Veiklos vertinimo forma

 

 

 

MOKINIO INFORMACIJA

 

Vardas, pavardė: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Siunčianti organizacija: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Kvalifikacija: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

EKS lygis: …………………………

 

 

Priimanti organizacija: ………………………………………………………………………………………………………..

 

Laikotarpis:     Nuo ___/___/_____       Iki ___/___/_____

 

Kvalifikacinis vienetas / mokymosi patirtis:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Siektini mokymosi rezultatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Mokytojo/ praktikos vadovo vardas, pavardė…………………………………………………………………………..

 

Mokytojo kvalifikacija: ….……………………………………………………………………………………………………..

 

Kiti priimančios organizacijos asmenys atsakingi už mokinio stebėseną:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

NUORODOS IR PATARIMAI

 

 

PASIRUOŠK SAVO PIRMAI DIENAI

Atvyk į praktikos vietą gerokai iš anksto

Apsirenk tvarkingai

Paklausk apie savo kasdienes užduotis

Pasitikrink kokius darbus turėsi atlikti

Užsirašyk savo mokytojo/ vadybininko kontaktinę informaciją

 
SVEIKATA IR SAUGUMAS

 

Praktikos vietoje turi laikytis keleto bendro pobūdžio taisyklių, kad nepakliūtum į nelaimingą atsitikimą darbe ir taip pat, kad nesukeltum nelaimingo atstikimo.

Laikykis visų saugumo taisyklių

Sužinok ar savo mokymosi/ darbo vietoje yra specialios taisyklės, pavyzdžiui dėvėti specialius rūbus arba kur yra avariniai išėjimai. Tu turi žinoti taisykles ir jų laikytis. Atidžiai klausykis savo praktikos vadovo/ vadybininko patarimų arba instrukcijų ir nebijok užduoti kylančių klausimų.

Pirmoji pagalba

Jei susižeistum, nedelsdamas pranešk savo praktikos vadovui/ vadybininkui ir gydykis.

 

Švara

Nuolat palaikyk švarą savo darbo vietoje. Nepamiršk reguliariai plautis rankų.

 

PAGALBA

 

Ką daryti jei atsitiks kažkas nenumatyto? Pavyzdžiui:

–       Tu susirgai…

–       Pramiegojai…

–       Autobusas vėlavo…

Nepanikuok…

Kuo greičiau paskambink savo praktikos vadovui ir pranešk, kad gali vėluoti. Tai mandagu ir profesionalu. Jeigu reikia pagalbos, susisiek su savo praktikos vadovu.

 

 

 

KASDIENĖS VEIKLOS ATASKAITA

 

Data:

 

___/___/_____

 

Valandų sk.:

 

_________

 

Veiklos:

 

Data:

 

___/___/_____

 

Valandų sk.:

 

_________

 

Veiklos:

 

Data:

 

___/___/_____

 

Valandų sk.:

 

_________

 

Veiklos:

 

Data:

 

___/___/_____

 

Valandų sk.:

 

_________

Veikos:

 

Data:

 

___/___/_____

 

Valandų sk.:

 

_________

 

Activities:

 

Šis puslapis gali būti padaugintas pagal poreikį.

PRAKTIKOS VADOVO ĮVERTINIMAS

Praktikos vadovo veikla turi būti įvertinta kas 3 mėnesius.

Įvertinkite praktikos vadovo darbą ir pagalbą pagal šią skalę:

Skalė:  1– Nepakankamai;    2– Pakankamai;     3– Patenkinamai;     4– Gerai;     5– Labai gerai;     6– Puikiai

Pasitenkinimas  
1 2 3 4 5 6
1.     Praktikos vadovas suteikė man pakankamai informacijos prieš pradedant praktiką apie:            
● darbo taisykles; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● iškeltus mokymosi tikslus; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● užduočių atlikimo laiko organizavimą. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
2.     Praktikos vadovas pasiūlė galimybę stebėti įmonės veiklos aspektus pagal specialų stebėjimo lapą. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
3.     Praktikos vadovas numatė galimus sunkumus. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
4.     Praktikos vadovas padėjo man suprasti taikomus standartus ir procedūras. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5.     Praktikos vadovas paskatino mane siūlyti naujas idėjas ir metodus mano darbe. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
6.     Praktikos vadovas suteikė man konstruktyvų grįžtamąjį ryšį kiekvienos dienos pabaigoje. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
7.     Vertinimas:
● Aš buvau informuota (s) apie minimalų kompetencijos standartą. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Man padėjo suprasti vertinimo kriterijus. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Padėjo mano asmenybės augimui. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Vertinimas mane skatino tobulėti. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
8.     Ši mokymosi patirtis padėjo man apsispręsti dėl tolimesnio karjeros pasirinkimo:
● Praktikos vadovas padėjo man identifikuoti savo stiprybes; ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
● Praktikos vadovas padėjo man perprasti silpnuosius savo darbo aspektus. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨

