1. eşleştirme matrisi NEdir?

Bir Eşleştirme Matrisi, belirli bir yeterlilik için farklı ülkeler arasındaki ortak Öğrenme Kazanımı Ünitelerini gösteren bir araçtır. Bu matris, ülkeler arasında Öğrenme Kazanımı Ünitelerini oluşturan tüm bileşenler üzerinde bir çalışmanın ve karşılaştırmanın sonucudur.

Öğrenme Kazanımı Üniteleri, yeterliliğin karşılıklı olarak anlaşılmasını sağlamak ve ülkelerin yeterlilikleri arasında nesnel bir karşılaştırmaya izin vermek için ortak bir kavramsal çerçeveye uygun olarak tanımlanmalıdır.

EURspace Projesi bağlamında, Öğrenme Kazanımı Üniteleri; gözlenebilir ve doğrulanabilir çıktılara götüren, tutarlı, anlaşılır ve mantıklı bir temel mesleki kazanım kümesinde birbirine bağlı olan en önemli kavrayış veya anahtar görevleri uygulamaya koymak için gereken tutarlı bir bilgi, beceri ve yeterlik kümesi olarak anlaşılmaktadır.

 1. EŞLEŞTİRME İŞLEMİ

Eşleştirme Matrisleri için sadece ortak Öğrenme Kazanımı Üniteleri dikkate alınacaktır. Ortak Öğrenme Kazanımları varsa, fakat ortak Öğrenme Kazanımı Üniteleri olarak gruplandırılmamışlarsa, bunlar dikkate alınmayacaktır. Benzer şekilde, Öğrenme Kazanımı Ünitelerinin parçaları da dikkate alınmayacaktır. Sadece Öğrenme Kazanımı Ünitesinin tamamı eşleştiğinde, bu ünite Matrisin oluşturulması için dikkate alınacaktır.

Pilot Projenin eşleştirme matrisleri için en az 3 ülke arasında ortak olan üniteler dikkate alınacaktır.

Eşleştirme Matrisi kavramı, EURspace Pilot Projesi’nin uygulanması bağlamında geliştirilmiştir. Gerçekleştirilen Pilot Projenin metodolojisinin bir bölümünü oluşturur.

Eşleştirme işlemi, Öğrenme Kazanımı Ünitelerinde yer alan bileşenlerin karşılaştırılmasından oluşan ve temel mesleki kazanımları, öğrenme kazanımlarını, performans kriterlerini ve çıktıları eşleştiren bir dokümanla sonuçlanan metodolojik bir yaklaşımdır.

Bir dizi temel mesleki kazanımı gerçekleştirmek ve bir performans kriterleri kümesini temel alan gözlemlenebilir ve ölçülebilir olarak nitelendirilen bir dizi çıktıyı yerine getirebilmek için ortak bir bilgi, beceri ve yeterlik kümesine ihtiyaç olduğu varsayılmaktadır.

Eşleşme, bir ülkenin yeterliliğinde diğer ülkedeki bir Öğrenme Kazanımı Ünitesinin bileşenlerine eşdeğer olan, bir dizi temel mesleki kazanım, öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve yetkinlik) ve çıktılardan oluşan bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi olduğu anlamına gelir.

Diğer ülkelerle yapılan karşılaştırma sonrasında Eşleşemez olarak belirtilen yeterlilikler, ülkenin yeterliliğinin, karşılaştırıldığı ülkedekine eşdeğer temel mesleki kazanımlar, öğrenme kazanımları (bilgi, beceri ve yeterlik) ve çıktılardan oluşan bir Öğrenme Kazanımı Ünitesine sahip olmadığı anlamına gelir.

Tablo 1, Eşleştirme işlemde dikkate alınması gereken bileşenlerin bulunduğu bir kontrol listesi sunmaktadır.

Tablo 1: Eşleştirme işlemini desteklemek için Kontrol Listesi.

Eşleştirme İşlemi esnasında dikkate alınması gereken konular nelerdir? Kontrol Listesi

Evet/Hayır

Ø Eşdeğer Temel Mesleki Kazanım
Ø Eşdeğer Bilgi

Derinlik seviyesi boyutları

Genişlik seviyesi boyutları

Ø Eşdeğer Beceri

Derinlik seviyesi boyutları

Genişlik seviyesi boyutları

Ø Eşdeğer Yeterlik

Maharet seviyesi

Otonomi, sorumluluk, yaratıcılık ve diğer sosyal beceriler seviyesi

Ø Eşdeğer Performans Kriterleri

Değerlendirme için gereken performans seviyeleri

Ø Eşdeğer Çıktılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. EŞLEŞTİRME MATRİSİ
Yeterlilik  
EQF (AYÇ) Seviyesi  
Matrise dahil olan Ülkeler PT ES IT FR LT RO TR

