1. CE ESTE O MATRICE DE POTRIVIRE?

Matricea de potrivire este un instrument care prezintă unitățile comune ale rezultatelor învățării între diferite țări pentru o anumită calificare. Este rezultatul studiului și comparării tuturor componentelor care formează Unitățile de Rezultate ale Învățării, între țări.Unitățile Rezultatelor Învățării ar trebui descrise în conformitate cu un cadru conceptual comun pentru a permite o înțelegere reciprocă a calificării și a permite o comparație obiectivă între calificările țărilor.În contextul Proiectului EURspace, Unitățile de Rezultate ale Învățării sunt înțelese ca un set coerent de cunoștințe, aptitudini și competențe necesare pentru punerea în practică a realizărilor-cheie sau a sarcinilor cheie care sunt interconectate într-un set coerent, inteligibil și logic de rezultate tehnice esențiale , ceea ce duce la rezultate observabile și verificabile.

 1. PROCESUL DE POTRIVIRE

Numai unitățile comune de rezultate ale învățării vor fi luate în considerare pentru Matricile de Potrivire. Dacă există rezultate comune ale învățării, dar acestea nu sunt grupate în Unități Comune de Rezultate ale Învățării, atunci acestea nu vor fi luate în considerare. În mod similar, nu vor fi luate în considerare nici părți din Unitățile Rezultatelor Învățării. Numai dacă se potrivește întreaga Unitate de Rezultate ale Învățării, unitatea va fi luată în considerare pentru elaborarea Matricei.

Numai unitățile comune din cel puțin 3 țări vor fi luate în considerare pentru Matricile de Potrivire ale proiectului pilot.

Conceptul Matricei de Potrivire (Matching) a fost dezvoltat în contextul implementării proiectului pilot „EURspace”. Face parte din metodologia proiectului pilot.

Procesul de potrivire reprezintă o abordare metodologică constând în compararea componentelor conținute în unitățile rezultatelor învățării, rezultând un instrument care corespunde rezultatului tehnic cheie, rezultatelor învățării, criteriilor de performanță și realizărilor.

Se presupune că este nevoie de un set comun de cunoștințe, aptitudini și competențe pentru a realiza un set de rezultate tehnice cheie și pentru a realiza un set de rezultate care se caracterizează prin observarea și evaluarea acestora pe baza unui set de criterii de performanță.

Potrivire înseamnă că calificarea unei țări are o Unitate de Rezultate de Învățare compusă dintr-un set de rezultate tehnice principale, rezultate ale învățării (cunoștințe, abilități și competențe) și rezultate care sunt echivalente cu componentele unei Unități de Rezultate ale Învățării în altă țară .

Comparativ cu ceea ce există într-o altă țară, „Nepotrivire” înseamnă că calificarea din acea țară nu are o Unitate de Rezultate ale Învățării compusă din rezultatul tehnic cheie, rezultatele învățării (cunoștințe, abilități și competențe) și realizări corespunzătoare cu a altei țări.

Tabelul 1 prezintă o listă de verificare cu componentele care ar trebui luate în considerare în procesul de potrivire.

Tabelul 1: Listă de verificare pentru utilizare în procesul de potrivire.

Ce trebuie s[ fie luat ]n considerare in Procesul de Potrivire? Lista de verificare

Da/Nu

Ø Rezultat tehnic cheie echivalent
Ø Cuno;tințe echivalente

Nivelurile ”depth dimension”

Nivelurile ” breath dimension”

Ø Abilități echivalente

Nivelurile ”depth dimension”

Nivelurile ” breath dimension”

Ø Competențe echivalente

Niveluri ale dexterității

Niveluri ae  autonomiei, responsibilității, creativității and și alte competențe soft cerute

Ø Criterii de performanță cerute

Criterii de performanță cerute pentru evaluare

Ø Realizări echivalente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MATRICEA DE POTRIVIRE
NIvel  
EQF al calificării  
Tări implicate în matrice PT ES IT FR LT RO TR

Teme și subtheme ale Unităților de Rezultate ale Învățării

Tema
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
               
Tema
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Tema              
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR
Subtema PT ES IT FR LT RO TR

Legenda

  Potrivire
  Nu se potrivește
 1. EXAMPLUI MATRICI DE POTRIVIRE FINALIZATE

 

MATRICE  POTRIVIRE

Calificarea Bucătar
Nivel EQF III; IV
Tări implicate în matrice PT ES IT FR LT RO TR

 

 

Teme ale Unitășilor de Rezultate ale Învățării

Igienă / Calitate                
Igienă ocupațională și protecție   PT ES IT FR LT RO TR
Igiena și siguranța alimentelor   PT ES IT FR LT RO TR
                 
Organizarea Bucătăriei   PT ES IT FR LT RO TR
Materii prime   PT ES IT FR LT RO TR
Consumabile / Stock-uri   PT ES IT FR LT RO TR
Semipreparate                
Sosuri   PT ES IT FR LT RO TR
Aluaturi   PT ES IT FR LT RO TR
Antré-uri / Startere                
Entré- uri/ Startere   PT ES IT FR LT RO TR
Supe                
Supe   PT ES IT FR LT RO TR
Felul principal                
Vită,/porc Pasăre, vânat   PT ES IT FR LT RO TR
Pește, Fructe de mare   PT ES IT FR LT RO TR
Paste   PT ES IT FR LT RO TR
Salate   PT ES IT FR LT RO TR
Ouă   PT ES IT FR LT RO TR
Garnituri   PT ES IT FR LT RO TR
Deserturi                
Deserturi   PT ES IT FR LT RO TR

Legenda

Potrivire
Nu se potrivește

REFERINȚE  BIBLIOGRAFIICE

CEDEFOP (2017). Defining, writing and applying learning outcomes – a European Handbook. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Parliament; Council of the European Union (2008). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 2008/C 111/01), pp. 111/1-111/7.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission (2016). Implementation of the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). EU Publications.

 

 

 

REFERENȚE WEBSITE-URI

 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1809/CP/duplacertificacao/811183_RefCP

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/04/1001930a.pdf

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/Ders%20Bilgi%20Formlar%C4%B1/Eski%20Alanlar/Y%C4%B0YECEK%20%C4%B0%C3%87ECEK%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0_DBF.rar

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

http://tvet.ro/Anexe/OMECTS/OMECTS%203646%20din%2004.02.2011.zip

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1675#Baccalaureat-Professionnel-Cuisine

http://www.regione.umbria.it/documents/18/7460982/2016.07.18_Revisione+S.P.+Cuoco/09199634-7b58-4e7b-bb7e-2c144409c74d

http://www.ecvet-toolkit.eu/

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 • Acest cadru își propune să ofere:
  1. Definirea matricei de potrivire – în contextul proiectului EURspace;
  2. Explicarea procesului de potrivire – în contextul proiectului EURspace;;
  3. Exemplificare privind elaborarea matricei de potrivire.
 • Acest cadru este destinat să fie utilizat pentru a determina:
  1. Unitățile comune de rezultate ale învățării pentru o anumită calificare între diferite țări..
 • Acest cadru este destinat utilizării școlilor, a organismelor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
 • Acest cadru este destinat să fie aplicat în contextul implementării ECVET, în special, pentru a pregăti procesul de recunoaștere înainte de a avea loc o mobilitate europeană pentru cursanții VET.
 • Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 2: Pregătire și Proces de  Recunoaștere