1. SERTİFİKA NEDİR?

EURspace projesi kapsamında tasarlanan sertifika daha öncesinden gönderen kurum, alıcı kurum ve öğrenci arasında imzalanan sözleşme uyarınca öğrencinin hareketlilik süreci dâhilinde belirli bir Öğrenme Kazanımı Ünitesini başarılı bir şekilde tamamladığını tasdikleyen resmi bir belgedir.

Sertifika, öğrencinin Mutabakat Metni ve Öğrenme Anlaşmalarında belirtilen Öğrenme Kazanımı Üniteleri dâhilinde edinilmesi beklenen Öğrenme Kazanımlarını tamamladığını resmi bir belge üzerinde teyit eder.

Başarılı bir şekilde tamamlanan her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi için bir Sertifika düzenlenmelidir.

 1. SERTİFİKA DÜZENLEME ŞARTLARI

 

Öğrencinin bir öğrenme dönemini ve akabinde ise başarılı bir değerlendirme sürecini tamamlamasının ardından her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi için bir Sertifika düzenlenmelidir.

Öğrencinin Pedagojik Devrenin tamamlaması, değerlendirme araçlarının kullanması (Öğrenme Kazanımı Üniteleri için Değerlendirme Araçları, İş Başı Değerlendirme Aracı, Yeterlilikler Değerlendirme Aracı. vb), belirli bir Öğrenme Kazanımı Ünitesinin gereklerini başarılı bir şekilde tamamlaması ve programın kurallarını uygulamasının akabinde her bir Öğrenme Kazanımı Ünitesi için bir Sertifika düzenlenmelidir.

 1. sertİfİkanın düzenlenmesİ İle İlgİlİ sorumluluklar

 

Sertifika, daha öncesinde Mutabakat Metni ve Öğrenme Anlaşması dâhilinde ve değerlendirme işleminin sonuçları uyarınca, gönderen kurum ile alıcı kurum arasında paylaşılan bir sorumluluk anlayışına göre düzenlenmelidir.

Hem gönderen, hem de alıcı kurumlar temel ve mesleki eğitim sertifikalarını düzenlemek için gerekli resmi yeterliliklere sahip kuruluşlar olmalıdır. Alıcı kurumun bir şekilde okul ya da MEÖ sağlayıcısı olmadığı durumlarda (örneğin, iş başı eğitim uygulamalarında olabilir), bir aracı kurum (okul ya da MEÖ sağlayıcısı) gönderen kurum ile birlikte Sertifikaları düzenlemekle yükümlüdür.

 

 1. SERTİFİKA’DA BELİRTİLEN BİLGİLER

 

EURspace projesi dâhilinde düzenlenen Sertifika aşağıdaki bilgileri ihtiva eder:

 • Öğrenci / Katılımcının tam adı;
 • Öğrenci / Katılımcının ülkesi
 • Öğrenci / Katılımcının doğum tarihi;
 • Öğrenci / Katılımcının doğum yeri;
 • Öğrenme Kazanımı Ünitesinin adı;
 • Öğrenme Kazanımı Ünitesinin Kodu (mümkünse);
 • Öğrenme Kazanımı Ünitesinin yer aldığı Yeterliliğin EQF seviyesi;
 • Öğrenme Kazanımı Ünitesinin eğitim saatlerinin sayısı;
 • Yeterliliğin adı;
 • Alıcı Kurum adı (ev sahibi ülkedeki kurumun adı);
 • Alıcı kurumun bulunduğu şehir ve adresi (ev sahibi ülkede);
 • Öğrencinin/Katılımcının değerlendirme prosedürü sonrasında belirtilen Öğrenme Kazanımı Ünitesi için edindiği derecelendirme. Bu derecelendirme aşağıdaki şartlarda sağlanmalıdır:

(12.1) Alıcı kurum/ülke ölçeğine göre edinilmiş derecelendirme;

(12.2) Gönderen kurum/ülke ölçeğine göre edinilmiş derecelendirme;

(12.3) Avrupa ölçeğinde edinilmiş derecelendirme;

 • Erasmus+ Programı tarafından onaylanan ve hareketliliğin gerçekleştirildiği Avrupa Hareketlilik Projesi’nin numarası;
 • Gönderen kurumun adı (gönderen ülkedeki kurum);
 • Öğrenme Anlaşmasında mutabık kalındığı ve yazılı olarak belirtildiği üzere Öğrenme Kazanımı Ünitesine gönderen kurumun bulunduğu ülkede verilen ECVET Kredi Puanları

EK I – TEKNİK VERİ

 • Bu çerçeve programı aşağıdaki hususları yerine getirmek için bir dizi araçtan oluşturulmuştur:
  1. Alıcı kurum ile gönderen kurum arasında ortak bir çalışma ile hazırlanan ve öğrencinin iştirak etmiş olduğu bir Avrupa Hareketlilik Projesi esnasında verilen bir Öğrenme Kazanımı Ünitesini başarılı bir şekilde edindiğini gösteren bir Sertifika modelidir.
 • Bu çerçeve programı aşağıdaki hususları belgelendirmekte kullanılmak için hazırlanmıştır:
  1. MEÖ öğrencilerinin farklı bir ülkede bir Avrupa Hareketlilik Projesine katılımları esnasında edindikleri Öğrenme Kazanımı Üniteleri.
 • Bu araç Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak eden okullar, kamu kuruluşları ve diğer özel teşebbüs kurumlarının kullanımı için oluşturulmuştur.
 • Bu araç özellikle MEÖ öğrencilerinin Avrupa Hareketlilik Projelerine iştirak ettiklerinde edindikleri öğrenme kazanımı ünitelerinin izlenmesi, değerlendirilmesi, doğrulanması, tanınması ve belgelendirilmesi hususlarını kapsayan ECVET uygulaması dâhilinde uygulanması için oluşturulmuştur.
 • Aracın kullanılması gereken Pedagojik Döngünün Aşama ve Seviyeleri:

Aşama 3: Hareketlilik Sonrası

Seviye 7: Öğrenme Kazanımlarının Doğrulanması ve Belgelendirilmesi