1. KAS YRA SERTIFIKATAS?

Pagal EURspace projektą sertifikatas yra oficialaus dokumento modelis, kuriuo pažymima. Kokius mokymosi rezultatus mokinys sėkmingai pasiekė mobilumo metu, remiantis iš anksto pasirašytais susitarimais tarp siunčiančios ir priimančios organizacijų ir dalyvio.

Sertifikatas pažymi, kad mokinys pasiekė mokymosi rezultatus, kurie buvo suplanuoti pasiekti tam tikram kvalifikaciniam vienetui, kaip buvo sutarta Mokymosi sutartyje ir Savitarpio supratimo memorandume.

Sertifikatas turi būti išduodamas už kiekvieną sėkmingai pasiektą kvalifikacinį vienetą.

 1. SERTIFIKATO IŠDAVIMO SĄLYGOS

 

Sertifikatas turi būti išduodamas už kvalifikacinį vienetą, mokymosi laikotarpio pabaigoje, jeigu mokinys gavo teigiamą įvertinimą.

Pagal pedagoginį procesą, sertifikatas turi būti išduodamas gavus vertinimo priemones (Kvalifikacinių vienetų vertinimo priemonė; Praktikos vertinimo priemonė; Kompetencijų vertinimo priemonė ir t.t.), jeigu mokinys sėkmingai pasiekė tam tikro kvalifikacinio vieneto numatytus mokymosi rezultatus ir laikėsi programos taisyklių.

 1. SERTIFIKATO IŠDAVIMO ATSAKOMYBĖ

 

Už sertifikato išdavimą atsakingos priimanti organizacija ir siunčianti organizacija, remiantis iš anksto sutartomis sąlygomis, apibrėžtomis Savitarpio supratimo memorandume ir Mokymosi sutartyje bei vertinimo proceso rezultatais.

Tiek priimanti tiek siunčianti organizacijos turi būti kompetetingos organizacijos, galinčios išduoti profesinio mokymo sertifikatus. Jeigu dėl kokių nors priežasčių priimanti organizacija nėra mokykla arba profesinio mokymo teikėja (tai atsitinka, kai praktika atliekama darbo vietoje), tarpinė organizacija (mokykla ar profesinio mokymo centras) turi prisiimti atsakomybę kartu su siunčiančia organizacija išduoti sertifikatą.

 1. SERTIFIKATE PATEIKIAMA INFORMACIJA

 

EURspace projekto sukurtame sertifikate pateikiama tokia informacija:

 • Mokinio/ dalyvio vardas, pavardė;
 • Mokinio/ dalyvio kilmės šalis;
 • Mokinio/ dalyvio gimimo data;
 • Mokinio/ dalyvio gimimo vieta;
 • Kvalifikacinio vieneto pavadinimas;
 • Kvalifikacinio vieneto kodas (jei taikoma);
 • Kvalifikacinio vieneto EKS lygis;
 • Kvalifikaciniam vienetui skirtas valandų skaičius;
 • Kvalifikacijos pavadinimas;
 • Priimančios organizacijos pavadinimas;
 • Priimančios organizacijos miestas ir adresas;
 • Vertinimo rezultatų klasifikacija atskiriems kvalifikaciniams vienetams, po vertinimo proceso:

(12.1) Priimančios organizacijos/ šalies klasifikacija;

(12.2) Siunčiančios organizacijos/ šalies klasifikacija;

(12.3) Klasifikacija pagal Europass skalę;

 • Europos Mobilumo projekto numeris, pagal kurį vyksta mobilumas;
 • Siunčiančios organizacijos pavadinimas;
 • ECVET kredito taškų skaičius skiriamas kvalifikaciniam vienetui siunčiančioje organizacijoje/ šalyje, remiantis Mokymosi sutartimi.

I PRIEDAS– TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Už sertifikato išdavimą atsakingos priimanti ir siunčianti organizacijos, kurios pažymi, kad mokinys sėkmingai pasiekė numatytus kvalifikacinius vienetus, dalyvaudamas Europos mobilume mokymosi tikslais.
 • Šis aprašas bus naudojamas sertifikuojant:
  1. Mokymosi rezultatus, kuriuos mokinys pasiekė kitoje šalyje, dalyvaudamas Europos mobilumo projektuos mokymosi tikslais.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja Europos mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, ypač patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, kaip pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso faze ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

3 fazė: Po mobilumo

7 pakopa: Mokymosi rezultatų patvirtinimas ir sertifikavimas