1. ÖĞRENİM ANLAŞMASI NEDİR (ÖA)?

Bir Öğrenim Anlaşması, yurtdışında öğrenim veya staj döneminin şeffaf ve verimli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve öğrencinin yurtdışında başarıyla tamamlanmış eğitim bileşenlerinin kendi eğitim kurumunda tanınır olmasını sağlamayı amaçlayan bir belgedir.

Bu belge, hareketlilik gerçekleşmeden önce gönderen ve alıcı kuruluş tarafından birlikte hazırlanır ve hem kendileri hem de öğrenci tarafından imzalanır.

Öğrenim Anlaşması, MEÖ (Mesleki Eğitim ve Öğretim) açısından aşağıdaki hususlarda bilgi sağlamalıdır (ECVET Kriterlerine göre):

 • ilgili taraflar: bireysel öğrenicilerin yanı sıra ev sahibi ve alıcı ülkedeki (her türlü aracı kuruluşlar dahil) MEÖ olanağı sağlayan kurumlar;
 • süre: hareketlilik döneminin süresi;
 • mevcut yeterlilik ya da çalışma programları: o ana kadar kaydedilen ilerleme seviyesini belirtir;
 • hedeflenen öğrenme kazanımları: özellikle, bir coğrafi hareketlilik dönemi boyunca hedeflenen öğrenme kazanımları – bazı durumlarda, hareketlilik hedefleri yalnızca belirli öğrenme kazanımlarını hedefler ve bir ünitenin tamamını kapsamaz. Bu gibi durumlarda ÖA’nın açık ve anlaşılır olması gerekir;
 • ölçme ve değerlendirme prosedürleri: kriterler, göstergeler ve yöntemler;
 • belgeler, araçlar ve mekanizmalar: özellikle, coğrafi hareketlilik süresince elde edilen ve değerlendirilen öğrenme kazanımları ile resmi olarak ilişkilendirebilenler;
 • doğrulama ve tanıma mekanizmaları: hedefler, eylemler ve anahtar aktörler.

ECVET, belge için bir şablon sunsa da bu belge daha önce detaylandırılan noktaları içerdiği sürece, kurumlar önerilen bu şablona ihtiyaçlarına göre ekleme yapmakta veya değişiklik yapmakta özgürdürler.

 1. KİMLER DOLDURUR?

Öğrenim Anlaşması, hareketlilik projesine dâhil olan ve birincisi gönderen ülke, ikincisi de alıcı ülkede olmak üzere iki ortak kuruluş tarafından doldurulmalıdır. Bu kuruluşlar; şirketler, MEÖ okulları, üniversiteler, gençlik ağları olabilir. Normalde bu kuruluşlar, alıcı kuruluşun öğrencinin ihtiyaç duyduğu öğrenim kazanımlarını karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek için önceden iletişim kurarlar.

 

 1. NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Öğrenim Anlaşması MEÖ hareketliliğinde iyi bir kaliteyi garanti altına almak için kullanılan ECVET araçlarının bir parçasıdır. Bu belge hakkında daha fazla bilgi ve bazı bölümleri örnek olarak doldurulmuş bir şablon şu bağlantıda bulunabilir: http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/sign-learning-agreement

 1. BİR ÖĞRENİM ANLAŞMASI ÖRNEĞİ

İspanya’da eğitim veren bir MEÖ okulu olduğunuzu ve Aşçılık alanında eğitim gören bir öğrencinizin Portekiz’de bir mesleki okulda 3 aylık bir öğrenim dönemi geçirmek istediğini düşünün.

Gönderen kurumun öğrenciyi yurtdışına göndermeden önce MEÖ derslerini tamamlamak için gerekli olan öğrenme kazanımlarını elde edeceğinden emin olması gerekir. Bundan sonra, gönderen kurum Portekiz’deki MEÖ okulu (alıcı kurum) ile öğrencisinin hareketlilik dönemi için bir ÖA imzalama konusunda konuşup anlaşabilir.

Aşağıdaki Öğrenim Anlaşması Şablonunda Aşçılık Yeterliliği için bir örnek yer almaktadır.

