În timpul etapei de pregătire a unei mobilități transnaționale principalele provocări pentru organizațiile care trimit sunt selecția cursanților, definirea rezultatelor învățării așteptate, pregătirea profesională conform acestora, aspectele legate de administrarea proiectelor (aspecte juridice, asigurări …), fluxul de informații între toate părțile implicate, precum și pregătirea lingvistică și culturală a cursanților.

Deși ați identificat deja grupul dvs. țintă în propunerea trimisă și aprobată de Agenția Națională, o strategie bine planificată pentru selectarea cursanților vă va sprijini în identificarea celor mai potriviți cursanți, oferind în același timp informații utile să fie exploatate într-o etapă ulterioară, atunci când ajungeți la potrivirea profilului cursanților cu oferta școlilor și cu companiile disponibile, în cazul instruirii la locul de muncă.

Acest instrument prezintă un catalog de competențe și câteva linii directoare pentru a stabili o matrice pentru selectarea elevilor (instrumentul de evaluare a competenței înainte de plecare) și evaluarea lor la sosire (instrumentul de evaluare a competenței la sosire), cu comentarii operaționale privind modul de integrare a informațiilor colectate faza de selecție a acordului de învățare ECVET.

Instrumentul este destinat a fi utilizat de către organizația care trimite, care poate evalua astfel performanțele și progresele elevului.

  1. CompetenȚE PENTRU mobilitATEA transnaȚionalĂ

O mobilitate transnațională în străinătate, mai ales dacă este implementată în timpul liceului, poate fi considerată o experiență de ansamblu care va afecta cu siguranță dezvoltarea viitoare personală și profesională a cursantului.

În funcție de particularitățile fiecărui proiect, diferite competențe pot avea o pondere diferită pentru selectarea candidaților, dar cu siguranță trebuie luate în considerare toate pentru asigurarea calității mobilității unice și a dezvoltării rezultatelor de învățare dorite.

Există patru categorii principale de competențe care trebuie evaluate în combinație cu alte criterii de eligibilitate indicate în mod specific în propunere (de exemplu, nevoi speciale, vulnerabilități sociale, economice și culturale etc.):

  • Competențe personale / sociale

Includem aici motivație, responsabilitate, punctualitate / regularitate, adaptabilitate, tenacitate, inventivitate.

  • Competențe profesionale

Referindu-se fie la performanța academică generală, fie la anumite unități de rezultate de învățare (urmărite de mobilitate), precum și alte abilități soft și hard dobândite în timpul învățării anterioare pe bază de muncă și / sau a activităților de voluntariat.

  • Competențe lingvistice

A fi evaluate în conformitate cu Common European Framework of Reference for Languages (CEFR).

  • Competențe Digitale

A fi evaluate în conformitate cu Common European Digital Framework (DIGICOMP)

Prin urmare, dacă evaluarea combinată a tuturor acestor competențe este esențială pentru o evaluare completă a candidaților de mobilitate, așa cum s-a menționat deja mai sus, este important să planificați și să desfășurați activitățile de evaluare cu metodologiile și instrumentele cele mai potrivite pentru selecția în sine .

De exemplu, dacă mobilitatea transnațională va fi pusă în aplicare în domeniul Marketingului Web și grupul țintă identificat în proiect sunt cursanți VET în Graphic Design, cel mai probabil evaluarea competențelor lor profesionale va acoperi deja unele din subiectele DIGICOMP (de ex. Crearea de conținut ) și va fi suficient să se ia în considerare autoevaluarea furnizată cu CV-ul Europass furnizat de candidați în timpul fazei de aplicare.

Pe de altă parte, în cazul în care beneficiarii sunt cursanți VET din sectorul de Gastronomie și solicită o perioadă de stagiu în străinătate, poate fi oricum inclus un test privind Competențele Digitale cu un procent mai mic ca fiind una dintre activitățile pentru evaluarea candidaților, având în vedere faptul că competențele digitale nu reprezintă cele mai importante competențe pentru zona lor.

