1. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ NEDİR?

Europass Hareketlilik, Avrupa Beceriler Pasaportunu (Europass) oluşturan beş araçtan biridir. Eğitim ve yetiştirme uzmanları tarafından verilir.

Europass Hareketlilik Belgesi, bir başka ülkede aşağıda belirtilen durumlardan bir ya da birkaç tanesinin oluşmasına bağlı olarak edinilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin kayıt edilmesini sağlayan belgedir:

 • Bir kurumda beceri uygulaması eğitimi;
 • Yurtdışında bir akademik dönem;
 • Bir kurumda gönüllü çalışma.

Yaşı veya eğitim seviyesi fark etmeksizin başka bir ülkede eğitim almak ya da çalışmak için giden herhangi bir birey geliştirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri kayıt altına almak ve deneyimlerini yansıtmak için bu belgeyi kullanabilir.

 1. KİM TARAFINDAN DOLDURULUR?

Europass Hareketlilik Belgesi, hareketlilik projesine dahil olan iki ortak kurum tarafından doldurulur –gönderen kurum seyahat eden bireylerin kendi ülkesinde yer alır ve alıcı kurum da öğrenciyi misafir eden ülkede yer alan ortaktır. Bu kurumlar MEÖ okulları, eğitim kurumları, şirketler, üniversiteler, gençlik ağları vb. olabilir.

 

 1. Ne ZAMAN DOLDURULMALIDIR?

 

Europass Hareketlilik Belgesi, hareketliliğe katılan bireyin yurtdışında edinmiş olduğu bilgi, beceri ve yeterliliklerin tanınmasını sağlamak için birey ülkesine döndükten sonra doldurulmalıdır.

 1. NEREDEN ALINIR?

 

Her bir avrupa ülkesinde Ulusal Europass Merkezi vardır (tam listeye https://europass.cedefop.europa.eu/about/national-europass-centres adresinden erişilebilir). Gönderen kurum ulusal merkezi ile irtibata geçerek bir hesap açmak ve Europass Hareketlilik Belgesi oluşturmak için talimatları izlemelidir. Gerekli bütün bilgiler (hareketliliğe katılan bireyin kişisel verileri, alıcı ve gönderen kurumlar, edinilen bilgi, beceri ve yeterlilikler…) girilerek belge tamamlandığında alıcı kuruma gönderilir ve bu kurum tarafından imzalanarak mühürlenir.

Belgenin son hali gönderen kuruma ve hareketliliğe iştirak eden bireye gönderilir.

 1. EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ ÖRNEĞİ

Bir MEÖ okulu olduğunuzu ve aşçılık öğrencilerinizden birinin 3 aylık bir eğitim-öğretim dönemini Portekiz’de geçirmek istediğini düşünün.

Öğrenci geri geldiğinde yurtdışında geçirmiş olduğu süre zarfında edinmiş olduğu yeni bilgi, beceri ve yeterlilikleri gösteren bir belge sahibi olmak ve bu belgenin de gören herkes tarafından tanınmasını isteyecektir.

Ulusal Europass Merkezinizle irtibata geçip, bir kullanıcı olarak kaydınızı yaptıracak ve belgeyi gerekli bilgiler ile dolduracaksınız.

EUROPASS HAREKETLİLİK BELGESİ

Belge sahibinin resmi

Belge sahibi
      1  SOYADI (S) *       2  ADI (S) *       3  ADRES
Ugalde Ekain C/Autonomía, 52. 2ºD, 48012, Bilbao (İspanya)
      4  DOĞUM TARİHİ       5  MİLLİYETİ
09 09 1991
gg aa yyyy
      İspanyol
Belgeyi düzenleyen kurum
      6  Belgeyi düzenleyen kurumun adı *       7  EUROPASS HAREKETLİLİK
NUMARASI*
      8  BELGE DÜZENLEME TARİHİ*
Goierri Eskola 16886556
01 07 2017
gg aa yyyy
Gönderen Ortak
      9  ADI, TÜRÜ1 VE ADRESİ *   1 Varsa, ilgili fakülte/departman     10  MÜHÜR VE/VEYA İMZA
Goierri Eskola

Mesleki Lise

Aşçılık ve Pastacılık Alanı

Lehendakari Agirre Hiribidea, 2

48054 Ordizia (Gipuzkoa, İspanya)

    11  referans kişisinin/eğiticinin SOYADI VE ADI     12  TELEFON
Laura Igarzabal +34 946 848 954
    13  ÜNVANI/GÖREVİ     14  E-POSTA
Aşçılık ve Pastacılık Alanı sorumlusu cookery@goierri.eus
Ev Sahibi Ortak
    15  ADI, TÜRÜ1 VE ADRESİ* 1 Varsa, ilgili fakülte/departman     16  MÜHÜR VE/VEYA İMZA
EPRALIMA