ÖĞRENİM ANLAŞMASI ŞABLONU

Aşçılık Yeterliliğinden Örnek

 

Öğrenim Anlaşması

2013 Versiyonu

1.     Katılımcılar hakkında bilgi
Gönderen Kuruma ait iletişim bilgileri
Kurumun adı Goierri Eskola
Adres Lehendakari Agirre Hiribidea, 2

48054 Ordizia (Gipuzkoa, Spain)

Telefon/Faks +34 946358923
E-posta cookery@goierri.eus
Websitesi www.goierrieskola.eus
İrtibat Kişisi Laura Igarzabal
Telefon/Faks +34 946358923
E-posta cookery@goierrieskola.eus
Ev sahibi kurumun irtibat bilgileri
Kurumun adı EPRALIMA
Adres Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães

4980 – 548 Ponte da Barca

Telefon/Faks +35 258 480 120
E-posta mobility@epralima.pt
Websitesi www.epralima.pt
İrtibat Kişisi Céu Branco
Öğretici/öğretmen Fernando Braga
Telefon/Faks +35 258 480 120
E-posta mobility@epralima.pt
Öğrencinin irtibat bilgileri
Adı Ekain
Adres Ugalde
Telefon/Faks +34 946 835 8343
E-posta ekain.ugalde@gmail.com
Doğum tarihi (04/03/1993)
Lütfen seçiniz  Erkek

Bayan

Eğer varsa, öğrencinin anne-baba ya da yasal vasisine ait irtibat bilgileri
Adı
Adres
Telefon
E-posta
Eğer dahil olan bir aracı kurum varsa, lütfen irtibat bilgilerini belirtiniz
Kurumun adı
Adres
Telefon/Faks
E-posta
Websitesi
İrtibat Kişisi
Telefon/Faks
E-posta
2.     Yurtdışında geçecek olan öğrenme periyodunun süresi
Yurtdışındaki eğitimin başlangıç tarihi (01/03/2017)
Yurtdışındaki eğitimin bitiş tarihi (31/05/2017)
Yurtdışında geçecek süre 12 hafta
3.     Öğrenci tarafından alınan yeterlilik – öğrencinin gelişim süreci hakkında bilgi dahil (hali hazırda edinilmiş bilgi, beceri ve yeterlik)
Öğrenci tarafından alınan yeterliliğin başlığı (eğer mümkünse, bu başlığı ortaklık dilinde de belirtiniz) Aşçılık ve gatronomi teknisyeni (Technician in cookery and gastronomy)
AYÇ (EQF) seviyesi (mevcutsa) 3
UYÇ (NQF) seviyesi (mevcutsa) 2
Öğrencinin öğrenme süreci ile alakalı ilerleyişi hakkında bilgi (Ek kısmına dahil edilebilecek, edinilmiş bilgi, beceri ve yeterliği gösteren bilgi) Öğrenci, teorik eğitimi ile alakalı bütün öğrenme kazanımlarını edinmiş ve sertifikasını tamamlamak üzeredir. Hareketliliğin öğrenciye öğrenme kazanımları dâhilinde edinmiş olduğu bilgi, beceri ve yeterlikleri sağlamlaştırabilmesi ve bunları yabancı dilde ilerleme, uyum sağlayabilme ve uluslararası takımlar dâhilinde çalışabilme gibi bütünleyici unsurlarla zenginleştirebilmesi için “işbaşında eğitim” deneyimi kazandırması amaçlanmaktadır.
EK kısmına dahil edilenler – uygun yerleri işaretleyiniz  Europass Sertifika Ekleri

Europass CV

Europass Hareketlilik

Europass Dil Pasaportu

Avrupa Beceri Pasaportu

Öğrenci tarafından hâlihazırda edinilmiş öğrenme kazanımları (üniteleri)

Diğer: (Lütfen belirtiniz)

4.     Hareketlilik esnasında edinilmesi gereken öğrenme kazanımlarının tanımı
Ünitelerin başlıkları / öğrenme kazanımı grupları / edinilmesi gereken ünitelerin parçaları – İş başı eğitim
Yurtdışındayken edinilecek ECVET puanları Lütfen belirtiniz (mümkünse)
Edinilecek öğrenme kazanımları –      Malzemelerin muhafaza edilmesi için uygun bir yerde saklanması

