1. CALIFICARE

 

Obiectivul Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 este de a crea un cadru comun de referință care ar trebui să servească drept un instrument de traducere între diferitele sisteme de calificări și nivelurile acestora, fie pentru învățământul general, fie pentru învățământul superior și de formare profesională și vocațională. Acest lucru va îmbunătăți transparența, comparabilitatea și transferabilitatea calificărilor cetățenilor dobândite în conformitate cu practicile din diferitele state membre. Fiecare nivel de calificare trebuie, în principiu, să fie atins prin intermediul unei varietăți de căi educaționale și de carieră. Cadrul european al calificărilor ar trebui, de asemenea, să permită organizațiilor sectoriale internaționale să își raporteze sistemele de calificări la un punct de referință european comun și, astfel, să demonstreze relația dintre calificările sectoriale internaționale și sistemele naționale de calificări.

Prin urmare, această recomandare contribuie la obiectivele mai largi de promovare a învățării de-a lungul întregii vieți și de creștere a capacității de inserție profesională, a mobilității și a integrării sociale a lucrătorilor și a celor care învață. Principiile transparente de asigurare a calității și schimbul de informații vor sprijini punerea sa în aplicare, ajutând la construirea încrederii reciproce.

În conformitate cu Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții:

„Calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare care se obține atunci când un organism competent stabilește că o persoană a obținut rezultate de învățare la standarde date.

În acest sens, o „Calificare” ar trebui să includă următoarele elemente:

 • Numele și nivelul calificării;
 • Scopul / obiectivul calificării;
 • Standardele profesionale, elementele / funcțiile standardelor profesionale sau unitățile de calificări care constituie sursa de calificare;
 • Rezultatele învățării și criteriul de succes;
 • Criteriul de evaluare și evaluare în dobândirea calificărilor.
 1. PROFILUL UNEI CALIFICĂRI

 

Profilele sau standardele de calificare pot defini rezultatele așteptate ale procesului de învățare, care trebuie atinse pentru acordarea unei calificări complete. În VET un standard sau un profil de calificare răspunde în mod normal la întrebarea: „Ce trebuie să învețe elevul pentru a fi eficient în ocuparea sa pe piața forței de muncă? Aceste standarde sau profiluri vor fi în mod normal articulate la nivel național, urmărind să răspundă diferitelor scopuri ale educației și formării inițiale, în special prin echilibrarea între cunoștințele generale, abilitățile și competențele specifice ocupaționale și cele transversale.În unele țări aceste profiluri și standarde de calificare vor fi împărțite în module sau unități cu declarații separate și specifice privind rezultatele învățării. În multe cazuri, acest lucru va însemna că nivelul de detaliere și specificitatea rezultatelor învățării va crește.

Profilurile sau standardele ocupaționale sunt în mod normal stabilite în afara sistemului de educație și formare, dar pot avea un impact semnificativ asupra modului în care declarațiile cu privire la rezultatele învățării sunt definite și scrise. Profilele sau standardele ocupaționale specifică „principalele locuri de muncă pe care le fac oamenii”, descriind sarcinile și activitățile profesionale, precum și competențele specifice unei ocupații. Standardele ocupaționale răspund la întrebarea: „Ce trebuie să poată face elevul pentru angajare?”.

 1. MODEL PENTRU DESCRIEREA PROFILULUI PROFESIONAL AL CALIFICĂRII

 

 • Definiția Profilului Profesional
Definițiile care cuprind informații care includ funcțiile esențiale ale profesiei, conțin sarcinile din profilul profesional și informațiile care determină limitele profesiei.

 

 • Clasificarea Profilului Profesional în Sistemul Internațional de Clasificare
Profesia:

•       Această secțiune conține codificarea ISCO-08 (Standardul Internațional de Clasificare Profesională) și,

•       Nivelul EQF.

 • Reglementări cu privire la Sănătate, Securitate și Protejarea Mediului Înconjurător
În ceea ce privește Domeniul Profesional:

•       Reglementările și normele de precauție emise pentru Sănătatea și Securitatea Ocupațională și Protejarea Mediului Înconjurător.