VET School
Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães
4980 – 548 Ponte da Barca

    17  referans kişisinin/eğiticinin SOYADI VE ADI     18  TELEFON
Céu Branco +35 258 480 120
    19  ÜNVANI/GÖREVİ     20  E-POSTA
Hareketlilik Projelerinden sorumlu ceubranco@epralima.pt
Asterisk (*) işareti bulunan kısımların doldurulması zorunludur
Europass Hareketlilik deneyiminin tanımı
    21  EUROPASS HAREKETLİLİK DENEYİMİNİN AMACI *
Farklı pişmemiş ürünlerde – gıdalarda – aşçılıkta bilgi, beceri ve yeterlilikler edinmek ve geliştirmek

Gıda hazırlama ve muhafaza etmekte bilgi, beceri ve yeterlilikler edinmek ve geliştirmek

Gıda kalitesini kontrol etmekte bilgi, beceri ve yeterlilikler edinmek ve geliştirmek

Uluslararası kontekste çalışma deneyimi edinmek

    22  HAREKETLİLİK DENEYİMİNİN TAMAMLANDIĞI KURSUN EĞİTİM GİRİŞİMİ, varsa
Mesleki Eğitim, EQF seviye 4, otel yönetimi dalı
    23  EĞİTİM YADA BECERİ UYGULAMASININ KAZANDIRACAĞI YETERLİLİK (SERTİFİKA, DIPLOMA VEYA DERECE)
Aşçılık ve Gastronomi alanında Mesleki Yeterlilik
    24  VARSA, İLGİLİ TOPLULUK VEYA HAREKETLİLİK PROGRAMI
Erasmus+ KA102
          ERASMUS HAREKETLİLİK DENEYİMİ SÜRESİ
    25  *BAŞLANGIÇ
01 03 2017
gg aa yyyy
    26  *BİTİŞ
31 05 2017
gg aa yyyy

Edinilen beceri ve yetkinlikler

27A  YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER/GÖREVLER*
–       Gıdaların hazırlanması ve muhafaza edilmesi

–       Gıda kalitesinin kontrol edilmesi

28A  İŞ İLE İLGİLİ EDİNİLEN BECERİ VE YETERLİLİKLER

Beceriler

Öğrenci aşağıdaki hususları yapabilecektir:

§  Gıda türlerini tanımlamak: hayvansal ve bitkisel kökenli;

§  Farklı pişmemiş ürünleri düzgün ve değişik yerlerde kullanabilmek;

§  Pişmemiş ürünlerin muhafaza edilmesi, kullanımı ve hazırlanması için temel toplama metotlarını kullanmak;

§  Etkili kalite faktörlerini tanımak ve ilişkili riskleri tanımlamak;

§  Gıda kalitesini kontrol etmek.

Yeterlilikler

§  Belge sahibi aşağıdaki hususları uygulayarak gıdaları hazırlar ve muhafaza eder:

–                       Pişmemiş ürünlerin toplanması, hazırlanması ve muhafaza edilme metotları;

–                       Farklı pişmemiş ürünlerin yeteri kadar kullanımı ve çeşitlendirilmesi;

–                       Gıda güvenliği ve hijyen prosedürlerine uyma;

–                       İş güvenliği ve hijyen standartlarına uyma.

§  Belge sahibi aşağıdaki hususları uygulayarak gıda kalitesini kontrol eder:

–                       Kalite kontrol prosedürlerini uygulamak;

–                       Restoran gıda güvenliği ve hijyen prosedürlerine uymak;

–                       İş güvenliği ve hijyen standartlarına uymak.

29A  EDİNİLEN DİL BECERİLERİ VE YETERLİLİKLERİ (“İş ile alakalı beceri ve yeterlilikler” alanında yer verilmemişse)
– Portekizli öğretmenlerle, iş arkadaşları ile, eğitim sağlayıcıları ile ve uluslararası bir aşçılar takımı ile çalışırken iletişim kurma

– İngilizce konuşma becerilerinin geliştirilmesi

– İngilizce ve Portekizce yeni mesleki terminolojinin oluşturulması

30A  EDİNİLEN BİLGİSAYAR BECERİLERİ VE YETERLİLİKLERİ (“İş ile alakalı beceri ve yeterlilikler” alanında yer verilmemişse)
–       Sipariş alımı ve envanter yönetimi için APP (uygulama) kullanımı.
31A  EDİNİLEN ORGANİZASYON BECERİLERİ VE YETERLİLİKLERİ (“İş ile alakalı beceri ve yeterlilikler” alanında yer verilmemişse)
–       Organizasyonel beceriler