De fapt, „tehnologiile digitale sunt factorii cheie ai inovării, creșterii și creării de locuri de muncă într-o economie globală. Totuși nu toată lumea are cunoștințele, aptitudinile și atitudinile pentru a putea utiliza tehnologiile digitale într-un mod critic, colaborativ și creativ. Această competență digitală devine o necesitate pentru ocuparea forței de muncă și cetățenia activă. (…) Având sau nu competențele digitale necesare, are consecințe directe asupra capacității de angajare. În UE, 42% dintre persoanele care nu au competențe informatice de bază sunt inactive pe piața muncii. „(Erasmus +, “DIGICOMP Brochure –  A common European Digital Competence Framework for Citizens”)

De ținut minte !!! Beneficiarii unui proiect de mobilitate Erasmus + nu sunt numai cei care vor fi selectați pentru perioada de învățare în străinătate, ci și cei care vor participa direct sau indirect la activitățile de pregătire, evaluare și exploatare. De fapt, utilizarea instrumentelor europene pentru certificarea competențelor, precum și implicarea într-o procedură de selecție trebuie considerată o mare oportunitate pentru dezvoltarea personală și profesională a cursanților.

  1. planiFICAREA selecȚIEI CURSANȚILOR

Planificarea și angajamentul sunt două elemente fundamentale pentru a asigura calitatea unui proiect de mobilitate în toate fazele sale. Dacă ați fost responsabil de redactarea propunerii de proiect, ați demonstrat deja un nivel ridicat de angajament, pe care trebuie să îl întrețineți pe durata proiectului.Una dintre primele activități de planificare și implementare în etapa de pregătire este selectarea cursanților.În tabelul 1 puteți găsi un catalog cu cele mai importante competențe pe care cursantul trebuie să le demonstreze înainte de plecare.

Tabelul 1: Catalogul criteriilor de selecție.

Competene personale/sociale
Motivație Care sunt așteptările candidatului privind experiența de mobilitate internațională? Este capabil să justifice în mod clar motivele pentru care solicită să studieze în străinătate?

Motivația rezultă de obicei din conștiința propriilor planuri și priorități. Prin urmare, cursanții ar trebui să poată argumenta modul în care vor beneficia de mobilitatea în străinătate, referindu-se atât la parcursul academic, cât și la dezvoltarea personală și profesională viitoare.

