1. KVALIFIKACIJA

 

2008 m. Balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos tikslas – sukurti bendrą orientacinę sistemą, kuri padėtų orientuotis įvairiose kvalifikacijų sistemose ir jų lygiuose, tiek bendrojo ugdymo, tiek aukštojo mokslo arba profesinio mokymo ir lavinimo srityse. Tai pagerins piliečių kvalifikacijų skaidrumą, palyginamumą ir perkeliamumą pagal skirtingų valstybių narių praktiką. Kiekvienas kvalifikacijos lygis turėtų būti pasiekiamas įvairiais švietimo ir karjeros keliais. Be to, Europos kvalifikacijų sąranga turėtų leisti tarptautinėms sektorių organizacijoms susieti savo kvalifikacijų sistemas su bendru Europos atskaitos tašku ir taip parodyti tarptautinių sektorių kvalifikacijų ir nacionalinių kvalifikacijų sistemų ryšį.

 

Ši rekomendacija prisideda prie platesnių tikslų – skatinti mokymąsi visą gyvenimą ir padidinti darbuotojų ir besimokančiųjų galimybes įsidarbinti, judumą ir socialinę integraciją. Skaidrūs kokybės užtikrinimo principai ir keitimasis informacija padės šiuos tikslus įgyvendinti, ir kurs abipusį pasitikėjimą.

Kvalifikacija,  pagal 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendaciją dėl Europos kvalifikacijų sąrangos mokymuisi visą gyvenimą oficialus vertinimo ir patvirtinimo proceso rezultatas, kuris gaunamas, kai kompetentinga institucija nustato, kad asmuo pasiekė mokymosi rezultatus pagal nustatytus standartus.

„Kvalifikacija” turėtų apimti šiuos elementus:
• kvalifikacijos pavadinimas ir lygis;
• kvalifikacijos tikslas / paskirtis;
• profesijos standartai: kvalifikacijos vienetai, kompetencijos ir kompetencijų ribos;.

 • mokymosi rezultatai ir sėkmės kriterijai;
  • vertinimo kriterijai įgyjant kvalifikacijas.
 1. KVALIFIKACIJOS PROFILIS

Kvalifikacijos aprašai ar standartai gali apibrėžti tikėtinus mokymosi proceso rezultatus, dėl kurių suteikiama visa kvalifikacija. Profesinio rengimo srityje kvalifikacijos standartas ar profilis paprastai atsako į klausimą: „Ką mokinys turi išmokti, kad galėtų efektyviai dirbti?“. Šie standartai ar profiliai paprastai bus suformuluoti nacionaliniu lygmeniu, siekiant spręsti skirtingus pirminio profesinio mokymo tikslus, visų pirma balanso tarp bendrųjų žinių, profesinių įgūdžių ir kompetencijų. Kai kuriose šalyse šie kvalifikacijų aprašai ir standartai bus suskirstyti į modulius ar kvalifikacijos vienetus, turintys atskirus ir konkrečius mokymosi rezultatus. Daugeliu atvejų tai reikš, kad mokymosi rezultatų išsamumas ir specifiškumas padidės.

Profesijos profiliai ar standartai paprastai nustatomi ne švietimo ir mokymo sistemoje, bet gali reikšmingai  įtakoti mokymosi rezultatų apibrėžimą. Profesiniai profiliai ar standartai nurodo „pagrindinius darbus, kuriuos žmonės atlieka”, apibūdindami profesines užduotis ir veiklą bei profesijai būdingas kompetencijas. Profesijos standartai atsako į klausimą: „Ko mokiniui reikia, kad galėtų dirbti?”.

 1. PROFESINIO PROFILIO APRAŠAS

 

 • Profesinio profilio apibrėžimas
Sąvokos, apimančios informaciją, apimančią pagrindines profesijos funkcijas, užduotis pagal profesinį profilį ir informaciją, pagal kurią nustatomos profesinės veiklos ribos.

