FIȘA INTRODUCTIVĂ

Nume și prenume: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Organizația de primire: ………………………………………………………………………………………………………..

Calificarea: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nivel EQF : …………………………

 

Perioada acoperită:     De la ___/___/_____       Până la ___/___/_____

 

Unități de Rezultate ale Învățării / Experiență de Învățare:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Rezultate tehnice cheie acoperite:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Activitate practică –Criterii de performanță:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tutore : …………………………………………………………………………………………………………….

 

Data: ___/___/_____       Semnătura cursantului: __________________________________________________

Data: ___/___/_____      Semnătura tutorelui: _____________________________________________________

LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTELOR CUPRINSE ÎN PORTOFOLIU

 

 

Corriculum Vitae ¨
Documentația referitoare la organizația în care a avut loc stagiul / practica (organigrama, normele și reglementările organizaționale, perspectivele organizaționale, fișele de lucru, foile de lucru etc.).___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¨
Documentație referitoare la cunoștințele, abilitățile și competențele dobândite / dezvoltate utilizate pentru studiere și învățare (cărți, articole, documente de cercetare, instrucțiuni, rețete, site-uri de cercetare etc.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Evidența lucrărilor efectuate (documente, materiale, documente de lucru utilizate / produse / completate în timpul experienței / practicii de învățare, foi de lucru, fișă tehnică, plan de producție zilnică, registru de produse confecționate, rețete făcute, fotografii ale lucrării dvs. finale, foaie de observație etc.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Logbook(Jurnal de Bord) ¨
Personal Monitoring(Monitorizare Personală) ¨
Munca în echipă –evidențe specifice legate de munca în echipă

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Studiu de Caz- dovezi specifice privind studiul cazului descris (modele, foi de lucru, dovezi ale activităților specifice efectuate sau produse realizate) Exemple: meniu cu prețuri de vânzare cu amănuntul, hartă registru a sarcinilor efectuate, plan de producție zilnic, etc).___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ¨
Qhestionar de impresii cu privire la stagiul de formare ¨
Fișa de apreciere a portofoliului ¨
Altele.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCERE

 

PROFILUL ORGANIZAȚIEI ÎN CARE A AVUT LOC EXPERIENȚA DE ÎNVĂȚARE

 

 1. Scurtă descriere a organizației (numele, tipul organizației, bunurile și serviciile furnizate, cultura organizațională)
 
 
 
 
 1. Descrierea locației
 
 
 
 
 1. Descrierea activităților realizate
 
 
 
 
 1. Facilități puse la dispoziți cursantului
 
 
 
 
 1. Obligațiile cursantului față de organizație
 
 
 
 
 1. Regulide sănătate și siguranță
 
 
 
 
 1. Alte informații importante
 
 
 
 

REGULI și Politici organizaționale  –standardE de siguranță

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

reflecȚII Cu privire la experienȚA de Învățare:

achiziții și  DEzvoltarea de Cunoștințe, abilități, competente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurnal de Bord (LOgbook)

 

Vă rugăm să inserți aici JURNALUL DE BORD al perioadei de practică.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 monitorizare personală

 

Vă rugăm să inserați aici caietul de monitorizare personală afferent perioadei de practică.

 

Compendiu Al documentației folosite

 

Vă rugăm să precizați și să inserați aici materiale importante folosite în timpul experienței dumneavoastră de învățare / practicii (reglementări, cărți interne, instrucțiuni, cărți, articole, documente de cercetare, diagrame, rețete, desene,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compendiu al evidențelor

 

Vă rugăm să precizați și să inserați aici dovezile muncii / practicii dumneavoastră, mostre de muncă și rezultate – documentație, materiale, documente de lucru utilizate / produse / fișe completate pentru dumneavoastră în timpul experienței /practiciii de învățare, foi de lucru, fișă tehnică, registrul de produse confecționate, înregistrarea stocurilor, diagrame, măsurători, diagrame, rețete făcute, fotografii ale lucrărilor dvs. finale, foi de observație etc..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

datE DESPRE LUCRUL ÎN ECHIPĂ

 

 

Vă rugăm introduceți aici informații despre:

 1. Persoane care au lucrat cu dvs. în echipă;
 2. Sarcini pe care le-ați avut în echipă;
 3. Alte aspecte legate de echipă.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

studiu de caz

 

The Learner is invited to choose a small study case – previously agreed with the tutor or other professional responsible for monitoring the training – related with one or more key technical outcome and describe it here.

