ĮVADAS

Vardas, pavardė: ………………………………………………………………………………………………………………

 

Priimanti organizacija: ………………………………………………………………………………………………………..

Kvalifikacija: …………………………………………………………………………………………………………………………

 

EKS lygis: …………………………

 

Laikotarpis:     Nuo ___/___/_____       Iki ___/___/_____

 

Kvalifikacinis vienetas / mokymosi patirtis:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Pasiektas kvalifikacinis vienetas:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Praktinė veikla- vertinimo kriterijai:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Praktikos vadovo vardas, pavardė: ……………………………

 

Data: ___/___/_____      Mokinio parašas: ______________________________________________________

Data: ___/___/_____      Praktikos vadovo parašas: _________________________________________________

 

PORTFOLIO DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

 

CV ¨
Dokumentas susijęs su organizacija, kurioje vyko stažuotė (organizacijos taisyklės, tvarkos, organizacijos perspektyvos, žiniaraščiai ir t.t.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Dokumentas susijęs su įgytomis žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, naudotomis studijuojant ir mokantis (knygos, straipsniai, tyrimų dokumentai, instrukcijos, receptai, tyrimų tinklalapiai ir t.t.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Atlikto darbo įrodymai (dokumentai, naudoti/ paruošti, pildyti darbo dokumentai, kasdienės gamybos planai, pusgaminių registravimo lapai, produktų užsakymo lapai, diagramos, matavimai, lentelės, receptai, atliktų darbų nuotraukos, stebėjimo lapas ir t.t.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Praktinio mokymosi dienoraštis ¨
Stebėsena ¨
Komandinis darbas – konkretūs komandinio darbo įrodymai

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Studijų darbas – konkretūs tiriamojo darbo įrodymai (modeliai, darbalapiai, konkrečių atliktų veiklų ar sukurtų produktų įrodymai. Pavyzdys: meniu su pardavimų kainomis, atliktų darbų žemėlapis, dienos gamybos planas, pagamintų produktų sąrašas ir t.t.).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨
Anketa apie mokymosi patirtį ¨
Portfolio vertinimo anketa ¨
Kita.

_________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

¨

 

 

 

 

 

 

 

PRISISTATYMAS

 

INFORMACIJA APIE ORGANIZACIJĄ, KURIOJE VYKSTA PRAKTINIS MOKYMASIS

 1. Trumpas organizacijos aprašymas (pavadinimas, organizacijos tipas, teikiamos paslaugos, organizacijos kutūra)
 
 
 
 
 1. Vietos aprašymas
 
 
 
 
 1. Atliktų veiklų aprašymas
 
 
 
 
 1. Mokiniui suteikta įranga
 
 
 
 
 1. Mokinio įsipareigojimai organizacijai
 
 
 
 
 1. Sveikatos ir saugos taisyklės
 
 
 
 
 1. Kita svarbi informacija
 
 
 
 

ORGANIZACIJOS TAISYKLĖS IR TVARKOS- SAUGOS STANDARTAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

refleKSIJA APIE MOKYMOSI PATIRTĮ:

žINIŲ, ĮGŪDŽIŲ IR KOMPETENCIJŲ PASIEKIMAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTINIO MOKYMOSI DIENORAŠTIS

 

Įkelkite čia mokymosi laikotarpio praktinio mokymosi dienoraštį.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEBĖSENA

 

Įkelkite čia mokymosi laikotarpio Stebėsenos dokumentus.

 

NAUDOTŲ DOKUMENTŲ RINKINYS

 

Įkelkite čia konkrečius praktikos metu naudotus dokumentus (tvarkas, instrukcijas, knygas, straipsnius, tyrimų dokumentus, lenteles, receptus, brėžinius, piešinius, internetinius tinklapius ir t.t.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮRODYMŲ RINKINYS

 

Įkelkite čia darbo/ praktikos rezultatų konkrečius įrodymus – dokumentai, darbe naudoti/ paruošti/ pildyti  dokumentai, kasdienės gamybos planai, pusgaminių registravimo lapai, produktų užsakymo lapai, diagramos, matavimai, lentelės, receptai, atliktų darbų nuotraukos, stebėjimo lapai ir t.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIJA APIE KOMANDINĮ DARBĄ

 

Įkelkite čia informaciją apie:

 1. Žmones, kurie dirbo kartu komandoje;
 2. Užduotis, kurias turėjai komandoje;
 3. Kiti su komanda susijusius aspektus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYMOSI DARBAS

 

Mokinys kviečiamas pasirinkti nedidelį mokymosi darbą- iš anksto susitarus su praktikos vadovu arba kitu profesionalu atsakingu už mokymosi stebėseną- susijusį su vienu ar daugiau siektinų mokymosi rezultatų ir čia juos aprašyti.

