1. EUROPASS DİL PASAPORTU NEDİR?

Dil Pasaportu, Europass Hareketlilik belgesi gibi Avrupa Beceriler Pasaportu dâhilinde yer alan bir belgedir. Avrupa Becerileri Pasaportunda yer alan tüm belgeler şu linkte görülebilir:

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport

Dil Pasaportu dil beceri ve yeterliliklerini kayıt altına almak için kullanılan bir öz-değerlendirme aracıdır ve doğrulama gerektirmez. Dil seviyesinin resmi değerlendirmesi ve belgelendirilmesi için bir dil merkezi ile irtibata geçilmelidir.

Dil Pasaportunu doldurmak için gereken talimatlar içeriklerin sunumu ve dil kullanımı ile alakalı her bir yeterliliğin seviyesini değerlendirme hususlarında bazı tavsiyeler ile birlikte aşağıdaki adreste mevcuttur: anlama (dinleme ve okuma), konuşma (sözlü etkileşim ve sözlü üretim) ve yazma: https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/europass_lp_instructions_en.pdf

Yeterlilik seviyesini değerlendirmek için A1 (asgari) seviyesinden C2 (azami) seviyeye kadar değişen Avrupa Ortak Referans Çerçevesi ölçeği kullanılmaktadır.

 1. KİM TARAFINDAN DOLDURULUR?

Bu belge bir öz-değerlendirme aracı olduğundan, her birey Dil Pasaportunu kendisi doldurur.

 1. NEREDEN ALINIR?

 

Doldurulması gereken Dil Pasaportunun şablon örnekleri aşağıdaki adreste mevcuttur: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport/templates-instructions.

Tüm AB dillerinde şablonlar mevcuttur.

 

 

 

 1. DİL PASAPORTU ÖRNEĞİ

İspanya’dan gelen bir MEÖ okulu olduğunuzu ve MEÖ aşçılık öğrencilerinizden bir tanesinin bir öğretim dönemine denk gelen 3 aylık bir süreyi Portekiz’de bir okulda geçirmek istediğini düşünün.

Öğrenci geri döndüğünde, Avrupa Beceriler Pasaportunu güncellemek istiyor ve MEÖ okulu tarafından verilen Europass Hareketlilik Belgesinin yanı sıra Dil Pasaportunu da doldurması gerekiyor.

DİL PASAPORTU

Ekain Ugalde
Ana Dil(ler) Diğer Dil(ler)
İspanyolca

Bask Dili

İngilizce

Portekizce

İngilizce
Dil Becerilerinin öz-değerlendirmesi
Anlama Konuşma Yazma

Dinleme

Okuma

Sözlü İletişim

Sözlü Üretim

Yazma

B2

(Bağımsız Kullanıcı)

B2

Bir seviye etiketi ile değiştiriniz (ör. Bağımsız Kullanıcı)

B2

(Bağımsız Kullanıcı)

B2

(Bağımsız Kullanıcı)

B2

(Bağımsız Kullanıcı)

Sertifika ve Diplomalar
Ünvan Belgeyi veren kurum  Tarih Seviye*
İngilizce ilk sertifika Cambridge English 01/12/2016 B2
Dilsel ve kültürlerarası deneyim
Tanım Süre
Portekiz’de eğitim esnasında İngilizce dilini hem eğitim hem de iş ortamlarında kullanma, 4 farklı milliyetten gelen bireylerden oluşan kültürlerarası bir takımda çalışma (İrlandalı, Finlandiyalı, Portekizli ve İtalyan)

 

Başlangıç: 01/03/2017 Bitiş: 31/05/2017
Portekizce
Dil becerilerinin öz-değerlendirmesi
Anlama Konuşma Yazma

Dinleme

Okuma

Sözlü İletişim

Dinleme

Okuma

A2

(Temel Kullanıcı)

A2

(Temel Kullanıcı)

A2

(Temel Kullanıcı)

A1

(Temel Kullanıcı)

A1

(Temel Kullanıcı)

Sertifika ve Diplomalar
Ünvan Belgeyi veren kurum  Tarih Seviye*
Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil Mevcut değil
Dilsel ve kültürlerarası deneyim
Tanım Süre
4 faklı ülkeden gelen kültürler arası bir ekiple birlikte (İrlandalı, Finlandiyalı, Portekizli ve İtalyan) 3 ay boyunca Portekiz’de eğitim aldım ve çalıştım. İletişimimizin büyük kısmı İngilizce olsa da Portekizce konuşabileceğim Portekizli kişilerle iletişim kurma imkânı buldum (özellikle çalıştığım restoranla iş yapan tedarikçilerle).

Aynı zamanda Erasmus+ Programı tarafından sağlanan bir dil kursuna da katıldım (Çevrimiçi Dil Desteği, OLS) ve kursun sonunda A2 seviyesine eriştim.

Başlangıç: 01/03/2017 Bitiş: 31/05/2017
A1

Temel Kullanıcı

A2

Temel Kullanıcı

B1

Bağımsız Kullanıcı

B2

Bağımsız Kullanıcı

C1

Yeterli Kullanıcı

C2

Yeterli Kullanıcı

Anlama

Dinleme

Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim. Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim. İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim. Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim. Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim. İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

Okuma

Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim. Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim. Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim. Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim. . Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim. Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dilbilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.
Konuşma

Karşılıklı Konuşma

Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim.  O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim. Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim. Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek bir çok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi  alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim. Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim. Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

Sözlü Anlatım

Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim. Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim. Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirinebağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim. İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu  hakkında görüş bildirebilirim. Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim. Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.
Yazma

Yazma

Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi. Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim. Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim. İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek  ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kopozisyon  ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim. Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim.  Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim. Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Meslekî ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.

Common European Framework of Reference for Languages (CEFRL) [Diller için Ortak Avrupa Referans Çerçevesi]

 

WEB SİTESİ REFERANSLARI

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/european-skills-passport/language-passport

 

 

 

 

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu araç aşağıdaki hususların sağlanmasını amaçlamaktadır:
  1. Avrupa Dil Pasaportunun kapsamlı bir şekilde anlaşılması;
  2. Avrupa Dil Pasaportunun doldurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar;
  3. Avrupa Dil Pasaportunun nasıl doldurulacağına dair bir örnek.
 • Bu araç şablon aracılığı ile aşağıdaki hususların belirlenmesinde kullanılması için hazırlanmıştır:
  1. Kişisel bilgiler: adı, soyadı, ana dil(ler), diğer dil(ler);
  2. Dil becerilerine dair öz-değerlendirme;
  3. Sertifika ve diplomalar;
  4. Dilsel ve kültürlerarası deneyim
 • Bu araç Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak eden okullar, kamu kuruluşları ve diğer özel teşebbüs kurumlarının kullanımı için oluşturulmuştur.
 • Bu araç özellikle MEÖ öğrencilerinin Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak ettiklerinde edindikleri öğrenme kazanımı ünitelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, doğrulanması, tanınması ve belgelendirilmesi hususlarını kapsayan ECVET uygulaması dâhilinde uygulanması için oluşturulmuştur.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

Aşama 3: Hareketlilik sonrası

Seviye 8: Öğrenme Kazanımlarının Kaydı