1. CE ESTE certificatUL?

Certificatul conceput în cadrul proiectului EURspace se dorete a fi un model al unui document oficial care să ateste că cursantul a obținut cu succes o anumită Unitate de Rezultate de Învățare, în perioada de mobilitate, în conformitate cu acordurile anterioare stabilite între organizația care l-a trimis cea care l-a primt și, cursant.Certificatul atestă într-un document oficial că cursantul a realizat rezultatele învățării care urmau să fie obținute pentru o anumită unitate de rezultate de învățare, care a fost convenită în Memorandumul de Înțelegere și în Acordul de Formare.Pentru fiecare Unitate de Rezultate ale Țnvățării realizată cu succes, trebuie să fie eliberat un certificat.

 1. CondiȚII PENTRU ELIBERAREA CertificatULUI

 

Pentru o anumită Unitate de Rezultat de Învățare, Certificatul trebuie să fie eliberat după încheierea unei perioade de învățare, dacă cursantul a avut o evaluare reușită, în procesul de evaluare.Urmând Circuitul Pedagogic, după ce instrumentele de evaluare au fost emise (Instrumentul de Evaluare pentru Unitățile Rezultatelor Învățării, Instrumentul de Evaluare pentru instruirea la locul de muncă, Instrumentul de evaluare a competențelor etc.), dacă cursantul a obținut cu succes rezultatele învățării așteptate pentru o anumită Unitate de Rezultate ale Învățării și dacă el a finalizat în concordanță cu regulile programului, pentru fiecare Unitate de Rezultat de Învățare obținută, trebuie să fie eliberat un Certificat.

 1. ResponsABILITATE PENTRU ELIBERAREA certificatULUI

 

Certificatul trebuie să fie eliberat cu o responsabilitate partajată între organizația de primire și organizația de trimitere, pe baza informațiilor convenite anterior în Memorandumul de Înțelegere și în Contractul de Formare și rezultatele procesului de evaluare.Atât organizația de primire cât și cea de trimitere trebuie să fie entități cu competență formală pentru eliberarea certificatelor de educație și de formare profesională. Dacă dintr-un anumit motiv, organizația care primește nu este o școală sau un furnizor VET (se poate întâmpla, de exemplu, în cazul instruirii la locul de muncă), atunci o organizație intermediară (furnizor VET sau școală ) trebuie să-și ia responsabilitatea pentru eliberarea certificatului împreună cu organizația de trimitere.

 1. InformaȚII conȚINUTE  În certificat

 

Certificatul proiectat în cadrul proiectului EURspace conține următoarele informații:

(1) numele complet al cursantului / participantului;

(2) Țara de origine a cursantului / participantului;

(3) Data nașterii cursantului / participantului;

(4) Locul nașterii cursantului / participantului;

(5) Denumirea Unității de Rzultate ale Învățării;

(6) Codul unității de învățare a rezultatelor (după caz);

(7) nivelul EQF al calificării în care unitatea de rezultate a învățării respectă;

(8) Numărul orelor de instruire ale unității de învățare;

(9) Numele calificării;

(10) Numele organizației de primire (organizația țării gazdă);

(11) Orașul și adresa organizației de primire (în țara gazdă);

(12) Clasificarea obținută de către cursant / participant pentru unitatea de rezultate de învățare menționată, după finalizarea procesului de evaluare. Clasificarea trebuie prezentată:

(12.1) Clasificarea obținută în scara organizației / țării de destinație;

(12.2) Clasificarea obținută în scara organizației / țării de trimitere;

(12.3) Clasificarea obținută în scara Europass;

(13) Numărul Proiectului european de mobilitate aprobat prin programul Erasmus +, în care are loc mobilitatea;

(14) numele organizației de trimitere (organizația țării de origine);

(15) Numărul de puncte de credit ECVET alocate Unității de rezultatele învățării în organizarea / țara de origine, în conformitate cu ceea ce este convenit și scris în acordul de învățare.

ANNEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 • Acest cadru dorește să ofere:
  1. un model al unui certificat, eliberat cu o responsabilitate comună între organizația care a primit-o și organizația care a trimis-o, care atestă că elevul a obținut cu succes o anumită unitate de rezultate de învățare, în timpul participării sale la o mobilitate europeană în scopuri de învățare.This framework is intended to be used in certificating:
  2. Unitățile rezultatelor învățării obținute de cursanții VET dintr-o altă țară, în timpul participării lor la proiecte de mobilitate europene în scopuri de învățare.
 • Acest cadru este destinat utilizării școlilor, a organismelor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
 • Acest cadru este destinat să fie aplicat în contextul implementării ECVET, în special, pentru a valida și a certifica unitățile de rezultate ale învățării dobândite de cursanții VET într-o varietate de contexte de învățare, cum ar fi atunci când elevii participă la proiectele de mobilitate europene.
 • Faza și stadiul Circuitului  Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit should be used:

Faza 3: după Mobilitate

Stadiul 7: Validarea și Certificarea Rezultatelor Învățării