Pavyzdžiai:

 1. Mokinys kviečiamas aprašyti jo tam tikrą taikytą techniką.
 2. Mokinys kviečiamas aprašyti  tam tikros mašinos veikimą.
 3. Mokinys turi paaiškinti kiekvienos mašinos paskirtį ir techninius parametrus.
 4. Mokinys turi suskurti produktų sąrašą, kurių reikės pagaminti patiekalą, naudojant tam tikrą įrangą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILDOMI ĮRODYMAI SUSIJĘ SU MOKYMOSI DARBU ARBA KONKREČIOMIS UŽDUOTIMIS

 

Jei taikoma, įrašykite konkrečius įrodymus, susijusius su mokymosi darbu, kitas specifines užduotis ar veiklas. Pavyzdžiui: meniu su pardavimų kainomis, atliktų darbų žemėlapis, dienos gamybos planas, pagamintų produktų sąrašas ir t.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIBENDRINIMAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKETA APIE MOKYMOSI PATIRTĮ

Šią anketą mokinys turėtų pildyti kas 3 mėnesius. Ji padės formaliai pateikti grįžtamąjį ryšį apie stažuotę, kad priimančios organizacijos komanda galėtų patobulinti savo darbą pagal tavo poreikius. Informacija bus naudinga kaip rekomendacija būsimoms organizacijoms organizuoti mobilumus, atsižvelgti į tobulintinas sritis.

 

Skalė:  1– Nepakankamai;    2– Pakankamai;     3– Patenkinamai;     4– Gerai;     5– Labai gerai;     6– Puikiai

Vardas, pavardė: ………………………………………………………………………………………………………………………………..

Organizacija: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Departamentas: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Laikotarpis:     Nuo ___/___/_____       Iki ___/___/_____

Praktikos vadovas:…………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Aprašyk savo pareigas stažuotės metu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kiek tau buvo suteikta savarankiškumo ?
1 2 3 4 5 6
 1. Ar stažuotės metu tau buvo suteiktos konsultacijos?
1 2 3 4 5 6
 1. Kaip ši stažuotė galėtų būti patobulinta:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kaip ši patirtis tave pakeitė kaip asmenybę:
1 2 3 4 5 6
Kompetencijos
Įgūdžiai
Žinios
Požiūris
Elgesys
 1. Trumpai apibūdink kaip ši patirtis prisidėjo prie tavo profesinio tobulėjimo:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Įvertinkite stažuotės kokybę:
1 2 3 4 5 6
 1. Ar rekomenduotum stažuotės organizaciją kitiems mokiniams?
Taip  ¨ Ne  ¨

Data: ___/___/_____      Parašas: ______________________________________________________________

portfolio vertinimo anketa

Šią anketą pildo praktikos vadovas po Refleksinio mokymosi portfolio įteikimo mokiniui.

Šia vertinimo anketa nesiekiama įvertinti mokinio pasiektų mokymosi rezultatų. Refleksinis mokymosi portfolio gali būti naudojamas įvertinti mokinio įgytus mokymosi rezultatus po mokymosi laikotarpio, bet praktikos vadovas turėtų naudoti 16 aprašą įrašyti vertinimo rezultatams.

Skalė:  1– Nepakankamai;    2– Pakankamai;     3– Patenkinamai;     4– Gerai;     5– Labai gerai;     6– Puikiai

Pasitenkinimas
1 2 3 4 5 6
1.     Refleksinis mokymosi portfolio naudojama logiška seka. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
2.     Refleksinis mokymosi portfolio lengvai skaitomas. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
3.     Refleksinis mokymosi portfolio yra naudingas. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
4.     Refleksinis mokymosi portfolio yra baigtas. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
5.     Refleksinis mokymosi portfolio susijęs su mokymosi laikotarpiu. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
6.     Refleksinis mokymosi portfolio atspindi mokinio veiklas. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
7.     Refleksinis mokymosi portfolio teisingai naudojami techniniai terminai. ¨ ¨ ¨ ¨ ¨ ¨
 1. Stebėjimas:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data: ___/___/_____      Parašas: ______________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFINĖS NUORODOS

Berechet, Gabriela, (2006). Manualul Practic al Bucătarului. Bucharest: THR Publisher.