–       Görevlerin öncelikleri

–       Zaman yönetimi

–       Direktifleri takip etme

–       İşlem ve sonuçları kaydetme

–       Problem çözme

32A  EDİNİLEN SOSYAL BECERİLER VE YETERLİLİKLER (“İş ile alakalı beceri ve yeterlilikler” alanında yer verilmemişse)
–       Takım çalışması

–       Sözlü ve sözsüz iletişim becerileri

–       Sosyallik

–       Esneklik

33A  EDİNİLEN DİĞER BECERİLER VE YETERLİLİKLER
– kültürlerarası beceriler ve yeni bir kültür çevresine adaptasyon

– Esneklik

34A  TARİH* 35A  REFERANS KİŞİSİNİN/EĞİTİCİNİN İMZASI 36A  BELGE SAHİBİNİN İMZASI
01 07 2017
gg aa yyyy
Asterisk (*) işareti bulunan kısımların doldurulması zorunludur

Bitirilen kursların kaydı ve kazanılan bireysel notlar / dereceler / krediler

27B  ÖĞRENCİ KAYIT NUMARASI*
28B
DERS ÜNİTE KODU[1]
29B
DERS ÜNİTESİNİN BAŞLIĞI*
30B
DERS SÜRESİ[2]*
31B
OKUL NOTU[3]*
32B
ECTS/ECVET
NOTU[4]
33B
ECTS/ECVET
KREDİSİ5
8239 Gıda – Pişmemiş Ürün 50 saat 18 4.5 kredi
Gerekli hallerde satır ekleyiniz ya da çıkarınız
34B  MAKALE/RAPOR/TEZ
Uygulanmaz
35B  VARSA, VERİLEN SERTİFİKA/DİPLOMA/DERECE
Öğrenme Kazanımı Ünitesi: Gıda: – Pişmemiş Materyal
36B  EĞİTİCİ/YÖNETİM MEMURUNUN SOYADI VE ADI 37B  BELGE SAHİBİNİN İMZASI
Céu Branco
38B  DOĞRULAMA TARİHİ *
31 05 2017
gg aa yyyy
39B  KURUMUN ADI, ADRESİ VE STATÜSÜ* 40B  DAMGA VEYA MÜHÜR
EPRALIMA

MEÖ Okulu

Fonte Cova, Paço Vedro Magalhães
4980 – 548 Ponte da Barca

Asterisk (*) işareti bulunan kısımların doldurulması zorunludur

WEBSİTESİ REFERANSLARI

 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/europass-mobility

 

 

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve programı aşağıdaki hususları yerine getirmek için bir dizi araçtan oluşturulmuştur:
  1. Europass Hareketlilik Belgesinin kapsamlı bir şekilde anlaşılması;
  2. Europass Hareketlilik Belgesinin doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
  3. Europass Hareketlilik Belgesinin nasıl doldurulacağına dair bir örnek.
 • Bu araç şablon aracılığı ile aşağıdaki hususların belirlenmesinde kullanılması için hazırlanmıştır:
  1. Europass Hareketlilik Projesinin amaçları;
  2. Belge sahibine (öğrenci), gönderen kurum ve alıcı kuruma ait bilgiler;
  3. Europass Hareketlilik Projesi deneyiminin tanımı;
  4. Belge sahibi (öğrenci) tarafından edinilen beceri ve yeterlilikler
 • Bu araç Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak eden okullar, kamu kuruluşları ve diğer özel teşebbüs kurumlarının kullanımı için oluşturulmuştur.
 • Bu araç özellikle MEÖ öğrencilerinin Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak ettiklerinde edindikleri öğrenme kazanımı ünitelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, doğrulanması, tanınması ve belgelendirilmesi hususlarını kapsayan ECVET uygulaması dâhilinde uygulanması için oluşturulmuştur.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

Aşama 3: Hareketlilik Sonrası

Seviye 8: Öğrenme Kazanımlarının kaydedilmesi

[1]. KURS ÜNİTESİ KODU: ev sahibi kurumun web sitesinde bulunan ECTS bilgi paketine atıfta bulununuz

[2]. KURS ÜNİTESİNİN SÜRESİ: Y = 1 Tam akademik yıl | 1S = 1 sömestr | 2S = 2 sömestr  | 1T = 1 dönem/3 ay| 2T = 2 dönem/6 ay

[3]. KURUMSAL NOT DEĞERLENDİRME SİSTEMİNİN TANIMI

Portekiz’de not değerlendirme sistemi 1 (çok zayıf) ile 20 (mükemmel) arasındadır. 18 “çok iyi” anlamına gelir.

[4]. ECTS KREDİLERİ: 1 tam akademik yıl= 60 kredi | 1 sömestr= 30 kredi | 1 dönem/3 ay= 20 kredi

Ders 3 aylık bir dönem içerisinde toplamda 200 saattir. ECVET Kredilerinin eşitliği ve tanınması gönderen kuruma bağlıdır.