1. CE ESTE PASAPORTULLINGVISTIC EUROPASS?

Pașaportul lingvistic este un document care face parte din pașaportul european al abilităților, precum și documentul de mobilitate Europass. Toate documentele incluse în pașaportul european al abilităților pot fi văzute în acest link:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport

Pașaportul lingvistic este un instrument de autoevaluare pentru a înregistra abilitățile și calificările lingvistice și nu necesită validare. Pentru evaluarea și certificarea oficială a nivelului de limbă, este necesar să contactați un centru lingvistic.

Instrucțiunile de completare a pasaportului lingvistic se găsesc la acest link: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_lp_instructions_en.pdf, cu câteva sfaturi privind prezentarea conținutului și un ghid pentru evaluarea nivelului fiecărei competențe legate de utilizarea unui limbaj: înțelegerea (ascultarea și citirea), vorbirea (interacțiunea vocală și producția vorbită) și scrierea.

Pentru a evalua nivelul de competență, scara utilizată este Cadrul European Comun de Referință, mergând de la A1 (minim) la C2 (maximum).

 1. CINE ÎL COMPLETEAZĂ?

Deoarece este un instrument de autoevaluare fiecare persoană își completează singură Pașaportul de competențe lingvistice .

 1. DE UNDE ÎL LUĂM?

 

Șabloane de Pașaport Lingvistic ce pot fi completate se găsesc la acest link: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions.

Există șabloane pentru toate limbile oficiale ale Uniunii Europene .

 

 

 

 1. EXEMPLU DE PAȘAPORT LINGVISTIC

Imaginați-vă că sunteți o școală profesională din Spania și unul dintre cursanții dvs. la cursurile VET de bucătar vrea să petreacă 3 luni într-o școală VET din Portugalia pentru un stagiu de formare.Când ell se întoarce, dorește să-și actualizeze Pașaportul pentru Abilitățile Europene și pe lângă Certificatul  Europass oferit de școala dumneavoastră, va completa și Pașaportul Lingvistic..

PAȘAPORT LINGVISTIC

Ekain Ugalde
Limba(i) maternă(e) Alte linbi
Spaniolă

Euskera (Bască)

Engleză

Portugheză

Engleză
Autoevauarea competențelor lingvistice
Înțelegere Vorbire Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversație

Discurs oral

Scriere

B2

(Utilizator independent)

B2

Inlocuire cu  un nivel  (e.x. Utilizator independent

B2

(Utilizator independent)

B2

(Utilizator independent)

B2

(Utilizator independent

Certificate și diplome
Titlu Unitate emitentă  Data Nivel*
Primul Certificat pentru Engleză Cambridge Engleză 01/12/2016 B2
Experiență lingvistică și interculturală
Descriere Durata
Folosirea limbii engleze pentru a studia și a lucra în timpul unui stagiu de practică în Portugalia, într-o echipă interculturală cu oameni de 4 naționalități diferite (irlandeză, finlandeză, portugheză și italiană) De la 01/03/2017 până la 31/05/2017
Portugheză
Autoevaluarea competențelor lingvistice
Înțelegere Vorbire scriere

Ascultare

Citire

Comunicare verbală

Discurs oral

Scriere

A2

(Utilizator elementar)

A2

(Utilizator elementar)

A2

(Utilizator elementar)

A1

(Utilizator elementar)

A1

(Utilizator elementar)

Certificate și diplome
Titlu Unitate emitentă  Data Nivel*
Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică Nu se aplică
Experiență lingvistică și interculturală
Descriere Durata
Am studiat și am lucrat în Portugalia timp de 3 luni, lucrez într-o echipă interculturală cu oameni din 4 naționalități diferite (irlandeză, finlandeză, portugheză și italiană). Deși cea mai mare parte a comunicării era în limba engleză, am avut oportunitatea de a intra în legătură cu persoanele portugheze cu care am avut de comunicat în portugheză (în special cu furnizorii pentru restaurantul în care am lucrat).

Am realizat, de asemenea, un curs de limbă oferit de programul Erasmus + (Suport lingvistic online, OLS), dobândind nivelul A2 la sfârșitul cursului.

