Eğitsel Araçlar

EURspace Eğitsel Araçları, Gençlik ve Temel Mesleki Eğitim için Avrupa hareketlilik programlarına katılım sürecinde örgün öğretim kapsamında geliştirilen öğrenme kazanımları dikkate alınarak tanıma, doğrulama, kredilerin dağıtılması, ECVET puanlarının atanması, öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesinde kullanılan metodoloji (bilgi, beceri, davranışlar, yeterlilikler) ve sertifikalandırma işlemlerini açıklayan ve kullanılan metodoloji ile ECVET hakkında Avrupa Komisyonu kılavuzu baz alınarak hazırlanmış Profesyoneller için Metodolojik Kılavuz (kullanılan metodolojinin açıklayıcı kılavuz) ve bir Materyal Paketinden oluşur.

Before mobility

Identifying the expected Learning Outcomes

Preparing the Recognition Process

Selecting the Learners for Mobility

Establishing Agreements


Implementing mobility

Monitoring and Evaluating


After mobility

Verifying Competencies

Recognizing and Validating Learning Outcomes

Registering Learning Outcomes