Examples:

 1. The learner is invited to describe the way a certain technique is applied.
 2. The learner is invited to describe the way in which a certain machine works.
 3. The learner has to explain the role and technological parameters for each component of the machine.
 4. The learner has to create a list with raw and auxiliary materials used to create a product with a certain machine.

Cursantul  este invitat să aleagă un mic caz de studiu – convenit anterior cu tutorele sau cu alt responsabil cu monitorizarea instruirii – legat de unul sau mai multe rezultate tehnice cheie și să îl descrie aici.

Exemple:

 1. Cursantul este invitat să descrie modul în care se aplică o anumită tehnică.
 2. Cursantul este invitat să descrie modul în care funcționează o anumită mașină.
 3. Elevul trebuie să explice rolul și parametrii tehnologici pentru fiecare componentă a mașinii.
 4. Cursantul trebuie să creeze o listă cu materialele brute și auxiliare folosite pentru a crea un produs cu o anumită mașină.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVIDENȚII SUPLIMENTARE PRIVIND STUDIUL DE CAZ SAU ÎN FUNCȚIE DE SARCINILE SPECIFICE

 

Dacă este cazul, introduceți aici dovezi specifice privind cazul de studiu pe care l-ați descris sau despre alte activități sau activități specifice pentru dvs. – modele, foi și alte dovezi legate de alte sarcini specifice, activități specifice sau produse pe care intenționați să le precizați mai bine .

Exemplu: meniu cu prețuri de vânzare cu amănuntul, hărți de înregistrare a sarcinilor efectuate, plan de producție zilnic, un registru al unui produs confecționat etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUzii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chestionar DE impresIi referitoare la stagiul de formare

Acest chestionar trebuie completat de către cursant la fiecare 3 luni. Acesta este conceput pentru a formaliza feedback-ul de la formarea dvs., astfel încât echipa implicată să-și îmbunătățească activitatea și să se potrivească mai bine nevoilor dumneavoastră. Informațiile vor fi utilizate pentru a recomanda organizațiilor viitoare să efectueze stagii și să ia în considerare domenii care ar putea fi îmbunătățite.

Scala:  1– Insuficient;    2– Suficient;     3– Satisfăcător;     4– Bun;     5– Foarte bun;     6– Excelent

Nume și prenume: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizația: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Departament: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Perioada acoperită:     De la ___/___/_____       Până la___/___/_____

Tutore: ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Descrieți-vă poziția și / sau îndatoririle în timpul instruirii: …………………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. Cât de multă independență v-a fost dată sau dacă ați fost în mod corespunzător „încorporat” pentru a vă crește independența?
1 2 3 4 5 6
 1. Apreciați îndrumarea ce vi s-a oferit în timpul stagiului.
1 2 3 4 5 6
 1. Cum poate fi îmbunătățit acest stagiu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Cât sunteți de schimbat ca ersoană după această experiență:
1 2 3 4 5 6
Competențe
abilități
Cunoștințe
Atitudini
Comportament
 1. Descrieți în câteva cuvinte modul în care această experiență contribuie la dezvoltarea carierei dvs.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Vă rugăm să clasificați calitatea generală a perioadei de formare:
1 2 3 4 5 6
 1. Ați recomanda organizația în care au avut loc cursurile de formare / practica pentru alți cursanți?
Da  ¨ Nu  ¨

Data: ___/___/_____      Semnătura: ___________________________________________________________

Fișa de apreciere a portofoliului

Acest instrument ar trebui să fie completat de tutore după livrarea portofoliului de învățare reflexivă de către cursant.

Această foaie de apreciere, prin ea însăși, nu are scopul de a evalua rezultatele învățării dezvoltate de cursant. Portofoliul de învățare reflectorizant poate fi folosit pentru a evalua dacă elevul a dezvoltat rezultatele de învățare așteptate după perioada de instruire, dar tutorele ar trebui să utilizeze Tool_16 pentru a înregistra rezultatele evaluării.

