Vardas, pavardė:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Laikotarpis:     Nuo ___/___/_____       Iki ___/___/_____

 

Vieta (Organizacija, adresas):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Kvalifikacinis vienetas:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Siektini mokymosi rezultatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Individualios užduotys:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Stebėsena

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Savaitė nr.

 ………

 

Pradžios data ___/___/_____       Pabaigos data ___/___/_____

Veiklos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekimai:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Geroji šios savaitės patirtis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunkumai, klaidos,

nemaloni šios savaitės patirtis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką darei kad suvaldytum situaciją?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikos vadovo nuomonė ir parašas:  

           

 

 

 

 

šis puslapis gali būti padaugintas pagal poreikį.

Žemiau pateikti klausimai ir pasiūlymai padės įsivertinti savo pasiekimus:

 

1.     Kokių naujų žinių, įgūdžių ir kompetencijų įgijai šią savaitę?

Pavyzdžiai:

Dirbau su specialiais įrankiais.

Dirbau pagal darbo grafikus atlikau darbus laiku, susitariau dėl susitikimo su praktikos vadovu.

Išmokau karšto sauso gamybos metodo.

Išmokau parinkti žaliavas.

Išmokau laikytis higienos ir saugos taisyklių.

2.     Kokios įdomios ar sudėtingos patirties turėjai su savo mokytoju, bendradarbiais ar praktikos vadovu?

Pavyzdžiai:

Aš labai patenkintas, nes išmokau daug naujų dalykų ir įgijau patirties savo darbe.

Išmokau kepti.

Dayvavau susirinkime su bendradarbiais ir menedžeriu, kalbėjomės apie darbą.

Kartu su praktikos vadovu ėjau į susitikimą su klientais.

Mano praktikos vadovas išmokė mane kaip elgtis su klientais. Prieš susitikimą su klientais aš turėjau paruošti ir parodyti praktikos vadovui dokumentus ir pasiūlymą.

Susirinkimo metus išmokau daug dalykų, kurie bus naudingi mano karjeroje.

Praktikos vadovas paaiškino kaip elgtis su virtuvė įranga ir kaip užsakyti produktus.

Praktikos vadovas padėjo paruošti ataskaitą, po apsilankymo restorano virtuvėje. Vizito metu pamačiau daug įvairių virimo būdų, įrankių ir gaminimo garuose įrangą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

Brumar, Constanța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Consumiri Specifice Şi Retete. Bucharest.

Radu, Steluța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Estetica Preparatelor Culinare. Bucharest.

 

 

 

INTERNETINĖS NUORODOS

 

https://eurodesk.eu/

https://www.coursehero.com/

https://www.pmu.edu.sa/Attachments/Life_PMU/pdf/Log%20Book.pdf

http://tvet.ro/index.php/ro/pentru-elevi.html

I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama::
  1. Konsultacija mokiniams mokymosi procese;
  2. Grįžtamasis ryšys mokiniams per ir po mokymosi proceso;
  3. Praktinio mokymo dienoraščio modelis, kurį mokiniai gali naudoti mokydamiesi užsienyje.
 • Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. Mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio mokymo mokiniai pasiekė Europos mobilumo metu.

Praktinio mokymo dienoraštis padės mokiniui chronologine tvarka registruoti patirtis, pasiekimus mokymosi procese.

Mokinys gaus dokumentą, padėsiantį registruoti kasdienes mokymosi veiklas.

Tai priimančiai organizacijai padės įvertinti mokymosi rezultatus, o siunčiančiai organizacijai sekti mokinio progresą. Pildomas kas savaitę viso mokymosi laikotarpio metu.

Mokiniai bus stebimi ir nuolat gaus grįžtamąjį ryšį per visą mokymosi laikotarpį.

 • Šis aprašasis skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, ypač patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, kaip pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.

Priimančios organizacijos paskirtas atsakingas asmuo (mokytojas/ praktikos vadovas) taikys šį įrankį, prižiūrėdamas mokymosi procesą.

Šią priemonę taip pat gali naudoti priimančios mokyklos asmuo, atsakingas už mokinio veiklos stebėseną ir vertinimą.

 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

2 fazė: mobilumo metu

5 pakopa: Stebėsena ir vertinimas