1. INSTRUMENT DE EVALUARE PENTRU EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR, ABILITĂȚILOR ȘI COMPETENȚELOR DEZVOLTATE ÎN CONTEXTELE FORMALE DE ÎNVĂȚARE

 

Odată angajați în activități de învățare și formare, cursanții vor fi evaluați ținând cont de cunoștințele și abilitățile tehnice, precum și de competențele profesionale / tehnice pentru fiecare Unitate de Rezultate ale învățării convenită în Acordul de Formare.

Instrumentul de evaluare pentru Unitățile Rezultatelor Învățării a fost elaborat ținând cont de componentele unei Unități de Rezultate ale Învățării. Este un instrument final de înregistrare, independent de tipul de evaluare utilizat de formator (test scris, test practic, grila de observare etc.).

Instrumentul este foarte flexibil și dinamic și poate fi simplificat sau creat mai complex de către utilizatori. Acesta conține mai multe foi, unele dintre ele referindu-se la fiecare Unitate de Rezultate ale Învățării, urmate de altele, toate datele fiind rezumate.

Instrumentul de evaluare pentru Unitățile Rezultatelor Învățării constă într-un fișier excel, compus din două secțiuni principale:

Evaluarea pe unitate de rezultate de învățare: constă într-o foaie de calcul excel pentru înregistrarea rezultatelor evaluării fiecărei unități de rezultate ale învățării – care poate fi reprodusă ori de câte ori este necesar, în funcție de numărul de unități de evaluat.

Înregistrare Personală a Cursantulu:  constă într-o foaie de calcul excel, legată de foile excel cu rezultatele evaluării Unităților Rezultatelor Învățării, care sistematizează evaluarea perioadei de învățare în străinătate – Înregistrarea Personală a Cursanților. Aici este legătura directă pentru accesarea înregistrării personale a elevului.

Aici este legătura directă de acces la instrumentul de evaluare pe Unitați de Rezultate ale Învățării.

Faza și stadiul Circuitului  Pedagogic în care  instrumental trebuie folosit:

Faza 2: Implementarea Mobilității

Stadiul 5 – Monitorizare și Evaluare

  1. scalA DE EVALUARE ȘI conversII ÎNTRE scale

 

O scală de evaluare procentuală este utilizată în Instrumentul de Evaluare pentru Unitățile Rezultatelor Învățării.Scala procentuală de evaluare este legată de o scală de evaluare calitativă, bazată pe scara Europass, printr-un tabel simplu de conversie. Conversia la scala de evaluare calitativă se face automat în înregistrarea personală a elevului, unde rezultatele evaluării apar în ambele scale.

Tabelul 1 prezintă o conversie între scări: scala procentuală, scara calitativă Europass, precum și conversiile pentru scara țării în care are loc mobilitatea și scala utilizată în țara de origine.

Tabelul 1: Conversia între scale.

EVALUARE CONVERSIE LA ALTE SCALE
SCALA 1 – 100 SCALA EUROPASS SCALA NAȚIONALĂ SCALA ȚĂRII DE ORIGINE
 

0 – 49

Insuficient – este nevoie de o muncă mai grea pentru a acoperi rezultatul tehnic cheie al Unității.  

 

 

50

Suficient – rezultatul respectă criteriile minime de performanță ale unității
 

51 – 65

Satisfăcător – o performanță onestă, dar cu câteva omisiuni importante
 

66 – 79

Good – o performanță bună la nivel global, chiar dacă există unele greșeli de o anumită relevanță

 

 

80 – 90

Very good – mai sus decât performanța medie, chiar dacă există unele elemente incorecte

 

 

91 – 100

Excellent – o performanță remarcabilă, cu mici inexacități
  1. EXAMPLU

Pentru o mai bună înțelegere, este prezentat un exemplu de utilizare a Instrumentului de evaluare pentru Unitățile Rezultatelor Învățării în contextul lucrărilor dezvoltate în proiectul EURspace.

Imaginați-vă că un anumit cursant a făcut o mobilitate europeană în străinătate:

  • Țara de origine: Portugalia
  • Țara în care are loc mobilitatea: Italia
  • Organizația care trimite: Escola Profissional do Alto Lima, CIPRL
  • Organizația de primire: Associazone CNOS FAP Regione Umbria
  • Unitatea de Rezultate ale Învățării la care cursantul o va participa la organizația de primire (convenită în Acordul de Formare):

Organizarea locului de muncă și programarea secvenței procesării comenzilor

Prin utilizarea metodologiei de potrivire aplicată în cadrul proiectului, se așteaptă ca, dacă elevul are o evaluare reușită în Unitatea care organizează locul de muncă și va programa secvența de procesare a comenzilor, atunci va avea recunoașterea și certificarea unițății de rexultate ale învățării Organizarea bucătăriei din țara de origine, cu o alocare corespunzătoare de 2,25 puncte de credit ECVET.

Imaginea 2: Examplu 2.

Unitatea de Rezultate ale Învățării proiectată în cadrul proiectului EURspace a fost luată ca exemplu pentru un profil de gastronomie. Desigur, instrumentul de evaluare pentru Unitățile Rezultatelor Învățării poate fi ușor adaptat în funcție de necesitate și profiluri.