Data: ___/___/_____      Parašas: ______________________________________________________________

STEBĖSENOS ANKETA

Šios anketos klausimus turėtų atsakyti praktikos vadovas arba profesionalas, atsakingas už mokinio stebėseną.

Anketos klausimai turėtų būti atsakomi kas 3 mėnesius.

 1. Mokinio stiprybės ir pasiekti mokymosi rezultatai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tobulintinos sritys:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Jeigu taikytina, pateikite tobulinimo strategiją:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Praktikos atveju:

 

 1. Remianti ankstesniu mokinio darbu, ar manote, kad mokinys bus geras savo srities specialistas? Argumentuokite savo atsakymą.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Jeigu įmonei būtų reikalingas darbuotojas pagal mokinio kvalifikaciją, ar jį (ją) rekomenduotumėte? Argumentuokite. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data: ___/___/_____      Parašas: ______________________________________________________________

 

 

mOKYMOSI UŽSIENYJE ATASKAITA

Ši mokymosi užsienyje ataskaita turi būti pildoma mokinio ir pasirašoma mokinio ir praktikos vadovo, iškart po mokymosi užsienyje.

 

MOKYMOSI UŽSIENYJE ATASKAITA
Mokinio vardas ir pavardė:  
Priimanti organizacija ir skyrius:  
Praktikos vadovo vardas ir pavardė:  
Siunčiančios organizacijos atsakingas asmuo:  
Tarpinės organizacijos atsakingas asmuo (jei taikoma):  
Mokymosi laikotarpis: Nuo  ___/___/_____       Iki ___/___/_____
Siektini mokymosi rezultatai:
Atliktos užduotys:
Įsivertinimas:
Išvados:

 

Data: ___/___/_____      Mokinio parašas: ___________________________________________________

Data: ___/___/_____      Praktikos vadovo parašas: ____________________________________________

BIBLIOGRAFINĖS  NUORODOS

Brumar, Constanța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Consumiri Specifice Şi Retete. Bucharest.

Radu, Steluța (2009). Auxiliar Curricular Clasa a XI-a Modulul: Estetica Preparatelor Culinare. Bucharest.

 

 

 

INTERNETINĖS NUORODOS

 

https://eurodesk.eu/

https://www.coursehero.com/

http://tvet.ro/index.php/ro/pentru-elevi.html

http://www.hazelgrovehigh.co.uk

https://www.cityandguilds.com/qualifications-and-apprenticeships#fil=uk

 I PRIEDAS– TECHNINIS LAPAS

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Konsultacija mokiniams mokymosi procese;
  2. Pagalba mokiniams mokymo užsienyje metu ir konsultacija dėl tobulėjimo strategijos pagal poreikį;
  3. Grįžtamasis ryšys mokiniams mokymo užsienyje metu ir po jo;
  4. Pagalba mokiniams registruojant kasdienes mokymosi veiklas;
  5. Grįžtamasis ryšys praktikos vadovui ir kitiems už stebėseną atsakingiems profesionalams, siekiant pagerinti ir pritaikyti veiklas prie mokinio poreikių;
 • Kasdienės veiklos registracijos lapas, priemonė stedėti ir vertinti mokinio patirtį, anketos modelis, siekiant įvertinti praktikos vadovo darbą ir mokinio mokymosi patirties ataskaitos pavyzdys.
  1. Šis aprašas bus naudojamas stebint ir vertinant:
  2. Mokinių mokymosi užsienyje patirtį;
  3. Mokinių pažangą ir mobilumo projektų metu įgytus mokymosi rezultatus;
  4. Praktikos vadovo darbą ir paramą mokymosi laikotarpiu.
 • Šis aprašasis skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • This Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, ypač patvirtinant ir pripažįstant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, kaip pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.
 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

2 fazė: Mobilumo metu

5 etapas: Stebėsena ir vertinimas