–      Portekiz’e özgü yemeklerin tanınması ve hazırlanması

–      Eğitimin verildiği yere ait gastronomi ürünlerine göre çeşitli yemeklerin hazırlanması

–      Sipariş edilen ürünler ile alınanlar arasında nitelik ve nicelik eşitliğinin sağlanması

–      Kullanım önceliğine dikkat ederek ürünlerin seçilmesi

–      Gerekli ekipmanların, araç-gereçlerin seçimi ile her bir malzemeye doğru tekniğin uygulanması

–      Konuyla ilgili mesleki terminolojinin kullanılması

–      Belirlenen prosedüre uygun olarak çeşitli garnitür ve dekorların hazırlanması

–      Pişirme teknikleri ile potansiyel uygulamalar ve farklı stiller arasında bağlantı kurmak

–      Elde edilen sonuçlara bağlı olarak muhtemel düzeltme önlemlerinin alınması

–      Çoklu uygulamalar ile temel hazırlıkların elde edilmesi için prosedürlerin takip edilmesi

–      Uluslararsı bir aşçılar gurubu içerisinde İngilizce iletişimde bulunulması

–      Portekiz’li tedarikçiler ile iletişim kurulması

–      Uluslararası bir takım ile çalışılması

Öğrenme faaliyetlerinin tanımı (ör. Öğrenme konumları hakkında bilgi, yerine getirilmesi gereken görevler ve / veya katılınması gereken dersler) Eğitim faaliyetinin süresi 01/03/2017 ile 31/05/2017 tarihleri arasında, toplamda 90 gündür.

Eğitim sadece kolejde bulunan öğretmen ve öğrencilere değil aynı zamanda kamu yararına da yiyecek servisi sunan bir mutfağı bulunan EPRALIMA kurumu bünyesinde gerçekleşecektir

Öğrenci bu kurumdaki eğitimini sabah 08:00 ile 13:00 arasında arasında olmak üzere haftanın 5 günü boyunca gerçekleştirecektir. Öğlen 15:00 ile 17:00 arasında ise yurtdışından gelen diğer öğrenciler ile birlikte özel olarak hazırlanmış bir Portekiz gastronomisi dersine katılacaktır.

Öğrenci ilk hafta içerisinde kolejdeki mutfağa aşina olacak, güvenlik kuralları ile kurumsal kaideler hakkında bilgi verilecektir. Daha sonrasında ise öğrenci eğitimine başlayacak ve farklı görevler üzerinde çalışacaktır:

Öğrencinin görevleri: öğrenci aşağıdaki görevleri yerine getirecektir:

–               Yiyeceklerin pişirme öncesi işlemleri ve muhafaza edilmesi

–               Hazırlanan yemeklerin sunulması

–               Portekiz geleneksel yemeklerinin hazırlanması

–               Pişmemiş ürünlerin ve işlenmiş gıdaların depo yönetimi

–               Tedarikçiler ile ilişkiler, siparişlerin verilmesi, kayıt ve ödeme

–               Kendi çalışmalarının tasarımı ve kendi menüsünün teklifi

EK kısmına dahil edilenler – uygun yerleri işaretleyiniz  Hareketliliğin amacını oluşturan öğrenme kazanımları / guruplarının tanımı

Öğrenme faaliyetlerinin tanımı

Bireyin yurtdışında iken gelişim planı

Diğer: (Lütfen belirtiniz)

5.     Değerlendirme ve belgelendirme
Öğrencinin performansını değerlendirmekle sorumlu olan kişi(ler) Adı: Fernando Braga
Kurumu, görevi: EPRALIMA, öğretmen
Öğrenmen kazanımlarının değerlendirilmesi Değerlendirme tarihi: (31/05/2017)
Metot: Öğrencinin sorumluluğuna verildiği öğretmen mutfakta kadrolu çalışan bir personel olacak ve öğrencinin eğitiminden sorumlu olacaktır. Bu gözetmenlik süresince öğrenci tarafından başarılması gereken eğitim hedefleri ve görevlerini belirten bir form dolduracaktır.