 • Mediul și condițiile de muncă
Evaluarea condițiilor și mediului profesiei:

•       Condiții de muncă (iluminare, zgomot, aer condiționat);

•       Diferite domenii de lucru (lucrul cu date, oameni și mașini);

•       Posibilități de a lucra individual sau ca echipă;

•       Bolile profesionale și accidentele.

 • Alte cerințe ale Profilului Profesional
În această secțiune sunt prezentate documentele, certificatele și rapoartele de sănătate.
 1. EXEMPLU PENTRU DESCRIEREA PROFILULUI PROFESIONAL AL UNEI CALIFICĂRI

 

BUCĂTAR

 

 • Definiția Profilului Profesional
Un bucătar este un individ care posedă cunoștințele și abilitățile necesare pentru a pregăti rețete și meniuri standard, supe locale și internaționale, sosuri calde și reci, produse de patiserie, feluri de mâncare cu carne și pește, mâncăruri vegetariene, preparate din orez, paste făinoase,antreuri calde și reci, salate garnituri și deserturi, urmând instrucțiunile pentru felurile de mâncare și respectând, de asemenea, normele de igienă, precum și pregătirea vaselor pentru servire.

 

 • Clasificarea Profilului Profesional în Sistemul Internațional de Clasificare
ISCO 08: 5120 (Bucătar)

NIVEL EQF: 4

 • Reglementări cu privire la Sănătate, Securitate și Protejarea Mediului Înconjurător
Măsuri de Sănătate și Securitate, măsuri de precauție și reglementări, atât la nivel național, cât și la nivelul UE privind Producția Alimentară.

 

 • Mediul și condițiile de muncă
Un bucatar lucreaza în locurile unde se prepara mancarea, incluzând bucătării din secțiile de ospitalitate ale intreprinderilor private și publice, ale restaurantelor, navelor, trenurilor și iahturilor. Bucătarii petrec multe ore în aceste medii și există întotdeauna posibilitatea de a lucra ore suplimentare în timpul sărbătorilor sau ocaziilor speciale.
 • Alte cerințe ale Profilului Profesional
Certificatul de bucătar,documentația cerută pentru bucătari,Certificatul de Igienă, Certificatul de Prim Ajutor, precum și Rapoartele de Sănătate emise la intervale regulate. (persoanele care implementează această profesie nu trebuie să fie purtătoare de germeni, boli etc.)
 1. FORMULAR UTILIZAT ÎN PROIECTUL EURSPACE PENTRU PROFILUL PROFESIONAL

 

Descrierea Profilului Profesional și a Oportunităților de Carieră
Domeniu de pregătire:
Curs:
Nivel EQF :
Profil Profesional:
Oportunități de Carieră:
Link-uri Utile:
Surse de informare:

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

 

 • Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului European al Calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții.
 • Oficiul pentru Publicații Oficiale al Comunităților Europene (2008). Cadrul European al Calificărilor pentru Învățarea pe tot Parcursul Vieții (EQF). Luxemburg.
 • Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene (2017). Definirea, scrierea și aplicarea rezultatelor învățării, Un Manual European. Luxemburg.

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 • Acest model cadru are scopul de a oferi:
  1. Descrierea “Calificării”;
  2. Profilul Ocupațional al unei Calificări;
  3. Un exemplu pentru descrierea Profilului Profesional al unei Calificări.
 • Acest model cadru este destinat a fi utilizat pentru a determina:
  1. Definirea profilului profesional al unei ocupații intenționate;
  2. Adecvarea în Sistemele Internaționale de Clasificare;
  3. Adecvarea în Procedurile de Sănătate și Securitate;
  4. Definirea mediului de lucru și a condițiilor;
  5. Alte cerințe conform cerințelor instituției solicitante.
 • Acest model cadru este destinat a fi utilizat de școli, instituții publice și alte întreprinderi private care participă la proiecte de mobilitate.
 • Acest model cadru este destinat să se aplice studenților în mobilitate din instituțiile participante pentru a determina calificările lor existente.
 • Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 1: Identificarea Rezultatelor Învățării așteptate