Scala:  1– Insuficient;    2– Suficient;     3– Satisfăcător;     4– Bun;     5– Foarte bun;     6– Excelent

Apreciere
1 2 3 4 5 6
1.     Portofoliul de Învățare Reflectivă  are o ordine logică. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
2.     Portofoliul de Învățare Reflectivă  e ușor de citit. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
3.     Portofoliul de Învățare Reflectivă  e util. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
4.     Portofoliul de Învățare Reflectivă  e c omplet. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5.     Portofoliul de Învățare Reflectivă  ie relevant pentru perioada de formare. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
6.     Portofoliul de Învățare Reflectivă  reflectă activitatea cursantului. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
7.     Termenii tehnici sunt folosiți corect în Portofoliul de Învățare Reflectivă ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
 1. Observații:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data: ___/___/_____      Semnătura: _______________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERințe BIBLIOGRAfice

Berechet, Gabriela, (2006). Manualul Practic al Bucătarului. Bucharest: THR Publisher.

Bratu, Luliana, (2002). HACCP –  de la Teorie la Practică. Sibiu: University Publisher Lucian Blaga.

Florea, Constantin, (2004). Manualul Directorului de Restaurant. Bucharest: THR – CG Publisher.

Klenowski, V. (2003). Developing Portfolios for Learning and Assessment: Process and Principles. Londres: Routledge Falmer.

Marin, Viorel (coord.) (2007). Ghid Naţional de Bune Practici Pentru Siguranţa Alimentelor – Sistemul de Siguranţa Alimentelor HACCP, Produse Culinare. Bucharest: Uranus Publisher.

McAffe, O.; Leong, D. (2002). Assessing and Guiding Young Children’s Development and Learning. 3rd Edition. Boston: Allyn and Bacon.

Pîrjol, Gabriela, et al. (1999). Tehnologie Culinară. Bucharest: Didactică şi Pedagogică Publisher.

 

 

 

REFERINȚE WEBSITE-uri

 

https://eurodesk.eu/

https://interwork.sdsu.edu/main/ma_student_affairs/rlp

http://www.tvet.ro/index.php/ro/harta-site/153-cap4p10.html

ANEXA I – FIȘA TEHNICĂ

 • Scopul acestui instrument este de a oferi:
  1. un instrument de evaluare a rezultatelor învățării dezvoltate de cursanți pe parcursul unui stagiu / o perioadă de învățare în străinătate;
 1. un sprijin pentru asimilarea și reflecția asupra rezultatelor învățării dobândite sau dezvoltate pe parcursul perioadei de stagiu / formare în străinătate și a înregistrării;
 2. un model al unui portofoliu de învățare reflexivă care urmează să fie elaborat de către cursant, cu scopul de a pune în evidență rezultatele învățării dobândite sau dezvoltate pe parcursul perioadei de stagiu / antrenament în străinătate
 • Acest cadru este destinat să fie utilizat în monitorizarea și evaluarea:
 1. dezvoltarea de cunoștințe, aptitudini și competențe legate de rezultatele tehnice principale specifice ale cursanților în timpul stagiului;
 2. capacitatea de a aplica cunoștințele și abilitățile dobândite anterior într-un context de muncă real;
 3. echipa de lucru a cursanților;
 4. cunoștințele studenților;
 5. capacitatea cursanților de a învăța reflectorizant și de a explora semnificația și consecințele conținutului experiențelor de învățare pentru acțiunile viitoare.
 6. activitatea și sprijinul oferit de tutore în timpul perioadei de formare..
 • Acest cadru este destinat utilizării școlilor, a organismelor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
 • Acest cadru este destinat să fie aplicat în contextul implementării ECVET, în special, pentru monitorizarea, evaluarea, validarea, recunoașterea și certificarea unităților rezultatelor învățării dobândite de cursanții VET într-o varietate de contexte de învățare, cum ar fi participarea cursanților Proiecte europene de mobilitate.

Portofoliul de învățare reflectivă este utilizat în timpul experienței de învățare pentru învățarea reflexivă a elevilor. Elevilor li se cere să dezvolte Portofoliul și să colecteze materialele pentru portofoliu pe întreaga perioadă a experienței de învățare, pentru a reflecta asupra pregătirii practice și pentru a folosi corect terminologia tehnică. Portofoliul de învățare reflectorizantă este folosit ca un instrument de sprijin pentru cursanți în procesul de dobândire a cunoștințelor teoretice noi și de dezvoltare a vocabularului lor tehnic și de conștientizare a propriilor competențe.

Portofoliul de învățare reflectivă ar trebui să fie verificat periodic de tutore.

5- Faza și etapa circuitului pedagogic în care ar trebui folosit cadrul:

Etapa 2: Implementarea mobilității

Etapa 5: Monitorizarea și evaluarea