KİŞİSEL GÖZLEM

KİMLİK KARTI

 

Ad ve Soyad: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Gönderen Kurum: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Yeterlilik: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

EQF Seviyesi: …………………………

 

 

Alıcı Kurum: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Dönem:     Başlangıç Tarihi ___/___/_____       Bitiş Tarihi ___/___/_____

 

Öğrenme Kazanımı Ünitesi / Öğrenme Deneyimi:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Beklenen Öğrenme Kazanımları:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Eğitici Kimlik Bilgileri: ……………………………………………………………………………………………………………

 

Eğiticinin Vasfı:……………………………………………………………………………………………………………………..

 

Alıcı kurumda öğrencinin izlenmesinden sorumlu diğer eğitimciler:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

İPUÇLARI VE TAVSİYELER

 

 

İLK GÜNÜNÜZE HAZIRLANIN

Zamanından önce gidin

Güzel giyinin

Günlük görev listenizi alın

Yapmanız gereken işleri kontrol edin

Eğitmeninizin / gözetmeninizin iletişim bilgilerini yazın

 
SAĞLIK VE GÜVENLİK

 

Staj kurumunuzda eğitim alırken herhangi bir iş kazası geçirmemek ya da bir kazaya sebebiyet vermemek için uymanız gereken kuralların bazıları şunlardır:

Bütün güvenlik kurallarına uyunuz

Eğitim aldığınız / çalıştığınız yerde uygun kıyafetlerin giyilmesi ya da yangın çıkışı olup olmadığı gibi belirli kuralların mevcut olup olmadığını kontrol ediniz. Kuralları öğrenmeli ve bunlara uymalısınız. Eğitmen / gözetmeninizin tavsiye ve talimatlarını dikkatle dinlemeli ve soru sormaktan çekinmemelisiniz.

İlk Yardım

Herhangi bir şekilde yaralanmanız durumunda eğitmen / gözetmeninizi bilgilendirmeniz ve derhal tedavi olmanız gerekir.

 

Temizlik

Çalışma alanınızı her daim temiz tutunuz. Ellerinizi düzenli olarak yıkayınız.

 

YARDIM

 

Beklenmedik bir durum yaşanırsa? Örneğin:

–       Hasta oldunuz…

–       Uyuyakaldınız…

–       Otobüsler zamanında gelmedi…

Panik yapmayın…

Geç kalacağınızı anladığınız anda derhal eğitmeninizi arayınız. Yapılması gereken nazik ve profesyonel davranış budur. Yardıma ihtiyacınız olursa (böyle bir durum yaşanması halinde) eğitmeniniz ile irtibata geçiniz.

 

GÜNLÜK KAYIT ÇİZELGESİ

 

Tarih:

 

___/___/_____

 

Saatler:

 

_________

 

Faaliyetler:

 

Tarih:

 

___/___/_____

 

Saatler:

 

_________

 

Faaliyetler:

 

Tarih:

 

___/___/_____

 

Saatler:

 

_________

 

Faaliyetler:

 

Tarih:

 

___/___/_____

 

Saatler:

 

_________

Faaliyetler:

 

Tarih:

 

___/___/_____

 

Saatler:

 

_________

 

Faaliyetler:

 

Bu sayfayı ihtiyaç olduğu sayıda çoğaltabilirsiniz.

EĞİTMEN FAALİYET DEĞERLENDİME TABLOSU

Eğitmenin faaliyetleri her 3 ayda bir değerlendirilmelidir.

Lütfen çalışmaları gözden geçiriniz ve eğitmeninizin faaliyetleri ile göstermiş olduğu desteği aşağıdaki derecelendirme ölçeğine göre puanlayınız:

Ölçek:  1– Yetersiz;    2– Yeterli;     3– Tatminkar;     4– İyi;     5– Çok İyi;     6– Mükemmel

Puanlama  
1 2 3 4 5 6
1.     Eğitmen eğitim / staj öncesi bana aşağıdaki konularda yeterli bilgi verdi:            
● işletme kuralları; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● departman tarafından belirlenen hedefler; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● görevleri yerine getirmek için mevcut zamanın organize edilmesi. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
2.     Eğitmen bana belirli gözlem tutanakları üzerinden şirketin faaliyetleri hakkında bilgi edinme fırsatı oluşturdu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
3.     Eğitmen muhtemel zorlukları önceden gördü. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
4.     Eğitmen uygulanması gereken standart ve prosedürleri anlamamda yardımcı oldu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5.     Eğitmen çalışmalarımda yeni fikirler ve metotlar denemem konusunda beni cesaretlendirdi. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
6.     Eğitmen her günün sonunda bana yapıcı dönütler verdi. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
7.     Değerlendirme:
● Yerine getirmem gereken asgari yeterlilik standardı konusunda bilgilendirildim. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Değerlendirmeye alındığım kriterleri anlamamda yardımcı olundu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Kendimi geliştirme becerisi geliştirmemde yardımcı olundu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Değerlendirme sürecimde teşvik edildiğimi hissettim. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Kendimi geliştirme becerisi geliştirmemde yardımcı olundu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
8.     Bu öğrenme deneyimi kariyer seçimimde motive edici bir unsur oldu
● Eğitmen, eğitim esnasında güçlü yanlarımı belirlememde yardımcı oldu; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Eğitmen performansımın zayıf yönlerini görmemde yardımcı oldu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Tarih: ___/___/_____      İmza: ______________________________________________________________

İZLEME ANKETİ

Bu anket, öğrencinin izlenmesinden sorumlu eğitmen ya da meslek danışmanı tarafından cevaplanmalıdır.