 

 • Profesinio profilio klasifikacija tarptautinėje klasifikavimo sistemoje
Profesija:

·         Šiame skyriuje yra ISCO-08 (Tarptautinis profesijų klasifikavimo standartas) kodavimas ir EKS lygis.

 • Sveikatos, saugos ir aplinkos reglamentai
Atsižvelgiant į profesinę sritį:
Taisyklės ir atsargumo priemonės profesinei sveikatai,  saugai bei aplinkos apsaugai.

 

 • Darbinė aplinka ir sąlygos
Profesinių sąlygų ir aplinkos vertinimas:

·         Darbo sąlygos (apšvietimas, triukšmas, oro kondicionavimas);

·         Įvairios darbo sritys (darbas su duomenimis, žmonėmis ir įrengimais);

·         Galimybės dirbti individualiai ar komandoje;

·         Profesinės ligos ir nelaimingi atsitikimai.

 • Kiti profesijos profilio reikalavimai
Šiame skyriuje pateikiami dokumentai, pažymėjimai ir sveikatos ataskaitos.
 1. PROFESINIO PROFILIO APIBŪDINIMO PAVYZDYS

 

VIRĖJAS

 

 • Profesinio profilio apibrėžimas
Virėjas – tai asmuo, turintis žinių ir įgūdžių parengti standartinius receptus ir meniu, pagaminti vietines ir tarptautines sriubas, karštus ir šaltus padažus, pyragaičius, mėsos patiekalus, žuvies patiekalai, daržovių patiekalus, ankštinių, ryžių patiekalus, makaronus, karštus ir šaltus užkandžius, salotas, garnyrus ir desertus, laikantis patiekalų  gamybos ir patiekimo instrukcijų ir higienos reikalavimų.

 

 • Profesinio profilio vieta tarptautinėse klasifikavimo sistemose
ISCO 08: 5120 (virėjas)

EKS lygis: 4

 • Sveikatos, saugos ir aplinkos reglamentai
Šalies ir Europos Sveikatos ir saugos priemonės ir taisyklės, susiję su maisto gamyba.

 

 • Darbo aplinka ir sąlygos
Įgiję kvalifikaciją asmenys galės dirbti virėju įvairių tipų maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, įskaitant privačių ir valstybinių įmonių, restoranų, laivų, traukinių ir jachtų virtuves. Virėjai daug valandų dirba tokiose aplinkose, o per atostogas ar ypatingomis progomis visada yra viršvalandžių galimybė.
 • Kiti profesinio profilio reikalavimai
Virėjo kvalifikaciją patvirtinantis sertifikatas, higienos sertifikatas, pirmosios pagalbos sertifikatas. Sveikatos patikra atliekama tam tikrais reguliariais intervalais (šios profesijos atstovai negali būti bakterijų, ligų nešiotojai).
 1. PROFESINIO PROFILIO MODELIS NAUDOTAS EURSPACE PROJEKTE
Profesinio profilio ir karjeros galimybių aprašymas
Mokymosi sritis:
Mokymo programa:
EKS lygis:
Profesinis profilis:
Karjeros galimybės:
Susiję nuorodos:
Šaltiniai:

BIBLIOGRAFIJOS NUORODOS

 

 • Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.
 • Office for Official Publications of the European Communities (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF).
 • Publications Office of the European Union (2017). Defining, writing and applying learning outcomes, A European handbook.

 I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. “Kvalifikacijos” aprašymas;
  2. Kvalifikacijos darbo profilis;
  3. Kvalifikacijos profesinio profilio aprašymo pavyzdys.
 • Šiame apraše naudojami:
  1. Numatomo darbo profesinio profilio apibrėžimas;
  2. Atitikimas tarptautinėms klasifikavimo sistemoms;
  3. Tinkamos sveikatos ir saugos procedūros;
  4. Darbo aplinkos ir sąlygų apibrėžimas;
  5. Kiti reikalavimai jeigu prašoma.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis mobilumo mokiniai iš projekte dalyvaujančių institucijų, norėdami nustatyti savo turimas kvalifikacijas.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

1 žingsnis: Siektinų mokymosi rezultatų nustatymas