Öğretmen ayrıca eğitimin her bir 4 haftası için bir anket formu dolduracak (toplamda 3 tane) ve öğrenci tarafından yerine getirilen görevlerin kalitesini ölçecektir. Aynı zamanda derslere katılım, dakiklik, işe olan ilgi ve alaka, verim, inisiyatif, öğrenme arzusu, organizasyon, takımın geri kalanı ile ilişkiler gibi hususları değerlendireceği bir final raporu hazırlar.

Öğrenci de aynı zamanda her gün yükümlülüğünü üstlendiği görevleri güncel olarak işlediği ve performansına dair öğrendiği ya da geliştirilmesi gereken yönlerini kendi kendine değerlendirdiği bir eğitim günlüğü tutacaktır.

Bir mutfakta çalışmak takım çalışması gerektirdiğinden öğrenci eğitim döneminin sonunda kendi güçlü yanlarını ve geliştirilmeye açık yönlerini belirtecek şekilde hem kendi takım arkadaşlarını değerlendirecek, hem de onlar tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirme nasıl ve ne zaman kayıt altına alınacaktır? Yukarıda açıklanmıştır
Lütfen bu konuları da dahil ediniz  Değerlendirme prosedürü hakkında ayrıntılı bilgi (Ör. Metotlar, kriterler, değerlendirme ölçeği)

Edinilen öğrenme kazanımlarını belgelemek için bir şablon (öğrencinin kaydını belirtir bir transkript ya da Europass Hareketlilik belgesi)

Bireyin yurtdışında iken gelişim planı

Diğer: (Lütfen belirtiniz)

6.     Tasdik ve tanıma
Yurtdışında edinilen öğrenme kazanımlarını tasdiklemekten sorumlu kişi(ler) Adı: Laura Igarzabal
Kurumu, görevi: Goierri Eskola, Aşçılık ve Pastacılık alanı sorumlusu
Tasdikleme işlemi nasıl uygulanacaktır? Tasdikleme işlemi ev sahibi kurum tarafından alınan olumlu değerlendirme ile otomatik olarak yapılır
Tasdiklenen kazanımların kayıt altına alınması Tarih: (15/06/2017)
Öğrencinin akademik kayıtlarının bir parçası olmasının yanı sıra öğrenci aynı zamanda Europass hareketlilik belgesi alacaktır.
Yurtdışında edinilen öğrenme kazanımlarının tanınmasından sorumlu kişi(ler) Adı: (Lütfen belirtiniz)
Kurum, görev: Goierri Eskola, Aşçılık ve Pastacılık alanından sorumlu
Tanıma işlemi nasıl yürütülecektir Yurtdışında geçirilecek stajın öğrencinin yararına olacak şekilde değerlendirilmesi, denk bir değerlendirmenin “iş başı eğitim” modülüne tanıtılması -ki bunlar belgesini almak için zorunludur.
7.     İmzalar
Gönderen kurum / ülke Ev sahibi kurum / ülke Öğrenci
Adı, görevi Name, role Adı
Laura Igarzabal, Aşçılık ve Pastacılık alanı sorumlusu Céu Branco, Hareketlilik Projeleri Sorumlusu Ekain Ugalde
Yer, tarih Yer, tarih Yer, tarih
Ordizia, 20 Şubat 2017 Ponte da Barca, 20 Şubat 2017 Ordizia, 20 Şubat 2017
Uygulanabildiği yerlerde: Aracı Kurum Uygulanabildiği yerlerde: Ebeveyn ya da yasal vasi
Adı, görevi Adı, görevi
Yer, tarih Yer, tarih
8.     İlave bilgiler
9.     Ekler

WEB SİTESİ REFERANSLARI

 

http://www.ecvet-toolkit.eu/ecvet-toolkit/sign-learning-agreement

http://www.ecvet-toolkit.eu/tools-examples-more/ecvet-toolkit-tools

 

 

EK I – ECVET KALİTE TAAHHÜTÜ

Erasmus+ MEÖ HAREKETLİLİĞİ

KALİTE TAAHHÜTÜ

 

Gönderen Kurumun Yükümlülükleri

 