De la 01/03/2017 până la 31/05/2017

Cadrul European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine – Grilă de autoevaluare

A1

Utilizator elementar

A2

Utilizator elementar

B1

Utilizator independent

B2

Utilizator independent

C1

Utilizator experimentat

C2

Utilizator experimentat

Înțelegere

Ascultare

I Pot să înţeleg expresii cunoscute si propoziţii foarte simple referitoare la mine, la familie şi la împrejurări concrete, când se vorbeşte rar şi cu claritate. Pot să înţeleg expresii şi cuvinte uzuale frecvent întâlnite pe teme ce au relevanţă imediată pentru mine personal (de ex., informaţii simple despre mine şi familia mea, cumpărături, zona unde locuiesc , activitatea profesională). Pot să înţeleg punctele esenţiale din anunţuri şi mesaje scurte, simple şi clare. I Pot să înţeleg punctele esenţiale în vorbirea standard clară pe teme familiare referitoare la activitatea profesională, scoală, petrecerea timpului liber etc. Pot să înţeleg ideea principală din multe programe radio sau TV pe teme de actualitate sau de interes personal sau profesional, dacă sunt prezentate într-o manieră relativ clară şi lentă. Pot să înţeleg conferinţe şi discursuri destul de lungi şi să urmăresc chiar şi o argumentare complexă, dacă subiectul îmi este relativ cunoscut. Pot să înţeleg majoritatea emisiunilor TV de ştiri şi a programelor de actualităţi. Pot să înţeleg majoritatea filmelor în limbaj standard. Pot să înţeleg un discurs lung, chiar dacă nu este clar structurat, iar conexiunile sunt numai implicite şi nu semnalate în mod explicit. Pot să înţeleg programe de televiziune şi filme fără prea mare efort.. Nu am nici o dificultate în a înţelege limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio, sau TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia de a avea timp să mă familiarizez cu un anumit accent

Citire

Pot să înţeleg nume cunoscute, cuvinte şi propoziţii foarte simple, de exemplu, din anunţuri, afişe sau cataloage. Pot să citesc texte foarte scurte şi simple. Pot să găsesc anumite informaţii previzibile în diverse materiale cotidiene (de ex., reclame, prospecte, meniuri, orare) şi pot să înţeleg scrisori personale scurte şi simple. Pot să înţeleg texte redactate, în principal, într-un limbaj uzual sau referitor la activitatea mea profesională. Pot să înţeleg descrierea evenimentelor, exprimarea sentimentelor şi a urărilor din scrisori personale. I Pot să citesc articole şi rapoarte pe teme contemporane, în care autorii adoptă anumite atitudini şi puncte de vedere. Pot să înţeleg proză literară contemporană. Pot să înţeleg texte faptice şi literare lungi şi complexe, sesizând diferenţele stilistice. Pot să înţeleg articolele specializate şi instrucţiunile tehnice lungi, chiar dacă nu se referă la domeniul meu. Pot să citesc cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate şi opere literare.
Vorbire  Comunicare verbală Pot să comunic într-o conversaţie simplă, cu condiţia ca interlocutorul să fie dispus să repete sau să reformuleze frazele sale într-un ritm mai lent şi să mă ajute să formulez ceea ce încerc să spun. Pot să formulez întrebări simple pe teme cunoscute sau de necesitate imediată şi să răspund la asemenea întrebări. Pot să comunic în situaţii simple şi uzuale care presupun un schimb de informaţii simplu şi direct pe teme şi despre activităţi familiare. Pot să particip la discuţii foarte scurte, chiar dacă, în general, nu înţeleg suficient pentru a întreţine o conversaţie. Pot să fac faţă în majoritatea situaţiilor care pot să apară în cursul unei călătorii printr-o regiune unde este vorbită limba. Pot să particip fără pregătire prealabilă la o conversaţie pe teme familiare, de interes personal sau referitoare la viaţa cotidiană (de ex. familie, petrecerea timpului liber, călătorii, activitatea profesională şi actualităţi). IPot să comunic cu un grad de spontaneitate şi de fluenţă care fac posibilă participarea normală la o conversaţie cu interlocutori nativi. Pot să particip activ la o conversaţie în situaţii familiare, exprimându-mi şi susţinându-mi opiniile. Pot să mă exprim fluent şi spontan, fără a fi nevoie să-mi caut cuvintele în mod prea vizibil. Pot să utilizez limba în mod flexibil şi eficient în relaţii sociale şi în scopuri profesionale. Pot să-mi formulez ideile şi punctele de vedere cu precizie şi să-mi conectez cu uşurinţă intervenţiile la cele ale interlocutorilor mei. Pot să particip fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi sunt familiarizat(ă) cu expresiile idiomatice şi colocviale. Pot să mă exprim fluent şi să exprim cu precizie nuanţe fine de sens. În caz de dificultate, pot să reiau ideea şi sămi restructurez formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată.