Responsibilitate Cursanții școlilor I-VET sunt adolescenți cu toate efectele. Oricum, nivelul lor de maturitate poate varia foarte mult în funcție de multe aspecte diferite. Această competență trebuie evaluată în funcție de caracteristicile mobilității (durata, prezența persoanei însoțitoare, sarcinile cursanților) și evaluată în mod normal de profesori / mentori.
Punctualitate/Regularitate Punctualitatea este caracteristică pentru a putea îndeplini o sarcină cerută sau pentru a-și îndeplini o obligație înainte sau la un timp desemnat anterior. Fiind punctual la sala de clasă / locul de muncă, se referă atât la „managementul timpului”, cât și la „etichetă” și este o competență care poate fi ușor evaluată în funcție de comportamentul general al cursantului la școală.
Flexibilitate Măsura în care o persoană poate face față schimbărilor în circumstanțe și poate gândi la probleme și sarcini în moduri noi și creative. Cu alte cuvinte, abilitățile de gândire creativă ale beneficiarului. Din nou, ușor de evaluat în funcție de atitudinea și comportamentul cursantului la școală, dar și de experiențele anterioare similare (schimburi de tineri, familii multiculturale, excursii de studiu etc.)
Disponibilitate Care sunt dorințele, speranțele, temerile cursanților în ceea ce privește această experiență? De ce crede că este persoana potrivită să plece în străinătate?Deși activitățile de pregătire pot contribui la sporirea pregătirii cursanților selectați pentru mobilitate, curiozitatea, atitudinea pozitivă și înclinația personală spre rezolvarea problemelor ar trebui să fie deja deținute de candidați în etapa de selecție.
Competențe profesionale
Performanță academică Poate doriți să recompensați cursanții care au obținut rezultate mai bune în cadrul examinărilor și evaluării continue pentru verificarea obiectivelor lor educaționale.
Unități de rezultate ale ânvășării Alternativ și / sau complementar, selectarea cursanților poate fi făcută pe baza măsurii în care un cursant a achiziționat unități specifice de rezultate ale învățării, care sunt deosebit de relevante pentru mobilitate.
Învățare Non-formală A fost candidatul deja implicat într-o experiență de lucru sau stagiu pe parcursul formării sale? Dacă da, ar merita să se investigheze competențele profesionale pe care le-a dezvoltat și dacă și de ce crede că aceasta este o experiență utilă.
Competențe lingvistice
Limbajul de lucru În cadrul competenței lingvistice, cel mai important aspect care trebuie evaluat este cunoașterea și capacitatea de a lucra cu limba care va fi utilizată în timpul șederii în străinătate. Pentru mobilitățile mai lungi de o lună, Comisia Europeană cere ca beneficiarii să iparcurgă o evaluare on-line înainte și după experiența transnațională, prin sprijinul lingvistic on-line (OLS), o platformă care oferă și cursuri on-line în diferite limbi ale UE. Oricum, platforma OLS nu oferă (încă) un sistem de acceptare / respingere a cursanților, iar licențele pot fi atribuite numai după selectarea cursanților.
Limba țării gazdă Cunoașterea limbii țării în care va avea loc mobilitatea ar putea fi un alt aspect care ar trebui evaluat pentru selectarea cursanților.
Competențe digitale
Relativ la Job/proiect Pot fi necesare mai multe competențe digitale pentru îndeplinirea corectă a sarcinilor legate de poziția acoperită în timpul șederii în străinătate, precum și pentru implementarea cu succes a activităților de instruire și evaluare oferite de proiectul însuși.
Relativ la Mobilitate În timpul șederii lor în străinătate, elevii vor avea nevoi și probleme diferite care ar putea fi mai bine satisfăcute și rezolvate prin mijloace digitale. Fiind capabil să cumpere bilete online, să utilizeze Skype pentru a rămâne în contact cu prietenii și familia, să producă un video digital cu telefonul inteligent pentru a documenta experiența, fiind conștient de posibilele riscuri digitale și rezolvând probleme simple cu hardware-ul; acestea sunt competențe care, dacă sunt deja deținute de cursant, vor face ca întreaga experiență să fie mai ușoară și mai memorabilă!
  1. ECHILIBRAREA COMPETENȚELOR PENTRU SEECȚIE

În funcție de obiectivele și metodologia descrise în proiectul dvs. de mobilitate, trebuie să fi acordat deja o pondere diferită fiecăreia dintre cele patru categorii de competențe enumerate mai sus. Acest lucru se poate face cu ușurință în ceea ce privește valoarea procentuală, facilitând astfel elaborarea unei liste clasificate odată ce toate activitățile de verificare și evaluare a eligibilității vor fi fost finalizate.

În tabelul 2, puteți găsi un tabel care ia în considerare diferitele tipuri de evaluare și subliniază modul în care puteți utiliza informațiile colectate în etapa ulterioară a implementării proiectului.

Tabelul 2: Echilibrarea competențelor pentru selecție.

EVALUARE INTERNĂ CV/CERTIFICATE INTERVIEU/ VIDEO FOTO TEST SCRIS/ SCRISOARE Cum să utilizați rezultatele colectate în timpul selecției cursanților
Competențe personale (e.g. 35%)
Motivație x Corelarea cu școlile / companiile și cu secțiunea 4 din ECVET AF
Responsibilitate x Formare pentru a ajuta pe cursanți
Punctualitate/Regularitate
Flexibilitate x Potrivirea cu școli / companii
Disponibilitate x
Competencies Profesionale (e.g. 35%)
Performanță academică xxxxx x x Sectiunea 3 a  ECVET AF
Unități de rezultate ale învățțării x x x
Învățare Non-formală x x x
Competențe lingvistice (e.g. 20%)
Limbaj de  lucru x x Formare pentru a ajuta pe cursanți și Secțiuni 3/4 din ECVET AF
Limba țării gazdă x x
Competențe digitale (e.g. 10%)
Relativ la  job/proiect x x Formare pentru a ajuta pe cursanți și Secțiuni 3/4 din ECVET AF
Relativ la mobilitate x x x

De ținut minte !!! Pe lângă corelarea competențelor pentru selectarea beneficiarilor, trebuie să proiectați fiecare activitate de evaluare astfel încât rezultatele să poată fi marcate între 0 și 10.

