GİRİŞ SAYFASI

Adı ve Soyadı: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Alıcı Kurum: ………………………………………………………………………………………………………..

Yeterlilik: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

EQF Seviyesi: …………………………

 

Tamamlanan Dönem:     Başlangıç Tarihi ___/___/_____       Bitiş Tarihi ___/___/_____

 

Öğrenme Kazanımı Üniteleri / Öğrenme Deneyimi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Tamamlanan Temel Mesleki Kazanım:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Uygulamalı faaliyetler – Performans Kriterleri:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eğitmenin Bilgileri: …………………………………………………………………………………………………………….

 

Tarih: ___/___/_____      Öğrencinin İmzası: ______________________________________________________

Tarih: ___/___/_____      Eğitmenin İmzası: _______________________________________________________

Portföyde kullanılan belgelerin listesi

 

 

Özgeçmiş ¨
Staj / Beceri eğitiminin yapıldığı kuruma ait belgeler (kurumsal tablo, kurumsal tüzük ve yönetmelikler, kurumsal beklentiler, çalışma kâğıtları, çalışma veri kâğıtları vb.)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Çalışma ve öğrenme amaçlı kullanılan bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilme süreci ile ilgili belgeler (kitaplar, makaleler, araştırma belgeleri, reçeteler, araştırma web siteleri vb).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Tamamlanan faaliyetlerin belgelendirilmesi (belgeler, materyaller, öğrenme deneyiminiz/beceri eğitiminiz esnasında sizin için kullanılan/oluşturulan/doldurulan çalışma belgeleri, çalışma kağıtları, teknik veri sayfaları, günlük prodüksiyon planları, üretilen ürünlerin kayıtları, envanter kayıtları, diyagramlar, ölçüler, tablolar, uygulanan reçeteler, ürünün son halini gösterir resimler, gözlem formları vb).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Kayıt Defteri ¨
Kişisel İzleme ¨
Takım Çalışması – Takım Çalışması ile ilgili belgeler

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Örnek Çalışma – tanımlanan örnek çalışma ile ilgili belirli belgeler (modeller, çalışma kâğıtları, tamamlanan faaliyetler veya hazırlanan ürünler ile ilgili kanıtlayıcı belgeler. Örnekler: perakende fiyatlarla menüler, yerine getirilen görevlere ait kayıt dosyası, günlük üretim planı, üretilen ürünlerin kayıtları, vb).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Eğitimde edinilen izlenimler ile ilgili Anket ¨
Portföy Değerlendirme Tutanağı ¨
Diğer.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨

 

 

 

 

 

 

GİRİŞ

 

öğrenme deneyiminin gerçekleştiği kurumun profili

 1. Kurumun kısa tanıtımı (adı, kurum türü, tedarik edilen mal ve hizmetler, kurumsal kültür)
 
 
 
 
 1. Yer tanımı
 
 
 
 
 1. Yapılan faaliyetlerin tanımı
 
 
 
 
 1. Öğrenciye tanınan imkanlar
 
 
 
 
 1. Öğrencinin kuruma karşı sorumlulukları
 
 
 
 
 1. Sağlık ve Güvenlik Kuralları
 
 
 
 
 1. Diğer Önemli Bilgiler
 
 
 
 

KURUMSAL KURALLAR ve düzenlemeler – GÜVENLİK STANDARTLARI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

öğrenme deneyimi ile ilgili yansıtmalar:

bilgi, beceri ve yeterliklerin edinimi ve geliştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kayıt defteri

 

Buraya eğitim dönemine ait Kayıt Defterini yerleştiriniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kişisel izleme

 

Buraya eğitim dönemine ait Kişisel İzleme belgelerini yerleştiriniz.

 

kullanılan belgelerin dökümü

 

Buraya öğrenme deneyimi / beceri eğitimi esnasında kullanılan önemli materyalleri belirterek ekleyiniz (tüzükler, dâhili kartlar, talimatlar, kitaplar, makaleler, araştırma belgeleri, tablolar, reçeteler, çizimler, web siteleri, vb)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kanıt özetleri

 

Buraya çalışmanızın / beceri eğitiminizin kanıtlarını, çalışmanızın örneklerini ve sonuçların belgelerini, materyalleri, öğrenme deneyimi / beceri uygulaması esnasında kullanılan / üretilen / doldurulan çalışma belgelerini, teknik veri belgelerini, günlük üretim planlarını, üretilen ürünlerin kayıtlarını, envanter kayıtlarını, ölçekleri, tabloları, hazırlanan reçeteleri, ürününüzün son halini, gözlem formlarını vb ekleyiniz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

takım çalışması hakkında veri

 

Buraya aşağıdaki konular hakkında bilgi ekleyiniz:

 1. Takımınızda çalışan insanlar;
 2. Takım içerisinde aldığınız görevler;
 3. Takım ile ilgili diğer konular.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çalışma konusu

 

Öğrencinin temel mesleki kazanımlar ile ilgili en az bir veya daha fazla çalışma konusu seçmesi istenir –eğitimi izlemekten sorumlu eğitmen ya da diğer mesleki eğitim görevlileri ile üzerinde mutabık kalınan bir konu olmalıdır. Bu konuyu burada belirtiniz.