Bratu, Luliana, (2002). HACCP –  de la Teorie la Practică. Sibiu: University Publisher Lucian Blaga.

Florea, Constantin, (2004). Manualul Directorului de Restaurant. Bucharest: THR – CG Publisher.

Klenowski, V. (2003). Developing Portfolios for Learning and Assessment: Process and Principles. Londres: Routledge Falmer.

Marin, Viorel (coord.) (2007). Ghid Naţional de Bune Practici Pentru Siguranţa Alimentelor – Sistemul de Siguranţa Alimentelor HACCP, Produse Culinare. Bucharest: Uranus Publisher.

McAffe, O.; Leong, D. (2002). Assessing and Guiding Young Children’s Development and Learning. 3rd Edition. Boston: Allyn and Bacon.

Pîrjol, Gabriela, et al. (1999). Tehnologie Culinară. Bucharest: Didactică şi Pedagogică Publisher.

 

 

 

INTERNETINĖS NUORODOS

 

https://eurodesk.eu/

https://interwork.sdsu.edu/main/ma_student_affairs/rlp

http://www.tvet.ro/index.php/ro/harta-site/153-cap4p10.html

 I PRIEDAS – TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

 • Šiame apraše pateikiama:
  1. Priemonė skirta įvertinti mokymosi laikotarpio užsienyje įgytus mokymosi rezultatus;
  2. Pagalba mokymosi rezultatų įgytų stažuotės užsienyje metu apibendrinimui ir pateikimui bei įrašymui;
  3. Refleksinio mokymosi portfolio modelis, kurį turės pildyti mokinys, sudėdamas įgytų praktikos užsienyje metu mokymosi rezultatų įrodymus.
 • Šis aprašas bus naudojamas stebint ir vertinant:
  1. Stažuotės metu mokinio įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas, susietas su tam tikrais kvalifikaciniais vienetais;
  2. Sugebėjimą įgytas žinias, įgūdžius ir kompetencijas taikyti realaus darbo kontekste;
  3. Mokinių komandinį darbą;
  4. Mokinių “know-how”- žinojimo kaip padaryti įgūdžius;
  5. Mokinių gebėjimą reflektuoti ir tyrinėti mokymosi patirties reikšmę ir pasekmes ateities veiksmams.
  6. Praktikos vadovo darbą ir stažuotės metu mokiniui suteiktą pagalbą.
 • Šis aprašas skirtas mokykloms, viešosioms įstaigoms ir privačioms įmonėms, kurios dalyvauja mobilumo projektuose.
 • Šiuo aprašu galės naudotis įgyvendinant ECVET, stebint, vertinant, patvirtinant, pripažįstant and sertifikuojant mokymosi rezultatus, kuriuos profesinio rengimo mokiniai įgyja įvairiuose mokymosi kontekstuose, kaip pavyzdžiui dalyvaudami Europos mobilumo projektuose.

Refleksinis mokymosi portfolio naudojamas kai mokiniai reflektuoja apie mokymosi patirtį. Mokiniai prašomi pildyti Portfolio ir viso stažuotės laikotarpio metu rinkti medžiagą, kad galėtų reflektuoti savo mokymosi patirtį ir gebėtų naudoti tinkamus profesinius terminus. Refleksinis mokymosi portfolio naudojamas kaip pagalbinė priemonė mokiniams, kurie įgiję naujų teorinių žinių, naudodami profesinius terminus gebėtų pristatyti savo kompetencijas.

Praktikos vadovas turėtų periodiškai patikrinti mokinio Refleksinį mokymosi portfolio.

 • Pedagoginio proceso fazė ir pakopa, kurioje priemonė turėtų būti naudojama:

2 fazė: mobilumo metu

5 pakopa: stebėsena ir vertinimas