1. ALOCAREA PUNCTELOR DE CREDIT

În conformitate cu Recomandarea Europeană ECVET [1], credit pentru rezultatele învățării (credit) „înseamnă un set de rezultate ale învățării ale unei persoane care au fost evaluate și care pot fi acumulate în vederea obținerii unei calificări sau transferate altor programe sau calificări de învățare”.

La nivel european, pentru implementarea ECVET, componentele-cheie ale unui sistem de transfer de credite au fost identificate ca unități. O unitate este destinată să reprezinte partea elementară (sau cea mai mică) a unui curriculum și este orientată spre rezultate.

Punctele de credit exprimă volumul rezultatelor învățării implicate în fiecare unitate de rezultate de învățare și fac posibil transferul și acumularea de credite pentru a acumula rezultatele învățării în vederea obținerii unei calificări sau a obține recunoașterea rezultatelor învățării obținute în alte contexte.

Alocarea punctelor de credit la o calificare se bazează pe utilizarea unui acord conform căruia 60 de puncte sunt alocate rezultatelor de învățare care se așteaptă să fie realizate într-un an de formare profesională formală cu un program de lucru complet.

După cum se specifică în Recomandarea Europeană ECVET, „pentru o anumită calificare, un context formal de învățare este luat ca referință și, pe baza convenției, numărul total de puncte este atribuit calificării respective. Din acest total, punctele ECVET sunt apoi alocate fiecărei unități, în funcție de ponderea lor relativă în cadrul calificării.[2]

 

 

 1. TRANSFERUL DE CREDITE

Transferul de credite este „procesul prin care rezultatele învățării realizate într-un singur context pot fi luate în considerare într-un alt context. Transferul de credite se bazează pe procesele de evaluare, validare și recunoaștere[3].

În contextul unei mobilități europene organizate, în care este respectat un acord de formare, dacă evaluarea rezultatelor învățării este pozitivă, creditul trebuie validat și recunoscut automat.Transferul de credite pentru unități poate apărea atunci când traseele individuale de învățare cuprind perioade de mobilitate în interiorul sau între diferitele sisteme VET. Unitățile pentru care se transferă creditele ar trebui să fie exprimate în memorandumul de înțelegere.”Transferul de credite bazat pe ECVET și aplicat rezultatelor învățării realizate în contexte formale de învățare ar trebui facilitat prin stabilirea de parteneriate și rețele care să implice instituții competente, fiecare fiind împuternicită, în propriul cadru, să acorde calificări sau unități sau să acorde credit pentru realizările obținute ca rezultate ale învățării pentru transfer și validare. „[4]

Imaginea 1: Validarea, recunoașterea și acumularea rezultatelor învățării și atribuirea creditelor.

 1. acumulaREA DE CreditE

Acumularea de credite este un proces prin care cursanțiii pot să adune credite și să dobândească progresiv calificări. Acest proces presupune evaluarea, validarea și recunoașterea succesivă a unităților de rezultate ale învățării. Sistemele de calificare definesc ce rezultate ale învățării pot fi acumulate în ceea ce privește calificarea și modul în care rezultatele învățării sunt asumate și validate. O calificare dată poate avea unele unități de rezultate ale învățării în perfectă concordanță, cu o altă calificare, cu toate acestea, valoarea punctelor de credit ale unității poate fi diferită de la o calificare la alta.Principiul acumulării de credite este posibil deoarece aceleași rezultate ale învățării pot fi obținute prin căi de învățare diferite.