 • İstenen öğrenme hedeflerine ulaşmak için uygun hedef ülkeleri ve ev sahibi ülke ortaklarını, proje sürelerini ve yerleştirme içeriğini seçmek.
 • Açıkça tanımlanmış ve şeffaf seçim kriterleri belirleyerek katılımcı kursiyerleri veya öğretmenleri ve diğer profesyonelleri seçmek.
 • Hareketlilik döneminin öngörülen öğrenme kazanımlarını, geliştirilecek bilgi, beceri ve yeterlikler açısından tanımlamak.
 • Hareketlilik açısından engellerle karşılaşan öğrenci veya öğretmenler ve diğer profesyoneller gönderildiğinde, bu kişiler için özel düzenlemeler yapılmalıdır (örneğin; Özel öğrenme ihtiyaçları olan veya fiziksel engelli olanlar).
 • Katılımcıları, ev sahibi ülkenin günlük, mesleki ve kültürel yaşamı için, özellikle mesleki ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak hazırlanmış dil eğitimi yoluyla ve ortak kuruluşlarla iş birliği halinde hazırlamak.
 • Seyahat organizasyonu, konaklama, gerekli sigortalar, güvenlik ve koruma, vize başvuruları, sosyal güvenlik, danışmanlık ve destek, yerinde hazırlık ziyaretleri vb. konularda, hareketlilik çerçevesindeki unsurları yönetmek.
 • Öğrenme çıktılarını tüm taraflar için şeffaf hale getirmek amacıyla katılımcı stajyer veya öğretmenle ve ev sahibi kuruluşla Öğrenme Anlaşması düzenlemek.
 • Edinilen bilgi, beceri ve yeterliklerin doğrulanmasını ve tanınmasını sağlamak için ev sahibi kuruluş ile birlikte değerlendirme prosedürleri düzenlemek.
 • Hareketlilik için ECVET kullanıyorsanız, yetkili kurumlar arasında Mutabakat Metni düzenlemek.
 • Hareketlilik süresince kullanılacak uygun iletişim kanalları oluşturmak ve bunları katılımcı ile Alıcı Kuruluşa açık bir şekilde vermek.
 • Hareketlilik projesini tüm süreçte izlemek için bir sistem kurmak.
 • Özel öğrenme ihtiyaçları veya fiziksel engelliler için gerekli olduğunda, ev sahibi ülkede kaldıkları süre boyunca pratik düzenlemelere dikkat ederek refakatçi kişiler ayarlamak.
 • Mümkün olduğu hallerde örgün ve yaygın eğitimde kazanılanları da ekleyerek, edinilen öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesini sağlamak. Başlangıçta planlanmayan ancak hareketlilik sırasında elde edilen öğrenme kazanımlarını onaylamak. Bunları ev sahibi kurum ile birlikte hareket ederek organize etmek ve belgelemek.
 • Yurtdışındaki dönemin sonunda, her katılımcı ile kişisel ve mesleki gelişimlerini ölçmek, değerlendirmek.
 • Tahakkuk eden öğrenme kazanımlarını ECVET, Europass veya diğer sertifikalarla tanımak.
 • Hareketlilik projelerinin sonuçlarını mümkün olduğunca geniş ölçüde yaygınlaştırmak.
 • Amaçlarını ve istenen sonuçları elde edip edemediğini görmek için hareketliliği bir bütün olarak değerlendirmek.

 

Gönderici ve Alıcı Kurumların Yükümlülükleri

 

 • Her katılımcı için özel olarak hazırlanmış bir eğitim programı (eğer mümkünse hazırlık ziyaretleri sırasında) düzenlemek.
 • Hareketlilik döneminin öngörülen öğrenme kazanımlarını, geliştirilecek bilgi, beceri ve yeterlikler açısından tanımlamak.
 • Edinilmesi beklenen öğrenme kazanımlarını tüm taraflar için şeffaf hale getirmek amacıyla katılımcı stajyer veya öğretmen ile Öğrenme Anlaşması oluşturmak.
 • Hareketlilik süresince kullanılacak uygun iletişim kanalları oluşturmak ve bunları katılımcılara açık bir şekilde vermek.
 • İzleme ve danışmanlık düzenlemelerini ayarlamak.
 • Hareketliliğin ilerleyişini sürekli olarak değerlendirmek ve gerekirse uygun önlemleri almak.
 • Mümkün olduğu hallerde örgün ve yaygın eğitimde kazanılanları da ekleyerek, edinilen öğrenme kazanımlarının değerlendirilmesini sağlamak. Başlangıçta planlanmayan ancak hareketlilik sırasında elde edilen öğrenme kazanımlarını onaylamak.