Bu anket her üç ayda bir doldurulmalıdır.

 1. Öğrencinin güçlü yanları ve tamamladığı öğrenme kazanımları:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Geliştirilmesi gereken alanlar:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Eğer geliştirilecek alan varsa, gelişim stratejisini belirtiniz:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Staj / uygulama hususlarında:

 

 1. Öğrencinin performansına baktığınızda, performanslarına baktığınızda, bu öğrencinin bu alanda başarılı olacağını düşünüyor musunuz?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kurumda öğrencinin yeterliliklerine uygun bir pozisyon varsa bu öğrencinin işe alınmasını tavsiye eder misiniz? Lütfen cevabınızın sebeplerini yazınız.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tarih: ___/___/_____      İmza: ______________________________________________________________

 

 

YURTDIŞInda ÖĞRENME DENEYİMİ RAPORU

Aşağıda yurtdışındaki eğitim döneminde edinilen öğrenme deneyimine ait raporun bir modeli bulunmaktadır ve bu raporun eğitim döneminin bitiminden hemen sonra öğrenci tarafından hazırlanıp, hem öğrenci hem de eğitici tarafından imzalaması gerekmektedir.

 

yurtdışında öğrenme deneyimi raporu
Öğrencinin Adı ve Soyadı:  
Alıcı Kurum ve Departman:  
Eğitmenin Adı ve Soyadı:  
Gönderen Kurum Yetkilisi:  
Aracı Kurum Yetkilisi (Varsa):  
Eğitim Dönemi: Başlangıç Tarihi  ___/___/_____       Bitiş Tarihi ___/___/_____
Beklenen Öğrenme Kazanımları:
Yapılan Faaliyetler:
Kişisel Gözlemler:
Sonuçlar:

 

Tarih: ___/___/_____      Öğrencinin İmzası: ______________________________________________________

Tarih: ___/___/_____      Eğitmenin İmzası: _______________________________________________________

 

 

BİBLİYOGRAFİK REFERANSLAR

Brumar, Constanța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Consumiri Specifice Şi Retete. Bucharest.

Radu, Steluța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Estetica Preparatelor Culinare. Bucharest.

 

 

 

WEBSİTE REFERANSLARI

 

https://eurodesk.eu/

https://www.coursehero.com/

http://tvet.ro/index.php/ro/pentru-elevi.html

http://www.hazelgrovehigh.co.uk

https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships#fil=uk

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve programı aşağıdaki hususları yerine getirmek için bir dizi araçtan oluşturulmuştur:
  1. öğrencilere öğrenme deneyimleri esnasında rehberlik;
  2. gerekli durumlarda gelişim için kılavuzlar hazırlamak da dahil, öğrencinin yurtdışı eğitimi esnasında desteklemek;
  3. öğrencilere yurtdışı eğitimleri esnasında dönüt sağlamak;
  4. öğrencinin, öğrenme deneyimi esnasında günlük faaliyetlerini kayıt altına almasını desteklemek;
  5. izleme süreci esnasında faaliyetleri öğrencinin ihtiyaçlarına göre geliştirmek ve düzenlemek amacı ile sorumlu eğitmen ve meslek eğiticilerine dönüt sağlamak;
  6. günlük kayıt formu modeli, öğrencinin deneyimini izleme ve değerlendirme aracı modeli, eğitmenin faaliyetlerini değerlendirmek için bir anket modeli, öğrenme deneyiminin öğrenci tarafından raporlanması için bir model.
 • Bu çerçeve programının aşağıdaki hususları izleme ve değerlendirmekte kullanılması amaçlanmaktadır:
  1. Yurtdışı eğitim esnasında öğrencinin öğrenme deneyimi;
  2. Öğrencinin gelişimi ve MEÖ öğrencilerinin öğrenme amaçlı olarak düzenlenen bir Avrupa Hareketlilik Projesine katılımı esnasında edindiği öğrenme kazanımları;
  3. Eğitim dönemi esnasında eğitmen tarafından tedarik edilen faaliyet ve destek
 • Bu araç Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak eden okullar, kamu kuruluşları ve diğer özel teşebbüs kurumlarının kullanımı için oluşturulmuştur.
 • Bu araç özellikle MEÖ öğrencilerinin Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak ettiklerinde edindikleri öğrenme kazanımı ünitelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, doğrulanması, tanınması ve belgelendirilmesi hususlarını kapsayan ECVET uygulaması dâhilinde uygulanması için oluşturulmuştur.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

Aşama 2: Hareketliliğin Uygulanması

Seviye 5: İzleme ve Değerlendirme