Acumularea creditului este stabilită de instituția competentă responsabilă de acordarea calificării. Când cursantulul a acumulat creditele necesare și când sunt îndeplinite toate condițiile pentru acordarea calificării, cursantului i se acordă calificarea.Este posibilă combinarea evaluării pentru fiecare unitate de rezultat al învățării și acumularea consecutivă a unităților cu o evaluare finală. Rolul unei astfel de evaluări finale este de a verifica dacă cursanții pot combina rezultatele învățării obținute în diferite unități în vederea îndeplinirii sarcinilor complexe sau a dezvoltării produselor / proiectelor.[5]

Având în vedere că unitățile sunt acumulate de cursanți, creditul pentru unitățile rezultatelor învățării deja realizate poate fi înregistrat și acumulat / valorificat în vederea obținerii calificării necesare.

Sunt prevăzute dispoziții pentru stabilirea perioadei de valabilitate a unităților atribuite pe care o persoană le poate utiliza pentru a contribui la cerințele pentru o calificare completă (dacă este posibil) sau parțială. Aceste dispoziții sunt stabilite de organismul competent care răspunde de calificare sau de punerea sa în aplicare.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

 

Cedefop; Coles, M.; Oates, T. (2005). European reference levels for education and training: promoting credit transfer and mutual trust. Etude commandée par la Qualifications and Curriculum Authority, Angleterre. Luxembourg: Office des publications. Cedefop panorama series; n° 109. http://libserver.cedefop.eu.int/vetelib/eu/pub/cedefop/pan/2005_5146_en.pdf

Cedefop (2012a). The development of ECVET in Europe (2011). Luxembourg: Office des publications. Document de travail du Cedefop; n° 14. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6114_en.pdf

Commission européenne (2011). Utiliser ECVET pour la mobilité géographique: partie II du guide des utilisateurs ECVET. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/2011-08-02_ECVET_Users_Guide_MobilityFinal.pdf

European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.

European Parliament; Council of the European Union (2009). Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET). Official Journal of the European Union. 2009/C 155/02), pp. 11-18.

Parlement européen; Conseil de l’Union européenne (2009). Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 établissant le système européen de crédit d’apprentissages pour l’enseignement et la formation (ECVET). Journal officiel de l’Union européenne, C155, 08.07.09, pp. 11-18.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

Union européenne (2011). Using learning outcomes: European qualifications framework series: Note 4. Luxembourg: Office des publications.

http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/Using_learning_outcomes.pdf

REFERINȚE PAGINI WEB

 

http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/ecvet_en.htm

http://ec.europa.eu/eqf

http://www.ecvet-projects.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA I – FOAIE TECHNICĂ

 • Acest cadru își propune să ofere:
  1. Descrierea unui sistem de credite;
  2. Informații privind alocarea punctelor de credit la calificări și unități;
  3. Informații privind transferul de credite;
  4. Informații privind acumularea de credite
 • Acest cadru este destinat să fie utilizat în determinarea:
  1. Punctelor de credit ale calificărilor și unităților de rezultate ale învățării, precum și transferul și acumularea creditelor.
 • Acest cadru este destinat utilizării școlilor, a instituțiilor publice și a altor întreprinderi private care participă la proiecte europene de mobilitate.
 • Acest cadru este destinat să fie aplicat în contextul implementării ECVET, în special, pentru a valida și a recunoaște rezultatele învățării dobândite de cursanții din domeniul VET într-o varietate de contexte de învățare, cum ar fi atunci când elevii participă la proiecte europene de mobilitate.
 • Faza și stadiul Circuitului Pedagogic în  care  instrumental trebuie folosit:

Faza 1: Inainte de e Mobilitate

Stadiul 2: Pregătire și Proces de  Recunoaștere

[1] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[2] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training (ECVET).

[3] https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:155:0011:0018:EN:PDF

[4] Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the establishment of a European Credit System for Vocational Education and Training.

[5] http://www.ecvet-secretariat.eu/de/system/files/documents/14/questions-answers-about-ecvet-21/04/2010.pdf

[6] European Commission, Directorate-General for Education and Culture (2005). European Credit System for VET (ECVET) Technical Specifications (Report of the Credit Transfer Technical Working Group). Brussels: Credit Transfer Technical Working Group, 2005.