1. INTRODUCERE

 

Dezvoltarea educației și formării profesionale fără frontiere și asigurarea transparenței în recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în străinătate, extinzând astfel dimensiunea națională la dimensiune europeană, reprezintă definițiile generale ale obiectivelor proiectului Eurspace, care impun, în esență, constituirea unui numitor comun pentru fiecare participant. În consecință, eliminarea frontierelor și stabilirea transparenței, ajungând în cele din urmă la scară europeană prin recunoașterea, validarea și atribuirea creditelor, ar trebui să se bazeze pe Rezultatele Învățării corespunzătoare tuturor participanților – ceea ce impune nevoia stabilirii Rezultatelor Învățarii comune pentru fiecare dintre ei. În acest sens, următoarele subiecte ar trebui să fie bine stabilite pentru a ajunge la un numitor comun pentru Rezultatele Învățării:

 • Rezultatele învățării: Rezultatele Învățării sunt declarații despre ceea ce un cursant știe, înțelege și este capabil să facă la finalizarea unui proces de învățare. Rezultatele Învățării sunt definite în termeni de cunoștințe, abilități și competențe
 • Unități ale Rezultatelor Învățării: O Unitate a Rezultatelor Învățării (denumită de asemenea “unitate”) este o componentăa unei calificări constând într-un set coherent de cunoștințe,abilități și competențe care pot fi examinate și validate. Aceasta presupune ca unitățile de rezultate ale învățării sunt strucurate comprehensiv și logic și că ele pot fi examinate. Unitățile de rezultate ale învățării pot fi specific unei sungure calificări sau commune mai multor calificări și pot de asemenea descrie așa-numitele calificări adițiionale care nu fac parte dintr-o calificare formală sau curriculum formal.

 

 1. PUNCTE DE LUAT ÎN CONSIDERARE LA DEFINIREA REZULTATELOR COMUNE ALE ÎNVĂȚĂRII

 

Cerința inițială a Rezultatelor Învățării este aceea că acestea trebuie formulate astfel încât să fie ușor de înțeles și astfel „administrabile” pentru toți cei implicați. Următoarea etapă este ca acestea să fie „comune”. Aceasta înseamnă că partenerii definesc cunoștințele, abilitățile și competențele unui rezultat al învățării specific într-o manieră care va fi recunoscută de către toți cei implicați.

 • Competențele profesionale atribuibile sub formă de calificări profesionale acceptate de toate părțile implicate.
 • Trebuie luate în considerare planurile de formare generală, curriculum-urile sau profilurile de calificare aplicate în fiecare instituție sau țară parteneră pentru a identifica corespondența părților comune ale rezultatelor învățării.
 • Acestea ar trebui să fie verificabile și evaluabile de toate părțile implicate, conform cu un cadru de evaluare aplicabil pentru rezultatele comune ale învățării.
 • Cunoștințele, aptitudinile și competențele trebuie să atingă aceleași finalități pentru ca rezultatele învățării să fie aprobate ca fiind comune pentru toate părțile implicate.
 • Rezultatele învățării identificate drept „comune” nu trebuie să contravină curriculei și altor elemente ale aspectelor educaționale ale unui partener participant.
 1. METODOLOGIA FOLOSITĂ ÎN PROIECTUL EURSPACE PENTRU IDENTIFICAREA REZULTATELOR COMUNE ALE ÎNVĂȚĂRII

Prin intermediul Proiectului Pilot, se urmărește standardizarea recunoașterii, validării și certificării Unităților de Rezultate ale Învățării, în toate țările europene care sunt dispuse și pot participa, cu focus pe cursul de Bucătar în cadrul Managementului Hotelier și al Restaurantelor. În consecință, a fost elaborată o Metodologie de Potrivire. În această metodologie, au fost realizați pașii următori pentru a identifica rezultatele obișnuite ale învățării:

 1. Instituțiile partenere au introdus rezultatele învățării în termeni de cunoștințe, abilități și competențe specifice Rezultatelor Învățării din cadrul Cursului de Bucătar organizat în instituțiile lor într-un formular comun.

Tabel 1 – Rezultatele Învățării și elementele lor pentru fiecare partener

ȚARA PARTENERĂ : …………  (PT, ES, IT, FR, LT, RO, TR)
DOMENIUL DE CALIFICARE: …………….. (BRUTAR, PATISER)
UNIT DE REZ:ALE INV REZULTAT TEHNIC CHEIE CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
DENUMIREA UNITĂȚII 1 REZULTAT TEHNIC CHEIE 1
REZULTAT TEHNIC CHEIE 2
REZULTAT TEHNIC CHEIE 3
DENUMIREA UNITĂȚII 2 REZULTAT TEHNIC CHEIE 1
REZULTAT TEHNIC CHEIE 2
 1. Instituțiile partenere au examinat și au comparat Rezultatele Învățării cu fiecare dintre partenerii participanți .
 2. Au fost identificate Rezultatele Comune ale Învățării din unitățile prezentate .
 • Tabel 2 – Identificarea Rezultatelor Comune ale Învățării
REZULTATE COMUNE ALE ÎNVĂȚĂRII
DOMENIUL DE CALIFICARE: ……………..
UNIT.REZ.ÎNV. REZULTAT TEHNIC CHEIE MATCHING COUNTRIES

