Adı ve Soyadı:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Dönem:     Başlangıç: ___/___/_____       Bitiş: ___/___/_____

 

Yer (Kurum ve Adresi):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Öğrenme Kazanımı Ünitesi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Beklenen Öğrenme Kazanımları:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Özel Görevler:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Gözlemler:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Hafta No.

 ………

 

Başlangıç Tarihi ___/___/_____       Bitiş tarihi___/___/_____

Faaliyetler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Başarılar:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hafta edinilen iyi tecrübeler:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu hafta karşılaşılan zorluklar, yapılan hatalar, olumsuz tecrübeler:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durumu düzeltmek için neler yaptınız?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eğiticinin görüşleri ve imzası:  

           

 

 

 

 

Bu sayfayı ihtiyaç olduğu sayıda çoğaltabilirsiniz.

Başarılar hususunda, aşağıda verilen soru ve önerileri okuyunuz:

 

1.     Bu hafta hangi yeni bilgi, beceri ve yeterlilikleri edindiniz?

Örnekler:

Belirli aletlerle çalıştım.

Çalışma programı hazırladım, takvimleri yönettim ve eğitmenim için randevuları düzenledim.

Kuru ısıtma tekniğini öğrendim

Pişmemiş ürünlerin nasıl seçileceğini öğrendim.

Hijyen ve güvenlik kuralları vb. nasıl uyulacağını öğrendim.

2.     Öğretmenin, çalışma arkadaşların ya da eğitmenin ile ne tür ilginç veya kendini geliştirici tecrübeler yaşadın?

Örnekler:

Çok mutluyum çünkü çok şey öğrendim ve bu alanda tecrübe edindim.

Fırında pişirme tekniğini öğrendim

Çalışanlar ve müdür ile bir toplantı yaptık ve iş konusunda konuştuk

Bir toplantıda eğitmenime eşlik ettim ve beni misafirlerle tanıştırdı

Eğitmenim bana bir müşteri toplantısında nasıl davranmam gerektiğini gösterdi. Toplantı öncesinde eğitmenime göstermek için bazı belgeler ve teklif metni hazırlamam gerekti

Toplantı ortamında kariyerim için faydalı olabilecek bir çok şey öğrendim

Eğitmen ayrıca mutfak envanteri giriş-çıkışının nasıl yapılacağı ile tedarik direktiflerini nasıl onaylayacağımı öğretti

Eğitmen bana rapor, yazışma ve şablon hazırlamayı öğretti. Bir restorandaki mutfak laboratuvarlarını ziyaret ettikten sonra rapor hazırlamayı da gösterdi. Bu ziyaret esnasında çeşitli pişirme metotları ile araç-gereçleri öğrendik ve ayrıca buhar makinası montajını görme fırsatı elde ettik.

 

 

 

 

 

 

 

BİBLİYOGRAFİK REFERANSLAR

Brumar, Constanța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Consumiri Specifice Şi Retete. Bucharest.

Radu, Steluța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Estetica Preparatelor Culinare. Bucharest.

 

 

 

WEBSİTESİ REFERANSLARI

 

https://eurodesk.eu/

https://www.coursehero.com/

https://www.pmu.edu.sa/Attachments/Life_PMU/pdf/Log%20Book.pdf

http://tvet.ro/index.php/ro/pentru-elevi.html

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu araç aşağıdaki hususları sağlamayı amaçlar:
  1. Öğrencilere öğrenim deneyimleri esnasında rehberlik etmek;
  2. Öğrencilere öğrenim deneyimi esnasında ve sonrasında dönüt sağlamak;
  3. Öğrencilerin yurtdışında edindikleri öğrenme deneyimi esnasında kullanacakları bir kayıt defteri modelini oluşturmak.
 • Bu araç aşağıdaki hususların izlenmesi ve değerlendirilmesinde kullanılmak için düşünülmüştür:
  1. MEÖ öğrencilerinin öğrenme amaçlı olarak iştirak ettikleri bir Avrupa Hareketlilik projesinde edindikleri Öğrenme Kazanımları

Bu kayıt defteri, öğrenicinin öğrenme deneyimi boyunca deneyimlerini ve başarılarını kronolojik sıraya göre kaydetmesine yardımcı olacaktır.

Öğrenciye günlük eğitim faaliyetlerini kayıt altına almasında kendisine yardımcı olacak bir belge verilir.

Gönderen kurumun öğrencinin gelişimini takip etmesine yardımcı olmasının yanı sıra, alıcı kurumun da öğrenme kazanımlarını değerlendirmesine imkân tanıyacaktır. Öğrenme deneyiminin gelişimini listeler ve bütün eğitim süresi boyunca haftalık olarak eklenir.

Öğrenciler izlenecek ve periyodik olarak geri dönüt alacaklardır.

 • Bu araç Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak eden okullar, kamu kuruluşları ve diğer özel teşebbüs kurumlarının kullanımı için oluşturulmuştur.
 • Bu araç özellikle MEÖ öğrencilerinin Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak ettiklerinde edindikleri öğrenme kazanımı ünitelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, doğrulanması, tanınması ve belgelendirilmesi hususlarını kapsayan ECVET uygulaması dâhilinde uygulanması için oluşturulmuştur.

Alıcı kurum tarafından öğrencilerin eğitilmesi için seçilen kişi (öğretmen / eğitmen) öğrenme sürecini takip etmek için bu aracı kullanır.

Bu araç ayrıca alıcı kurum bünyesinde öğrencinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmekten sorumlu kişi tarafından da kullanılır.

 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

Aşama 2: Hareketliliğin Uygulanması

Seviye 5: İzleme ve Değerlendirme