 

Ev Sahibi Kurumun Yükümlülükleri

 

 • Ev sahibi ülkenin kültür ve zihniyetinin anlaşılmasını teşvik etmek.
 • Öğrenim Anlaşmasında belirtilen bilgi, beceri ve yeterlik ve eğitim hedefleriyle eşleşecek katılımcı görev ve sorumluluklarını belirlemek ve uygun ekipman ve desteğin mevcut olduğundan emin olmak.
 • Katılımcının eğitim ilerlemesini izlemek için bir öğretmen veya danışman belirlemek.
 • Zorluk çeken kursiyerler için açık bir iletişim-buluşma noktası da dahil olmak üzere, pratik destek sağlamak.
 • Her katılımcı için uygun sigorta kapsamını kontrol etmek.

Katılımcının Yükümlülükleri

 • Edinilmesi beklenen öğrenme kazanımlarını tüm taraflar için şeffaf hale getirmek amacıyla gönderen kurum ve ev sahibi kurum ile Öğrenme Anlaşması oluşturmak.
 • Eğitim/staj yerleştirmesi için müzakere edilen tüm düzenlemelere uyum sağlamak ve stajı/eğitimi başarılı bir hale getirmek için elinden geleni yapmak.
 • Alıcı Kuruluşun kurallarına ve yönetmeliklerine, normal çalışma saatlerine, davranış kurallarına ve gizlilik kurallarına uymak.
 • Eğitim/staj yerleştirmesi ile ilgili herhangi bir sorun veya değişiklik hakkında gönderici ve ev sahibi kuruluş ile iletişim kurmak.
 • Eğitim/staj yerleştirmesinin sonunda, belirtilen formatta, talep edilen destekleyici belgelerle birlikte maliyetler hakkında bir rapor göndermek.

Aracı Kurumun Yükümlülükleri

 

 • Uygun ev sahibi kuruluşları seçmek ve eğitime/staja yerleştirme hedeflerine ulaşabileceklerinden emin olmak.
 • İlgili tüm tarafların iletişim bilgilerini tedarik etmek ve katılımcıların kendi ülkelerinden ayrılmasından önce, hareketliliğin yapılacağı yerde tüm ayarlamaların yapıldığından emin olmak

İmzalar

Gönderen Kuruluş, İsim, Tarih

Ev Sahibi Kuruluş, İsim, Tarih

Aracı Kurum (seçeneğe bağlı), İsim, Tarih

Katılımcı, İsim, Tarih

EK II – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. Öğrenim Anlaşması’nın kapsamlı bir anlayışı;
  2. Öğrenim Anlaşması’nin yerine getirilmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar;
  3. Öğrenim Anlaşması için bir şablon;
  4. Öğrenim Anlaşması’nin doldurulması örneği.
 • Bu çerçeve plan, şablon yardımıyla aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Öğrenim Anlaşması’nın amaçları;
  2. Gönderen Kuruma ait iletişim bilgileri; Ev sahibi kurumun irtibat bilgileri; Öğrencinin irtibat bilgileri;
  3. Yurtdışında geçecek olan öğrenme periyodunun süresi;
  4. Öğrenci tarafından alınan yeterlilik; EQF (AYÇ) Seviyesi; Hareketlilik esnasında edinilmesi gereken öğrenme kazanımlarının tanımı;
  5. Değerlendirme ve belgelendirme;
  6. Tasdik ve tanıma;
  7. İlave bilgiler.
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin Avrupa hareketlilik projelerine iştirakleri öncesinde, edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması sürecinin hazırlanması için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak – Anlaşmaların Kurulması