Productii verbale

Pot să utilizez expresii şi fraze simple pentru a descrie unde locuiesc şi oamenii pe care îi cunosc. Pot să utilizez o serie de expresii şi fraze pentru o descriere simplă a familiei mele şi a altor persoane, a condiţiilor de viaţă, a studiilor şi a activităţii mele profesionale prezente sau recente. Pot să leg expresii şi să mă exprim coerent într-o manieră simplă pentru a descrie experienţe şi evenimente, visele mele, speranţele şi obiectivele mele. Pot să îmi argumentez şi să-mi explic pe scurt opiniile şi planurile. Pot să povestesc o întâmplare sau să relatez intriga unei cărţi sau a unui film şi să-mi exprim reacţiile. Pot să prezint descrieri clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să dezvolt un punct de vedere pe o temă de actualitate, arătând avantajele şi dezavantajele diferitelor opţiuni. Pot să prezint descrieri clare şi detaliate pe teme complexe, integrând subtemele, dezvoltând anumite puncte şi terminându-mi intervenţia cu o concluzie adecvată. Pot să prezint o descriere sau o argumentaţie cu claritate şi fluenţă, într-un un stil adaptat contextului; cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze şi să reţină punctele semnificative.
Scriere

Scriere

Pot să scriu o carte poştală scurtă şi simplă, de exemplu, cu salutări din vacantă. Pot să completez formulare cu detalii personale, de exemplu, numele, naţionalitatea şi adresa, pe un formular de hotel. Pot să scriu mesaje scurte şi simple. Pot să scriu o scrisoare personală foarte simplă, de exemplu, de mulţumire Pot să scriu un text simplu şi coerent pe teme familiare sau de interes personal. Pot să scriu scrisori personale descriind experienţe şi impresii. Pot să scriu texte clare şi detaliate într-o gamă vastă de subiecte legate de domeniul meu de interes. Pot să scriu un eseu sau un raport, transmiţând informaţii sau argumentând în favoarea sau împotriva unui punct de vedere. Pot să scriu scrisori subliniind semnificaţia pe care o atribui personal evenimentelor sau experienţelor. Pot să mă exprim prin texte clare, bine structurate, dezvoltând punctele de vedere. Pot să tratez subiecte complexe într-o scrisoare, un eseu sau un raport, subliniind aspectele pe care le consider importante. Pot să selectez un stil adecvat destinatarului. Pot să scriu texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului. Pot să redactez scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să-l ajute pe cititor să sesizeze şi să reţină aspectele semnificative. Pot să redactez rezumate sau recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.

 

REFERINȚE PAGINI WEB

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport

 

 

 

 

ANEXA I – FIȘA TEHNICĂ

 • Acest instrument are scopul de a oferi:
  1. o înțelegere globală a Pașaportului Lingvistic Europass;
  2. elementele ce trebuie vizate in completarea Pașaportului Lingvistic Europass
  3. un exemplu de completare a Pașaportului Lingvistic Europass.
 • Acest instrument este creat pentru a fi utilizat în determinarea următoarelor cu ajutorul șablonului:
  1. informații personale:nume, prenume, limbă (limbi) maternal(e),alte limbi;
  2. autoevaluarea competențelor lingvistice;
  3. certificate și diplome;
  4. experiența lingvistică și culturală.
 • În cadrul Kit-ului pedagogic EURspace acest instrument este creat pentru a fi utilizat de participant / cursant după ce mobilitatea  Europeană a avut loc , cu scopul de a înregistra experiența și cunoștințele lingvistice ale cursantului.
 • În cadrul Kit-ului pedagogic EURspace acest instrument este creat pentru a fi aplicat în contextul implementării ECVET , respective pentru a valida, recunoaște și înregistra rezultatele învățării accumulate de cursanții VETîntr-o varietate de context de învățare, ca cele de participare la o mobilitate europeană de formare.
 • Faza și stadiul circuitului pedagogic în care acset instrument trebuie utilizat:

Faza 3: După Mobilitate

Stadiul 6: Înregistrarea rezultatelor învățării