Örenme Kazanımı Ünitelerinin Temel ve Alt Konuları

Temel Konu
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
               
Temel Konu
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Temel Konu              
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Temel Konu              
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Temel Konu              
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Temel Konu              
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR
Alt Konu PT ES IT FR LT RO TR

Gösterge

  Eşleşiyor
  Eşleşmiyor
 1. bitmiş bir eşleştirme matrisine örnek

 

Matching Matrix

 

Qualification Cooker
EQF Level III; IV
Countries involved in the Matrix PT ES IT FR LT RO TR

 

 

Öğrenme Kazanımı Ünitesi Konuları

Hijyen / Kalite                
Mesleki güvenlik ve hijyen   PT ES IT FR LT RO TR
Gıda güvenliği ve hijyeni   PT ES IT FR LT RO TR
Mutfak Organizasyonu                
Mutfak Organizasyonu   PT ES IT FR LT RO TR
Pişmemiş Ürünler   PT ES IT FR LT RO TR
Tedarik / Stoklar   PT ES IT FR LT RO TR
Hazır Ürünler                
Soslar   PT ES IT FR LT RO TR
Hamur   PT ES IT FR LT RO TR
Başlangıçlar                
Başlangıçlar   PT ES IT FR LT RO TR
Çorbalar                
Çorbalar   PT ES IT FR LT RO TR
Yemekler                
Et, Kümes Hayvanları, Av hayvanları   PT ES IT FR LT RO TR
Balık, Deniz ürünleri   PT ES IT FR LT RO TR
Makarna   PT ES IT FR LT RO TR
Salata   PT ES IT FR LT RO TR
Yumurta   PT ES IT FR LT RO TR
Garnitür   PT ES IT FR LT RO TR
Tatlılar                
Tatlılar   PT ES IT FR LT RO TR

Gösterge

Eşleşiyor
Eşleşmiyor

BİBLİYOGRAFİK REFERANSLAR

CEDEFOP (2017). Defining, writing and applying learning outcomes – a European Handbook. Luxembourg: Publications Office of the European Union.

European Parliament; Council of the European Union (2008). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of a European Qualifications Framework for Lifelong Learning. Official Journal of the European Union. 2008/C 111/01), pp. 111/1-111/7.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, European Commission (2016). Implementation of the Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). EU Publications.

 

 

WEBSİTESİ REFERANSLARI

 

http://www.catalogo.anqep.gov.pt/PDF/QualificacaoReferencialPDF/1809/CP/duplacertificacao/811183_RefCP

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2010/04/1001930a.pdf

http://megep.meb.gov.tr/dokumanlar/Ders%20Bilgi%20Formlar%C4%B1/Eski%20Alanlar/Y%C4%B0YECEK%20%C4%B0%C3%87ECEK%20H%C4%B0ZMETLER%C4%B0_DBF.rar

http://www.kpmpc.lt/kpmpc/profesinis-mokymas-3/programos-ir-istekliai/modulines-profesinio-mokymo-programos/

http://tvet.ro/Anexe/OMECTS/OMECTS%203646%20din%2004.02.2011.zip

http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/spip.php?article1675#Baccalaureat-Professionnel-Cuisine

http://www.regione.umbria.it/documents/18/7460982/2016.07.18_Revisione+S.P.+Cuoco/09199634-7b58-4e7b-bb7e-2c144409c74d

http://www.ecvet-toolkit.eu/

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve plan aşağıdakileri sağlamayı amaçlar:
  1. Eşleştirme Matrisinin tanımı – EURspace Projesi bağlamında;
  2. Eşleştirme Sürecinin açıklanması – EURspace Projesi bağlamında
  3. Eşleştirme Matrisinin detaylandırılmasının örneklendirilmesi.
 • Bu çerçeve plan aşağıdakilerin belirlenmesinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır:
  1. Bir yeterliliğin farklı ülkeler arasında ortak olan Öğrenme Kazanımı Üniteleri
 • Bu çerçeve plan, Avrupa hareketlilik projelerine katılan okullar, kamu kurumları ve özel kurumlarca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
 • Bu çerçeve plan, ECVET uygulaması kapsamında ve özellikle Mesleki Eğitim (VET) öğrencilerinin Avrupa hareketlilik projelerine iştirakleri öncesinde, edindikleri öğrenme kazanımlarının onaylanması ve tanınması sürecinin hazırlanması için uygulanabilir.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:
 1. Aşama: Hareketlilik Öncesi
 2. Basamak – Tanınma-Onaylanma Sürecinin Hazırlanması