1. ÖRGÜN ÖĞRETİM KAPSAMINDA GELİŞTİRİLEN BİLGİ, BECERİ VE YETERLİKLERİN ÖLÇÜLMESİ İÇİN DEĞERLENDİRME ARACI

Öğrenciler eğitim ve öğretim faaliyetlerine katıldıktan sonra Öğrenim Anlaşmasında mutabık kalınan her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi için mesleki yeterliklerin yanı sıra mesleki bilgi ve beceri de dikkate alınarak değerlendirileceklerdir.

Öğrenme Kazanımı Üniteleri için Değerlendirme Aracı tek bir Öğrenme Kazanımı Ünitesinin bileşenleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Eğitimi verenler tarafından kullanılan değerlendirme yönteminden (yazılı sınav, uygulamalı sınav, gözlemleme sistemi vb.) bağımsız olarak hazırlanan son bir kayıt aracıdır

Bu Araç oldukça esnek ve dinamiktir ve kullanıcılar tarafından daha basit ya da daha karmaşık hale getirilebilir. Bazıları takip edilen her bir öğrenme kazanımı ünitesine, bazıları da özetlenen bütün verilere atıfta bulunan birkaç tane sayfadan oluşur.

Öğrenme Kazanımı Üniteleri için Değerlendirme Aracı iki ana bölümden oluşan bir excel dosyasında yer alır:

Her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi Açısından Değerlendirme: Her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesinin değerlendirme sonuçlarının kayıt edilmesi için bir excel sayfasından oluşur – değerlendirilecek ünite sayısına bağlı olarak gereken sıklıkta çoğaltılabilir.

Öğrenci Kişisel Kayıtları: Yurtdışında geçirilen öğrenme sürecinin değerlendirmesini bir sisteme göre düzenleyen ve Öğrenme Kazanımı Ünitesinin değerlendirme sonucu ile bağlantılı olan bir excel sayfasından oluşur – Öğrenci Kişisel Kayıtları

Öğrenci Kişisel Kayıtlarına doğrudan erişim bağlantısı aşağıda yer almaktadır

Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

  1. Aşama: Hareketliliğin Uygulanması
  2. Aşama – İzleme ve Değerlendirme
  1. değerlendirme ölçeği ve ölçekler arası dönüştürme

 

Öğrenme Kazanımı Ünitesi için Değerlendirme Aracında yüzdelik bir değerlendirme ölçeği kullanılmıştır.

Yüzdelik değerlendirme ölçeği basit bir dönüştürme tablosu aracılığı ile ve Europass ölçeğine dayalı olarak niteliksel bir değerlendirme ölçeğine bağlıdır. Niteliksel değerlendirme ölçeğine dönüştürme değerlendirme sonuçlarının her iki ölçekte de göründüğü Öğrenci Kişisel Kayıtları dâhilinde otomatik olarak yapılır.

Tablo 1 ölçekler arasındaki dönüştürmeyi gösterir: hareketliliğin gerçekleştiği ülkede kullanılan ölçek ile gönderen ülkede kullanılan ölçek arasında yapılan dönüştürmelerin yanı sıra, yüzdelik ölçek, Europass niteliksel ölçek,

 

Tablo 1: Ölçekler arası dönüştürmeler.

DEĞERLENDİRME DİĞER ÖLÇEKLERE DÖNÜŞTÜRME
ÖLÇEK 1 – 100 EUROPASS ÖLÇEĞİ ULUSAL ÖLÇEK GÖNDEREN ÜLKE ÖLÇEĞİ
 

0 – 49

Yetersiz – Ünitenin temel mesleki kazanımını elde etmek için daha fazla çalışma gerekir  

 

 

50

Yeterli – sonuçlar Ünitenin asgari performans kriterlerine uyum sağlar
 

51 – 65

Tatminkâr  – bazı önemli eksiklikler olmasına rağmen gayretli bir performans
 

66 – 79

İyi – Dikkat edilmesi gereken bazı hatalar olmasına rağmen genel olarak iyi bir performans
 

80 – 90

Çok iyi – Bazı hatalar olsa da ortalama bir performansın üzerinde
 

91 – 100

Mükemmel – Çok az hata payı ile üstün bir performans
  1. öğrenme kazanımı üniteleri için değerlendirme aracı’ nın kullanımına ÖRNEK

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için, Eurspace Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar dâhilinde Öğrenme Kazanımı Üniteleri için Değerlendirme Aracının kullanımına bir örnek hazırlanmıştır:

Bir öğrencinin yurtdışında bir Avrupa Hareketliliği gerçekleştirdiğini düşünün:

  • Gönderen ülke: Portekiz
  • Hareketliliğin gerçekleşeceği ülke: İtalya
  • Gönderen Kurum: Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL
  • Alıcı Kurum: Associazone CNOS FAP Regione Umbria
  • Öğrencinin alıcı kurum bünyesinde edineceği Öğrenme Kazanımı Ünitesi (Öğrenim Anlaşmasında mutabık kalındığı üzere):

Çalışma Ortamının Organize Edilmesi Ve Sipariş Sıralamasının Programlanması

Projede kullanılan eşleştirme metodolojisinin kullanımı ile öğrencinin Çalışma ortamının organize edilmesi ve sipariş sıralamasının programlanması ünitesinde başarılı bir değerlendirme elde ederse, gönderen kurumun bulunduğu ülkede Mutfak Organizasyonu Ünitesinin belgelenmesi ve tanınmasını da sağlaması ve devamında da 2,25 ECVET puanı tahsis edilmesi beklenmektedir.

Resim 1: Öğrenme Kazanımı Ünitelerinin Değerlendirilmesi Aracı – Her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesinin değerlendirilmesine bir örnek

 

 

Resim 2: Öğrenme Kazanımı Ünitelerinin Değerlendirilmesi Aracı – Öğrenci Kişisel Kayıtlarına örnek.

EURspace projesi dahilinde tasarlanan Öğrenme Kazanımı Ünitesi, aşçılık profili için bir örnek olarak alınmıştır. Öğrenme Kazanımı Ünitesi için Değerlendirme Aracı gerekli durumlara ve profillere uygun olarak kolaylıkla adapte edilebilir.