Örnekler:

 1. Öğrencinin belirli bir tekniğin uygulanmasını tanımlaması istenir
 2. Öğrencinin belirli bir makinenin nasıl çalıştığını anlatması istenir
 3. Öğrenci makinenin her bir parçasının rolünü ve teknolojik parametrelerini açıklamalıdır
 4. Öğrenci belirli bir makine ile üretilmesi gereken bir ürün için kullanılan pişmemiş ve yardımcı materyallerin listesini yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

çalışma konusu ya da belirli görevlere ait ilave kanıtlar

 

Eğer mevcutsa, bu kısma tanımlamış olduğunuz çalışma konusu, belirli görevler ya da faaliyetler ile ilgili kanıtları ekleyiniz. –daha fazla açıklama gerektiren ürünler ya da faaliyetler ile ilgili diğer kanıtlar, modeller ya da çalışma kâğıtları. Öğrek: perakende fiyatlarla hazırlanan menü, yerine getirilen görevlerin uygulama haritası, günlük üretim planı, üretilen ürünlerin kayıtları, vb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİtİme daİr İzlenİmler İle İlgİlİ Anket

 

Bu anket her 3 ayda bir öğrenci tarafından doldurulmalıdır. Eğitiminize ait dönütlerin oluşturulması amacıyla tasarlanmıştır ve bu sayede konu üzerinde çalışan takım faaliyetlerini geliştirebilir ve ihtiyaçlarınızı daha iyi karşılayabilir. Buradaki bilgiler staj eğitimi yapmak ve geliştirilebilecek alanları gözden geçirmek için gelecekte düzenlenecek olan organizasyonlar hususunda tavsiyelerde bulunmak amacıyla kullanılacaktır.

Ölçek: 1- Yetersiz;              2- Yeterli               3- Tatminkâr;       4- İyi;      5- Çok İyi;             6- Mükemmel

 

Adı ve Soyadı: …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kurum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Departman: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Kapsanan Süre:                   Başlangıç Tarihi___/___/_____        Bitiş Tarihi___/___/_____

Eğitmen: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Eğitim esnasındaki pozisyonunuzu ve / veya vazifelerinizi yazınız:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Size ne seviyede bağımsız davranma imkânı tanındı? Ya da bağımsız çalışma duygusunu artırabilmek için uygun bir biçimde “aşamalı ilerleme” ye tabi tutuldunuzmu?
1 2 3 4 5 6
 1. Eğitim süresince size verilen rehberlik hizmetlerini değerlendiriniz.
1 2 3 4 5 6
 1. Bu eğitim nasıl geliştirilebilir:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Bu deneyimden sonar bireysel olarak ne derecede değiştiğinizi hissediyorsunuz:
1 2 3 4 5 6
Yeterlikler
Beceriler
Bilgi
Tavırlar
Davranışlar
 1. Bu eğitimin sizin kariyer gelişiminize nasıl katkıları olduğunu bir kaç kelime ile anlatınız:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Eğitimin / Beceri eğitiminin genel olarak kalitesini sınıflandırınız:
1 2 3 4 5 6
 1. Eğitim / Beceri uygulaması yaptığınız kurumu başka öğrencilere de tavsiye eder misiniz?
Evet ¨ Hayır ¨

Tarih: ___/___/_____      İmza: _____________________________________________________________

PORTFÖY DEĞERLENDİRME FORMU

Bu araç öğrenci tarafından Yansıtıcı Öğrenme Portföyü teslim edildikten sonra eğitici tarafından doldurulmalıdır.

Bu değerlendirme formu öğrenci tarafından geliştirilen öğrenme kazanımlarını değerlendirme amacı taşımamaktadır. Yansıtıcı Öğrenme Portföyü öğrencinin eğitim dönemi sonrasında beklenen öğrenme kazanımlarını geliştirmiş olması durumunda değerlendirme amaçlı olarak kullanılabilir fakat eğitici değerlendirme sonuçlarını kayıt altına almak için Araç 16’yı kullanmalıdır.