(PT, ES, IT, FR, LT, RO, TR)

DENUMIREA UNITĂȚII 1 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
DENUMIREA UNITĂȚII 2 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
DENUMIREA UNITĂȚII  3 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
Rezultat Tehnic Cheie 4
DENUMIREA UNITĂȚII  4 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
DEN UNIT 5 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
DENUMIREA UNITĂȚII 6 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
Rezultat Tehnic Cheie 4
 • Tabel 3 – Exemplu de table pentru o unitate specifică cu elementele sale
DOMENIUL DE CALIFICARE : GASTRONOMIE
UNITATE / MODUL REZULTAT TEHNIC CHEIE CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
 SUPE INTERNATIONALE Pregătește supe internaționale

Cursantul știe și înțelege:

– Diferite precepte internaționale despre gătit ;

– Cultura supei din diferite culturi;

–  Caracteristicile supei internaționale;

– Varietăți internaționale de supă din culturi diferite;

– Ornarea, prepararea și servirea supelor internaționale ca în culturile din care provin.

Cursantul este capabil să:

–  Prepare supe internaționale;

–  Prepare garnitura;

–  Pregătească produsele pentru servire.

Cursantul:

–  Pregătește echipamente și ingrediente pentru supele internationale

–  Gătește supe internaționale conform caracteristicilor și tipului;

–   Pregătește garnitura conform caracteristicilor și tipului de supă internatională

–   Pregătește supe internaționale pentru servire

–  Respectă procedurile de sănătate și siguranță și procedurile de igienă

 1. FORMULAR PENTRU IDENTIFICAREA REZULTATELOR COMUNE ALE ÎNVĂȚĂRII

 

 1. Formular 1 – Rezultatele Învățării și elementele lor pentru fiecare partener
ȚARA PARTNERĂ       : …………………
DOMENIUL DE PREĂTIRE       : …………………
UNIT. REZ ÎNV. REZULTAT TEHNIC CHEIE CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
DENUMIREA UNITĂȚII 1
DENUMIREA UNITĂȚII 2
DENUMIREA UNITĂȚII 3
 1. Formular 2 – Identificarea Rezulatelor Învățării care Se Potrivesc
REZULTATE ALE INVĂTĂRII CARE SE POTRIVESC
DOMENIUL DE PREGĂTIRE: ……………..
UNIT. REZ.ÎNV: REZULTAT TEHNIC CHEIE ȚĂRILE PENTRU CARE SE POTRIVEȘTE
DENUMIREA UNITĂȚII 1 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
DENUMIREA UNITĂȚII 2 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
DENUMIREA UNITĂȚII 3 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
Rezultat Tehnic Cheie 4
DENUMIREA UNITĂȚII 4 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
DENUMIREA UNITĂȚII 5 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
DENUMIREA UNITĂȚII 6 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
Rezultat Tehnic Cheie 3
Rezultat Tehnic Cheie 4
DENUMIREA UNITĂȚII 7 Rezultat Tehnic Cheie 1
Rezultat Tehnic Cheie 2
 1. Formular 3 – Rezultatele Învățării revizuite într-o formă comună
TRAINING FIELD:
UNIT. REZ.

ÎNV.

REZULTAT TEHNIC CHEIE CUNOȘTINȚE ABILITĂȚI COMPETENȚE
DENUMIREA UNITĂȚII    

Cursantul știe și înțelege:

 

 

 

 

 

Cursantul este capabil să:

 

 

 

 

 

Cursantul:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

 

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning.

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

Office for Official Publications of the European Communities (2008). The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF). Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Referencing National Qualifications Levels to the EQF, European Qualifications Framework Series: Note 3. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2011). Using Learning Outcomes, European Qualifications Framework Series: Note 4. Luxembourg.

Publications Office of the European Union (2017). Defining, writing and applying learning outcomes, A European handbook. Luxembourg.

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 

 • Acest cadru își propune să ofere:
  1. Definiția Rezultatelor Învățării;
  2. Definiția Unităților de Rezultate ale Învățării;
  3. Identificarea Rezultatelor Comune ale Învățării;
  4. Metodolgie folosită în Proiectul Eurspace pentru identificarea Rezultatelor Comune ale Învățării:
   1. Formular pentru Rezultatele Învățării pentru fiecare partner;
   2. Formular pentru identificarea Rezultatele Învățării care se potrivesc;
 • Formular pentru Rezultatele Învățării într-o formă comună.
 • Acest cadru este destinat să fie utilizat pentru a determina :
  1. Definiția profilului profesional al unei anumite ocupații;
  2. Unități de rezultate ale învățării, rezultate tehnice cheie, cunoștințe, abilități și competențe în cadrul unui domeniu specific de pregătire pentru instituțiile participante;
  3. Rezultate ale învățării care se potrivesc pentru un domeniu specific de pregătire pentru fiecare instituție participant.
 1. Acest cadru este destinat utilizării de către școli, instituții publice și alte întreprinderi private care participă la proiecte de mobilitate.
 2. Acest cadru este destinat să se aplice cursanților particianți la mobilitate din instituțiile participante pentru a determina rezultatele învățării pe care se așteaptă să le atingă.
 3. Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 1: Identificarea Rezultatelor Învățării așteptate