Kit-ul Pedagogic

Kitul pedagogic EURspace este alcătuit dintr-un ghid metodologic pentru profesioniști (ghid descriptiv al metodologiei utilizate) și un set de instrumente, elaborat în concordanță cu metodologia urmată și cu orientările Comisiei Europene privind ECVET, explicând procesele implicate în recunoașterea, validarea, atribuirea creditelor, alocarea punctelor ECVET, metodologia utilizată pentru evaluarea rezultatelor învățării (cunoștințe, competențe, atitudini, competențe) și certificarea, luând în considerare rezultatele învățării dezvoltate în contexte formale de învățare, în timpul participării la o mobilitate europeană pentru tinerii în formare profesională inițială.

Before mobility

Identifying the expected Learning Outcomes

Preparing the Recognition Process

Selecting the Learners for Mobility

Establishing Agreements


Implementing mobility

Monitoring and Evaluating


After mobility

Verifying Competencies

Recognizing and Validating Learning Outcomes

Registering Learning Outcomes