Ölçek: 1- Yetersiz;              2- Yeterli               3- Tatminkâr;       4- İyi;      5- Çok İyi;             6- Mükemmel

Değerlendirme
1 2 3 4 5 6
1.     Yansıtıcı Öğrenme Portföyünün mantıklı bir sıralaması vardır ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
2.     Yansıtıcı Öğrenme Portföyünü okumak kolaydır. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
3.     Yansıtıcı Öğrenme Portföyü faydalıdır. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
4.     Yansıtıcı Öğrenme Portföyü tamdır. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5.     Yansıtıcı Öğrenme Portföyü eğitim dönemi ile alakalıdır. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
6.     Yansıtıcı Öğrenme Portföyü öğrencinin faaliyetlerini yansıtır. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
7.     Teknik terimler Yansıtıcı Öğrenme Portföyünde doğru bir şekilde uygulanmıştır. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
 1. Gözlemler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih: ___/___/_____      İmza: _________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

BİBLİYOGRAFİK REFERANSLAR

Berechet, Gabriela, (2006). Manualul Practic al Bucătarului. Bucharest: THR Publisher.

Bratu, Luliana, (2002). HACCP –  de la Teorie la Practică. Sibiu: University Publisher Lucian Blaga.

Florea, Constantin, (2004). Manualul Directorului de Restaurant. Bucharest: THR – CG Publisher.

Klenowski, V. (2003). Developing Portfolios for Learning and Assessment: Process and Principles. Londres: Routledge Falmer.

Marin, Viorel (coord.) (2007). Ghid Naţional de Bune Practici Pentru Siguranţa Alimentelor – Sistemul de Siguranţa Alimentelor HACCP, Produse Culinare. Bucharest: Uranus Publisher.

McAffe, O.; Leong, D. (2002). Assessing and Guiding Young Children’s Development and Learning. 3rd Edition. Boston: Allyn and Bacon.

Pîrjol, Gabriela, et al. (1999). Tehnologie Culinară. Bucharest: Didactică şi Pedagogică Publisher.

 

 

 

WEBSİTESİ REFERANSLARI

 

https://eurodesk.eu/

https://interwork.sdsu.edu/main/ma_student_affairs/rlp

http://www.tvet.ro/index.php/ro/harta-site/153-cap4p10.html

EK I – TEKNİK VERİ SAYFASI

 • Bu araç aşağıdaki hususları sağlamayı amaçlamaktadır:
  1. Öğrenci tarafından yurtdışında gerçekleştirilen bir beceri eğitimi/öğrenme periyodu esnasında geliştirilen öğrenme kazanımlarını değerlendirmek için bir araç;
  2. Öğrenci tarafından yurtdışında gerçekleştirilen bir beceri eğitimi/öğrenme periyodu esnasında geliştirilen öğrenme kazanımlarının asimilasyonu ve yansıtması için destek ve bütün bunların kayıt altına alınması;
  3. Öğrenci tarafından yurtdışında gerçekleştirilen bir beceri eğitimi/öğrenme periyodu esnasında geliştirilen öğrenme kazanımlarının ispatı için öğrenci tarafından geliştirilecek Yansıtıcı Öğrenme Portföyünün bir modeli
 • Bu araç aşağıdaki hususların izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılmak için düşünülmüştür:
  1. Öğrenciler tarafından beceri eğitimi esnasında belirli temel mesleki kazanımlarla alakalı bilgi, beceri ve yeterliliklerin geliştirilmesi;
  2. Daha önceden edinilen bilgi ve becerilerin gerçek bir iş ortamında uygulama kapasitesi;
  3. Öğrencinin takım çalışması
  4. Öğrencinin bilgi birikimi
  5. Öğrencinin yansıtıcı öğrenme kapasitesi ve öğrenme deneyimlerinin gelecekte yapılacak olan faaliyetler için kapsam sonuçlarının anlamını araştırma;
  6. Eğitmen tarafından eğitim dönemi esnasında sağlanan faaliyet ve destek
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle öğrencilerin Avrupa hareketlilik projelerine iştirak ettiklerinde olduğu gibi çeşitli öğrenme ortamlarında bulunan Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması için uygulanabilir.

Öğrencilerin yansıtıcı öğrenmesi için öğrenme deneyimi esnasında Yansıtıcı Öğrenme Portföyü kullanılır. Öğrencilerden Portföy hazırlamaları ve uygulamalı eğitimin yansıtılması ile teknik terminolojinin düzgün kullanılması için öğrenme deneyiminin tamamını kapsayan bir süre boyunca portföy için materyal toplamaları istenir. Yansıtıcı Öğrenme Portföyü stajyerlerin yeni teorik bilgi edinmesi, teknik kelime dağarcıklarını geliştirmesi ve kendi yeterliliklerinin farkına varmaları sürecinde bir destek olarak kullanılır.

Yansıtıcı Öğrenme Portföyü eğitmen tarafından periyodik olarak denetlenmelidir.

 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

Aşama 2: Hareketliliğin Uygulanması

Seviye 5: İzleme ve Değerlendirme