  1. matriCEA PENTRU ELABORAREA LISTEI GRADATE

Prin utilizarea unui software, puteți seta calcule automate și alte formule utile pentru elaborarea datelor (de ex. /www.libreoffice.org ), puteți crea o foaie de calcul care să vă ajute la calcularea și însumarea mediei ponderate a rezultatelor din diferitele activități de evaluare participante candidați.

În exemplul următor, elevii au fost aleși pe baza competențelor lor personale, profesionale și lingvistice.

Tabelul 3: Exemplu de defalcare a criteriilor de selecție.

CRITERII DE SELECȚIE % PUNCTAJ   PROCENT%
COMPETENȚE PERSONALE/SOCIALE 51% 8 = 4,1
MOTIVAȚIE 10
RESPONSIBILITATE 8
PUNCTUALITATE/REGULARITATE 8
FLEXIBILITATE 7
DISPONIBILITATE 7
COMPETENțe PROFESIONALe 30% 5 = 1,5
PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ 8
ÎNVĂȚARE NON FORMALĂ 2
COMPETENȚE  LINGVISTICE 19% 5 = 0,95
LIMBAJ DE LUCRU 5
PUNCTAJ FINAL PENTRU LISTA GRADATĂ 6,5

De ținut minte!!! Cu foi de calcul, puteți să corelați și celulele între foi diferite sau chiar fișiere diferite. Odată ce ați creat software-ul intern, acest lucru va facilita activitatea administrativă pentru proiectele prezente și viitoare.

  1. instrument de evaluare a CompetenȚELOR

Instrumentul de evaluare a competențelor este disponibil pentru descărcare.Resursa este elaborată astfel încât să aibă domenii flexibile de selecție a competențelor și domenii flexibile de defalcare a criteriilor de selecție. Instrumentul poate fi completat direct de parteneriate care promovează proiecte de mobilitate europeană, pentru a obține imediat rezultatele evaluării competențelor după introducerea informațiilor solicitate.

Instrumentul de evaluare a competențelor este împărțit în trei secțiuni:

 Instrument de evaluare a competențelor – înainte de plecare: care urmează să fie aplicat de către organizația de trimitere, în timpul procesului de selecție, în vederea selectării cursanților pentru programul de mobilitate și a cunoașterii profilului participanților și a competențelor acestora înainte de participarea la programul de mobilitate.

Iată legătura directă pentru accesarea Instrumentului de evaluare a competențelor – înainte de plecare.

Faza și stadiul Circuitului  Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit should be used:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 3: Selectarea  Learnerilor pentru Mobilitate

►  Instrument de evaluare a competențelor – la sosire: care urmează să fie aplicat de către organizația de trimitere, la sosirea participanților, în vederea cunoașterii evoluției participanților după participarea lor la programul de mobilitate.

Aici este legătura directă pentru accesarea Instrumentului de evaluare a competențelor – la sosire.

Faza și stadiul Circuitului  Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit should be used:

Faza 3: După Mobilitate

Stadiul 6: Verificarea Competențelor

Catalog  al Criteriilor de  Selectie : este un catalog de competențe împărțit în patru grupuri principale, cu scopul de a sprijini organizația de trimitere pe baza evaluării competențelor.Aici este legătura directă pentru a accesa Catalogul Criteriilor de Selecție.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517.

Erasmus+ Programme of the European Commission (2018). Erasmus+ Programme Guide. Version 2 (2018): 15/12/2017.

 

 

 

REFERINȚE PAGINI WEB

 

https://www.openeducationeuropa.eu/sites/default/files/DIGCOMP%20brochure%202014%20.pdf

https://europass.cedefop.europa.eu/