§   Folosească diferite materii prime în mod corespunzător și divers;

§   Aplice principalele metode de colectare pentru conservarea, utilizarea și prepararea materiilor prime;

§   Identifice tipuri de hrană:de origine animală și vegetală;

§   Folosească diferite materii prime, în mod corespunzător și divers;

§   Aplice principalele metode de colectare pentru conservarea, utilizarea și prepararea materiilor prime;

§    Recunoașcă factorii de calitate influenți și identifice riscurile asociate;

§   Verifice și controleze calitatea alimentelor.

Competențe

§  Deținătorulr prepară și conservă alimente prin:

– aplicarea metodelor de colectare, pregătire și conservare a materiilor prime;

– utilizarea adecvată și diversificarea diverselor materii prime;

– respectarea procedurilor de siguranță și igienă a produselor alimentare;

– respectarea standardelor de siguranță și igienă în muncă.

§  Deținătorulcontrolează calitatea alimentelor prin:

– implementarea procedurilor de control al calității;

– respectarea procedurilor de siguranță alimentară și de igienă;

– respectarea standardelor de siguranță și igienă în muncă.

29A  ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE LINGVISTIVE ACUMULATE (dacă nu sunt incluse în „Competențe și aptitudini legate de muncă”)
– Comunicare cu profesori portughezi, colegi, furnizori și în cadrul unei echipe internaționale de bucătari

– Îmbunătățirea abilităților sale de vorbire în limba engleză

– Achizitionarea unei noi terminologii profesionale in engleza si portugheza

30A  ABILITĂȚI ȘI COMPETENȚE DE UTILIZARE A CALCULATORULUI OBȚINUTE (dacă nu sunt incluse în „Competențe și aptitudini legate de locuri de muncă”)
–       – Utilizarea aplicații pentru procesarea comenzilor și gestionarea stocurilor
31A  APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ORGANIZAȚIONALE ACUMULATE (dacă nu sunt incluse în „Competențe și aptitudini legate de muncă”)
–       Prioritizarea sarcinilor

–       Gestionarea timpului

–       Urmărirea instrucțiunilor

–       Înregistrarea proceselor și a rezultatelor

–       Rezolvarea problemelor

32A  APTITUDINI ȘI COMPETENȚE SOCIALE ACUMULATE (dacă nu sunt incluse în „Aptitudini și competențe profesionale”)
–       Lucru in echipa

–        Abilități de comunicare verbale și nonverbale

–       Sociabilitatea

–       Flexibilitate

33A  ALTE APTITUDINI ȘI COMPETENȚE ACUMULATE
– Abilități interculturale și adaptarea la un nou mediu cultural

– Rezistența la stres

34A  DATA * 35A  SEMNĂTURA PERSOANEI DE REFERINȚĂ
/MENTOR
36A  SEMNĂTURA DEȚINĂTORULUI
01 07 2017
dd mm yyyy
Rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii
Înregistrarea cursurilor completate și notele / calificativele / creditele individuale obținute
27B  NUMĂR MATRICOL AL CURSANTULUI *
28B
COD UNITATE DE CURS [1]
29B
TITLUL UNITĂȚII DE CURS*
30B
DURATA CURS[2]*
31B
CALIFICATIV LOCAL [3]*
32B
ECTS/CALIFICATIV ECVET [4]
33B
CREDIT ECTS/ECVET
E 5
8239 Alimente– Materii prime 50 ore 18 4.5 credite
Adăugați sau ștergeți linii după caz
34B  ESEU / RAPORT / DIZERTAȚIE
Nu e aplicabil
35B  CERTIFICAT / DIPLOMĂ / CALIFICATIV OBȚINUT DUPĂ CAZ
Unitatea de rezultate de învățare: Alimente – Materie primă
36B  NUMELE ȘI PRENUMELE al mentorului / ofițerului organizator 37B  SEMNĂTURA DEȚINĂTORULUI
Céu Branco
38B  DATA VALIDĂRII *
31 05 2017
dd mm yyyy
39B  NUME, ADRESĂ ȘI STATUS AL INSTITUȚIEI * 40B  ȘTAMPILA SAU SIGILIUL
EPRALIMA

VET School

Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães
4980 – 548 Ponte da Barca

Rubricile marcate cu un asterisc (*) sunt obligatorii

REFERIȚE WEBSITE-URI

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility

 

 

ANEXA I – FIȘA TEHNICĂ

 • Scopul acestui instrument este de a oferi::
  1. înțelegere globală a Certificatului Europass pentru Mobilitate;
  2. puncte de luat în considerare în realizarea unui Certificat Europass pentru Mobilitate;
  3. o exemplificare a modului de completare a Certificatului Europass pentru Mobilitate;.
 • Acest instrument este destinat a fi folosit pentru a determina urmatoarele prin intermediul modelului:
 1. obiectivele Certificatului Europass pentru Mobilitate;
 2. datele titularului (elevului) și ale organizațiilor care trimit și primesc;
 3. descrierea experienței privind mobilitatea Europass;
 4. aptitudinile și competențele dobândite de titular (cursantul).
 • În cadrul pachetului pedagogic EURspace, acest instrument este destinat utilizării școlilor, a organismelor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
 • În cadrul pachetului pedagogic EURspace, acest instrument este destinat să fie aplicat în contextul implementării în special, să valideze, să recunoască și să înregistreze rezultatele învățării dobândite de cursanții VET într-o varietate de contexte de învățare, cum ar fi, atunci când elevii participă în cadrul proiectelor europene de mobilitate.
 • Faza și etapa circuitului pedagogic în care trebuie folosit instrumentul:

Phaza 3: După nobilitate

Stage 8: Înregistrarea rezultatelor învățării

[1]. CODUL UNITĂȚII CURSULUI: Consultați Pachetul de informații ECTS furnizat pe site-ul web al instituției gazdă

[2]. DURATA UNITĂȚII DE CURS: Y = 1 an universitar complet 1S = 1 semestru 2S = 2 semestre 1T = 1 termen / trimestru | 2T = 2 termeni / trimestre .

[3]. În Portugalia, sistemul de clasificare merge de la 1 (foarte slab) la 20 (remarcabil). 18 înseamnă „foarte bun”

[4]. ECTS CREDITE: 1 an universitar complet = 60 credite | 1 semestru = 30 credite | 1 termen / trimestru = 20 de credite

Cursul a avut o durată de 200 de ore pe parcursul trimestrului. Echivalarea și recunoașterea creditelor ECVET depind de organizația care trimite…