1. KAS YRA SUDERINIMO MatRICA?

Suderinimo matrica yra priemonė, rodanti bendrus tam tikros mokymo programos skirtingų šalių kvalifikacinius vienetus. Tai yra skirtingų šalių kvalifikacinių vienetų komponentų tyrimas ir palyginimas.

Kvalifikaciniai vienetai turėtų būti aprašyti pagal bendrą koncepciją, kad būtų galima abipusiškai suprasti kvalifikaciją ir leisti objektyviai palyginti šalių kvalifikacijas.

EURspace projekto kontekste, kvalifikaciniai vienetai suprantami kaip nuoseklus žinių, įgūdžių ir kompetencijų rinkinys, reikalingas norint įgyvendinti pagrindines užduotis, kurie yra tarpusavyje susieti nuosekliai, suprantamai ir logiškai siektinu mokymosi rezultatu , ir pagaliau gaunami stebimi ir patikrinami galutiniai rezultatai.

 1. SUDERINIMO PROCESAS

Suderinimo matricoje bus nagrinėjami tik bendri kvalifikaciniai vienetai. Jei yra bendrų mokymosi rezultatų, tačiau jei jie nėra sugrupuoti į bendrus kvalifikacinius vienetus, jie nebus svarstomi. Be to, kvalifikacinių vienetų dalys taip pat nebus svarstomos. Tik tuo atveju, jei visas kvalifikacinis vienetas atitinka, jis pateks į matricą.

Šiame pilotiniame projekte tik bent trims šalims bendri kvalifikaciniai vienetai bus dedami į suderinimo matricą.

Suderinimo matricos sąvoka buvo sukurta įgyvendinant EURspace“ pilotinį projektą. Tai apima dalį pilotinio projekto metodikos.

Suderinimo procesas yra metodas, kai lyginant kvalifikacinių vienetų sudedamąsias dalis, sukuriama priemonė, suderinanti siektinus mokymosi rezultatus, mokymosi rezultatus, mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus ir galutinius rezultatus.

Manoma, kad norint gauti bendrus siektinus mokymosi rezultatus ir bendrus galutinius rezultatus, kurie yra vertinami pagal nustatytus mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijus, reikalingos bendros žinios, įgūdžiai ir kompetencijos.

Suderinta reiškia kad šalies kvalifikacija turi kvalifikacinį vienetą, sudarytą iš siektino mokymosi rezultato, mokymosi rezultatų (žinių, įgūdžių, kompetencijų) ir galutinių rezultatų, kuris atitiktų kitos šalies kvalifikacinio vieneto komponentus.

Atitinkamai, nesuderinta reiškia kad šalies kvalifikacija neturi kvalifikacinio vieneto sudaryto iš atitinkamo siektino mokymosi rezultato, mokymosi rezultatų (žinių, įgūdžių, kompetencijų) ir galutinių rezultatų.

1 lentelėje pateikiamas suderinimo proceso komponentų kontrolinis sąrašas.

1 lentelė: Kontrolinis sąrašas, skirtas palengvinti suderinimo procesą.

Į ką reikėtų atsižvelgti suderinimo procese? Kontrolinis sąrašas

Taip/Ne

Ø Lygiavertis siektinas mokymosi rezultatas
Ø Lygiavertės žinios
Gylio dimensijos lygiai
Pločio dimensijos lygiai
Ø Lygiaverčiai įgūdžiai

Gylio dimensijos lygiai

Pločio dimensijos lygiai

Ø Lygiavertės koompetencijos

Įgūdžių lygiai

Savarankiškumo, atsakomybės, kūrybiškumo ir kitų minkštųjų įgūdžių lygiai

Ø Lygiaverčiai mokymosi pasiekimų vertinimo kriterijai

Vertinimą atitinkantys atlikimo lygiai

Ø Lygiaverčiai galutiniai rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. SUDERINIMO MATRICA
Kvalifikacija  
EKS lygis  
Šalys matricoje PT ES IT FR LT RO TR

Kvalifikacinių vienetų temos ir potėmės

Tema
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
               
Tema
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR
Potėmė PT ES IT FR LT RO TR

Legenda

  Suderinta
  Nesuderinta
 1. BAIGTOS SUDERINIMO matriCOS PAVYZDYS

 

SUDERINIMO MatriCA

 

Kvalifikacija Virėjo
EKS lygis III; IV
Šalys matricoje PT ES IT FR LT RO TR

 

 

Kvalifikacinių vienetų temos

Higiena / Kokybė                
Darbų sauga ir higiena   PT ES IT FR LT RO TR
Maisto sauga ir higiena   PT ES IT FR LT RO TR
Virtuvės darbo organizavimas                
Virtuvės darbo organizavimas   PT ES IT FR LT RO TR
Žaliavos   PT ES IT FR LT RO TR
Ištekliai   PT ES IT FR LT RO TR
Pusgaminiai                
Padažai   PT ES IT FR LT RO TR
Tešlos   PT ES IT FR LT RO TR
Užkandžiai                
Užkandžiai   PT ES IT FR LT RO TR
Sriubos                
Sriubos   PT ES IT FR LT RO TR
Patiekalai                
Mėsos, paukštienos, žvėrienos   PT ES IT FR LT RO TR
Žuvies, jūros gėrybių   PT ES IT FR LT RO TR
Makaronų   PT ES IT FR LT RO TR
Salotos   PT ES IT FR LT RO TR
Kiaušinių   PT ES IT FR LT RO TR
Garnyrai   PT ES IT FR LT RO TR
Desertai                
Desertai   PT ES IT FR LT RO TR

Legenda

  Suderinta
  Nesuderinta

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

CEDEFOP (2017). Defining, writing and applying learning outcomes – a European Handbook. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Parliament; Council of the European Union (2008). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 2008/C 111/01), pp. 111/1-111/7.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission (2016). Implementation of the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). EU Publications.

 

 

 

INTERNETINĖS NUORODOS

 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1809/CP/duplacertificacao/811183_RefCP

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/04/1001930a.pdf

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/Ders%20Bilgi%20Formlar%C4%B1/Eski%20Alanlar/Y%C4%B0YECEK%20%C4%B0%C3%87ECEK%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0_DBF.rar

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

http://tvet.ro/Anexe/OMECTS/OMECTS%203646%20din%2004.02.2011.zip

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1675#Baccalaureat-Professionnel-Cuisine

http://www.regione.umbria.it/documents/18/7460982/2016.07.18_Revisione+S.P.+Cuoco/09199634-7b58-4e7b-bb7e-2c144409c74d

http://www.ecvet-toolkit.eu/

I PRIEDAS – TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Suderinimo matricos apibrėžimas– EURspace projekto kontekste;
  2. Suderinimo proceso paaiškinimas – EURspace projekto kontekste;
  3. Suderinimo matricos pavyzdys.
 • Šis aprašas bus naudojamas norint apibrėžti:
  1. Skirtingų šalių tam tikros kvalifikacijos bendrus kvalifikacinius vienetus.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu bus  galima naudotis taikant ECVET, organizuojant profesinio rengimo mokinių mobilumo pripažinimo procesą.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

1 etapas: prieš mobilumą

2 žingsnis: Pasiruošimas pripažinimo ir patvirtinimo procesui